Anne Jan Telgen

Maak kennis met: Anne Jan Telgen

‘spreuk’

Christen zijn in de publieke ruimte

Stel: je bent aangesloten bij een kerk, bezoekt regelmatig de eredienst en je doet wat vrijwilligerswerk in of rond de kerk. Is dat de taak en rol waar christenen tot geroepen zijn? Of kan je ook vanuit het geloof tot het inzicht komen dat je iets voor de samenleving buiten de kerk kan betekenen? Aan deze vragen geven twee van onze gemeenteleden een heel eigen invulling. Via de democratische weg hopen zij op lokaal vlak iets aan het onrecht in de wereld te doen.

Een portret:

Mijn naam is Anne-Jan Telgen, getrouwd met Jet, vader van Joppe en Hilke, 36 jaar. Ik werk bij van Straaten Post in Nieuwegein waar ik controller van de sorteerprocessen ben. In mijn vrije tijd zet ik mij actief in voor Scouting Lunteren (bestuur) en help mee als vrijwilliger bij de OLD en kerstmarkt. Ik vind het leuk om over Lunteren en de geschiedenis van Lunteren te lezen of daar over te vertellen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart sta ik op een verkiesbare 7-de plaats; de eerste Lunteraan bij het CDA. Met de uitslag van 4 jaar geleden zou ik in de gemeenteraad komen.

Mijn moeder Geeske Telgen heeft 15 jaar in de gemeenteraad gezeten, dus ik weet ongeveer waar ik aan begin. De uitgangspunten van het CDA zijn gebaseerd op het Evangelie. Daar haal je duidelijke aanwijzingen uit hoe we met elkaar omgaan, omkijken naar elkaar en de eigen verantwoordelijkheid die we daarin hebben. Wat daarin een grote rol voor mij speelt is zijn de talenten die iedereen gekregen heeft. In Mattheüs 25: 14 – 30 staat dat het onze taak als christen is om onze talenten in te zetten.

Daarnaast heb ik van huis uit meegekregen dat je als christen iets voor een ander moet doen. Dat zal niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend zijn, maar het is wel onze opdracht in deze wereld. Voor de een is dat door diaken te zijn of begeleider bij de club, voor mijzelf zie ik dat door actief mee te doen met de lokale politiek.

Als ik in de gemeenteraad kom wil ik mij hard maken voor een aantal zaken waaronder gezonde financiën van de gemeente en geen nodeloze uitgaven aan grote projecten. daarnaast alles wat Lunteren betreft. Ik wil me inzetten voor ons dorp, en ja daar horen ook saaie vergaderingen en avonden weg bij. Maar dat heb ik er graag voor over.

Deel deze pagina met anderen!