Oudejaarsavonddienst zaterdag 31 december 2022

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Oudejaarsdienst -

"Van oud naar nieuw in geloof en volharding"
 • Welkom en afkondigingen
 • Lied: NLB 146:1, 3 en 5 – Zing, mijn ziel, voor God uw Here
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: NLB 799:1, 3 en 5 – Kom, kinderen niet dralen
 • Gebed om de Heilige Gees
 • Luisterlied – U bent mijn alles
 • Schriftlezing: Hebreeën 11:1-4; 8-10; 39-40
 • Lied: HH 491:1 en 3 – Spreek, o Heer
 • Preek – Van oud naar nieuw in geloof en volharding
 • Lied: HH 686:1 en 3 – Leid mij, Heer
 • Belijdenis van Geloof
 • Lied: NLB 802:1, 5 en 6 – Door de wereld gaat een woord
 • Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
 • Collectemoment
 • Slotlied: HH 579:1 en 5 – Eeuwig woord, U willen wij bezingen
 • Zending en Zegen

Geloofsbelijdenis

Ik wil geloven in een wereld
waar het fijn is om te wonen:
zonder ruzie, zonder verdriet.
k wil geloven in een wereld,
waarin iedereen vriend is met elkaar;
een wereld, zoals God de VADER hem geschapen heeft.

 

Ik wil geloven dat wij samen
die wereld kunnen bouwen:
een groene wereld met bomen en vlinders,
met de zon en met lieve mensen,
die doen zoals JEZUS deed.

 

Ik wil geloven, dat God ons zal helpen met zijn GEEST,
om te worden zoals zijn kinderen,
waarvoor het echt niet zo moeilijk is
om vriendelijk te zijn, om te helpen;
om geluk te brengen aan de anderen.
Amen.


Deel deze pagina met anderen!