Zondag 9 april en maandag 10 april 2023 Pasen– Stichting SAM SAM staat voor Single African Mothers en dat is waar de stichting zich voor inzet: alleenstaande moeders in Kenia en Oeganda naar een menswaardig bestaan helpen. Deze moeders zijn seksueel misbruikt en hebben vaak te maken gehad met geweld....

Witte Donderdag 6 april en Goede Vrijdag 7 april 2023 – Operatie MobilisatieOns gemeentelid Caroliene van den Berg is vanuit de Maranathakerk gezonden naar Operatie Mobilisatie.Ieder mens heeft recht om te horen van het Goede Nieuws van Jezus. Het schepenwerk zet zich dan ook al meer dan 50 jaar in...

Zondag 2 april 2023 – Stichting ExodusStichting Exodus Nederland is een zorgorganisatie die met zo'n 300 professionals en 1200 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Verspreid over ons land bieden zij begeleid wonen aan in Exodushuizen. Zij richten zich via diverse programma’s ook op de familieleden...

Met de collecte voor de jeugd ondersteunt u het jeugdwerk in onze gemeente, onder meer het clubwerk, de kindernevendienst en de Follow Me catechese. Bijzondere activiteiten zoals het startkamp en het zeilkamp worden georganiseerd als opening en afsluiting van het seizoen. De kosten hiervoor worden voor een belangrijk deel gedragen...

Vanaf 1 januari 2022 gaan we starten met het sparen van een nieuw doel, namelijk “Oogzorg voor kinderen in Rwanda” via SeeYou.Rwanda, met ruim 10 miljoen inwoners, staat al jaren op de 160e plek van de Human Development Index. Meer dan de helft van de bevolking leeft in armoede en...

Juist nu in het coronatijdperk is het belangrijk dat we gemeenteleden die het moeilijk hebben bemoedigen met een mooie bos bloemen. Iedere zondag worden twee bossen bloemen bij gemeenteleden bezorgd.In de hal van de kerk staat een collectepotje waaruit deze bloemen betaald worden. Omdat veel gemeenteleden nu niet of minder...