Johannes 17:16-1916 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen,...

Daniël 6 vers 11:“Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn boven vertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte...

Psalm 121 vers 1 berijmd:Ik sla mijn ogen op en ziede hoge bergen aan,waar komt mij hulp vandaan?Mijn hulp is van mijn Here, diedit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.Terwijl de sluitingsdatum voor de kopij voor het kerkblad nabij komt wordt het nieuws door één persoon gedomineerd. Vladimir...

Lied 1005 (NLB) Zoekend naar licht hier in het duister,Zoeken wij U, waarheid en kracht.Maak ons uw volk, heilig, vol luister,schijn in de donkere nacht. Christus, ons licht,schijn door ons heen, schijn door het duister.Christus, ons licht,schijn ook vandaag, hier in uw huis. Advent draait om het woord verwachting. Letterlijk...

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouwdie Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martawerd helemaal in beslag genomen dor de zorg voor haar gasten. Ze ging naar...

(Johannes 2:13-22) 13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met...

1 Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoe-gen de bouwers; als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. 2 Vergeefs in het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood, Hij geeft het...

Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER. (Spreuken 19:21) De wereld om ons heen lijkt misschien wel stil te staan vanwege de Corona crisis. Aan de andere kant gaan de technische ontwikkelingen in een hoog tempo vooruit. Iedereen is op het moment druk bezig...

Ik (dat is Jezus) bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt...