Ochtenddienst op 2e Pinksterdag 29 mei 2023

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- 2e Pinksterdag -

"Leven onder invloed"
 • zingen v d dienst Psalm 100 vers 1,3 en 4 Juicht Gode toe bazuint en zingt
 • zingen v d dienst HH 228: 1,3 en 6 Heer ik hoor van rijke zegen
 • zingen morgenlicht In de stilte van de morgen,
 • afkondigingen
 • votum en Groet
 • zingen Breng ons samen samenzang vanaf couplet 3 tot eind.
 • Psalm 91 versie sela, samen met de gemeente
 • bidden openings gebed
 • zingen Opw 343 Heilige Geest van God
 • schriftlezing Handelingen 2:1-13
 • zingen NLB 687: 1 ,2 en3 wij leven van de wind
 • schrift lezing Efeze 5: 15-21
 • zingen Calvary,s love
 • preek Leven onder invloed
 • antwoord op de preek Build jour Kingdom – Bouw U koningkrijk
 • Zingen U bent mijn licht
 • Pinksteren Gedicht : Aart Romijn :Pinksteren en daarna
 • zingen Lv k 239 : 1,2 ,3,6 en 7
 • Kom schepper God
 • gebed
 • inprovisatie Jan Hendrik Tijdens de inprovisatie COLLECTE
 • zingen Opw 27 3 coupletten Leid mij Heer , o machtig Heiland
 • zegen
 • zingen Soon will all be done
 • Negro spiritual

Deel deze pagina met anderen!