Ochtenddienst 9 oktober 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Franz van Velzen

- Kerkdienst -

"De weg van de ware vrijheid – n.a.v. Galaten 5,13-26"
 • Zingen Psalm 146,1+4 ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Hemelhoog 391 ‘U roept ons samen als kerk van de Heer’
 • Gebed (toenadering)
 • Gebod Exodus 20,1-17 (NBV21)
 • Zingen Psalm 139,14 ‘Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt’
 • Gebed (verlichting)
 • Kindermoment (door leiding KND)
 • Kinderlied
 • Bijbellezing Galaten 5,13-26 (NBV21)
 • Zingen Nieuwe Liedboek 841,1+2 ‘Wat zijn de goede vruchten’
 • Verkondiging ‘De weg van de ware vrijheid’
 • Muzikale meditatie suggestie: Hemelhoog 686 ‘Leid mij, Heer, o machtig Heiland’
 • Zingen Nieuwe Liedboek 675 ‘Geest van hierboven’
 • Kinderen terug
 • Dankgebed & voorbede (+stil gebed +Onze Vader)
 • Collecte
 • Zingen Hemelhoog 555 ‘Dank U, Vader van de lichten’
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!