Hoe ga je reageren als er een ingrijpende gebeurtenis in je leven plaatsvindt?  Je kunt allerlei scenario’s bedenken waar je mee te maken kunt krijgen en je probeert je een voorstelling te maken van de impact hiervan. Ook kun je je van te voren voornemen om op een bepaalde manier...

‘Hij zei: ‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt’ (Marcus 14:36).Gezag aanvaarden is iets wat in onze tijd onder druk staat. Gezagsdragers die in eerdere tijden weinig tegenspraak of tegenstand ondervonden moeten vandaag...

Advent in het Oude Testament III - Die Wende‘Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich’ (Psalm 126)Oost- en West-Berlijn waren jarenlang gescheiden van elkaar. De muur stond hereniging in de weg. Maar wat onmogelijk leek gebeurde in de herfst van 1989, de muur viel op...

 Ik zie uit naar de Heer‘Ik verwacht de HEER, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord’ (Psalm 130:5)Lezen: Psalm 130De Rooms-katholieke priester Antoine Bodar schreef een aantal jaar geleden het boekje ‘Droef gemoed’. Hierin deelt hij zijn worsteling met angst, onzekerheid en depressie. Bodar vraagt het zich...

 De langverwachte Zoon‘Toen gedacht God Rachel, en God verhoorde haar; Hij opende haar schoot, en zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zeide zij: God heeft mijn smaad weggenomen’ (Gen 30:22-24).Lezen: Genesis 30:1-24Een onvervulde kinderwens. Dat zorgt voor verdriet, boosheid en onbegrip. Er is de maandelijkse onderzekerheid. Als man...

‘Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren. Een van de toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en...

Elkaar ontmoeten is een wezenlijk onderdeel van kerk-zijn. Elkaar zien en spreken kan niet altijd binnen maar meestal wel buiten! Daarom willen we u/jou aanmoedigen om met iemand (of met een aantal mensen) een ‘woordwandeling’ te maken. Hierdoor komen we (weer) in beweging en oefenen we ons in het voeren...

‘Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde’ (Psalm 32:5, Herziene Statenvertaling). Jacqueline van der Waals (1868 – 1922) schreef een gedicht met als titel: Ik ben mijn zonde moe....

‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart,en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken’(Spreuken 3:5-6, Herziene Statenvertaling).Het heeft (te) lang geduurd maar inmiddels hebben we een nieuw kabinet. Een grote ploeg van ministers en staatssecretarissen heeft, bij de...

‘Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak’ (Genesis 32:24)Onder het Wapen van Zeeland staat de spreuk 'Luctor et Emergo'. Deze Latijnse spreuk betekent zoveel als ‘ik worstel en kom boven’. Als je het wapen bekijkt zie je een leeuw uit het water...

Volgende pagina »