Ochtenddienst 9 juli 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
Kandidaat Naomi Wiskerke - van Lobenstein

- Kerkdienst -

"De Naam van de Heer geeft moed!"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 8: 1,2,3 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 8:6 (Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)
 • Leefregel uit Mattheus 5:14-16 en 43-48 (NBV’21)
 • Lied: Psalm 130:1 en 2 (uit diepten van ellende)
 • Woord van bevrijding uit 1 Johannes 1:5-10 (NBV’21)
 • Lied: Psalm 130:3 en 4 (ik heb mijn hoop gevestigd)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen: 1 Koningen 18:1-15 (NBV ’21)
 • Lied: Psalm 93:1 en 4 (De Heer is koning, Hij regeert altijd)
 • Preek: De Naam van de Heer geeft moed!
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: Opwekking 798 (Hou vol)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Hemelhoog 472, alle verzen (Ga nu heen in vrede)
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!