Ochtenddienst Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
da. Caroline Oosterveen

- Hemelvaartsdag -

"Daar ruist langs de wolken"

In de bijlage de uitgewerkte orde van dienst.

 • Intochtslied: lied 100c: 1,3 en 4 op melodie van psalm 134
 • Moment van stilte
 • Onze hulp en Groet
 • Inleiding op het thema
 • Plaatje frequentie
 • We zingen: Daar ruist langs de wolken
 • Over de lelietjes van dalen
 • We zingen lied 753: 1,2,4 en 5
 • Kyriëgebed
 • Plaatje Gingko
 • We zingen lied 663 als glorialied
 • Gebed bij opening van de Schriften
 • Schriftlezing: Lukas 24:48-53
 • We zingen: De vrede van God
 • Moment van bezinning (plaatje klok)
 • We zingen lied 416: 1 en 2
 • Dankzegging, voordeden, stil gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied: lied 415: 1 en 2
 • Zegen, die we beantwoorden met lied 415: 3

Deel deze pagina met anderen!