Ochtenddienst 9 januari 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. F. van Velzen

- Kerkdienst - Online -

"‘Verlost! Maar waarvan?’"

‘Verlost! Maar waarvan?’ – n.a.v. Lukas 1,67-79 – onlinedienst

 • Zingen Psalm 107,1+4
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Nieuwe Liedboek 489,1+2 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’
 • Gebed (toenadering/verootmoediging)
 • Gebod Exodus 20,1-17 (NBV)
 • Zingen Nieuwe Liedboek 158a,1 ‘God zij geloofd uit alle macht’
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Bijbellezing Lukas 1,67-79 (NBV)
 • Zingen Nieuwe Liedboek 512,1+2+3 ‘O Jezus hoe vertrouwd en goed’
 • Verkondiging ‘Verlost! Maar waarvan?’
 • Muzikale meditatie (suggestie: Hemelhoog 326 ‘Daar ruist langs de wolken’)
 • Zingen Hemelhoog 669 ‘Bouw uw koninkrijk’
 • Dankgebed & voorbede (+stil gebed +Onze Vader)
 • Collecten
 • Zingen Nieuwe Liedboek 871,1+3+4 ‘Jezus zal heersen waar de zon’
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!