Ochtenddienst Zondag 19 december 2021

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- 4e Adventszondag -

"Het verlossende Kind"
 • Welkom en afkondigingen
 • Aansteken van de 4e Adventskaars
 • Zingen van het intochtslied: NLB 433 : 1, 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 433 : 3, 4, 5
 • Leven naar de wil van God: Micha 6:6-8
 • Zingen: Psalm 119 : 38, 60
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Aandacht voor het Adventsproject
 • Schriftlezingen: Rechters 13:1-5 en Galaten 4:1-7
 • Zingen: HH 122 : 1, 2, 4
 • Verkondiging: Het verlossende Kind
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Psalm 107 : 1, 12, 15
 • Moment van gedenken – Dik Thomassen
 • Zingen: HH 355 : 3 (Ruwe stormen mogen woeden)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Aandacht voor de collectes (uitgang/online)
 • Kinderen terug van de kindernevendienst
 • Zingen: HH 157 : 1, 2
 • Heenzending en zegen (zingend beamen)

Deel deze pagina met anderen!