Geloofsbelijdenis afleggen in de christelijke gemeente is een persoonlijk en belangrijk moment op de weg van het geloof. Tijdens het volgen van belijdeniscatechese sta je stil bij wie je bent (ik ben gedoopt), aan wie je behoort (Jezus Christus) en wie om je heen staat en jou ondersteunt (de gemeente...

Johannes 15:26 en 27“26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.” Na zeven weken Pasen te...

We reizen met ons getuigenisHeb je het boek Handelingen wel eens rustig gelezen? Voel je vrij om dat te doen. Lucas was een arts maar ook een verhalenverteller bij uitstek. Lucas schreef het boek Handelingen als een document dat ervan getuigt dat Jezus leeft. Het zijn verhalen van gewone mensen...

Ik woonde onlangs een online conferentie bij die werd georganiseerd door de Bond van Nederlandse Predikanten. Het thema ging over de Israëlieten die in ballingschap waren en hoe ze nog steeds Gods aanwezigheid als vreemdelingen ervoeren. Vervolgens werd aan de bijna 100 deelnemers de volgende vraag gesteld: voel jij je...

Maandthema mei - We reizen met onze gavenIn mei denken we samen na over onze reis met God en met elkaar en over wat de gaven van de Geest voor ons betekenen. Hoe weet ik dat ik de gaven van de Geest heb? En wat voor gave heb ik precies...

Maandthema april - We reizen met vreugde Iemand vroeg eens aan een wijze man: waar ter wereld vind je vreugde in het leven? Toen vertelde hij hen over een jonge man die op een dag zo ontevreden werd over zijn omstandigheden dat hij besloot om op zoek te gaan naar vreugde...

"De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn." "Wanneer wordt het weer normaal?" Dit soort dingen is het afgelopen jaar bijna dagelijks gezegd of gehoord. Als we om ons heen kijken, zijn er dingen die onomkeerbaar zijn veranderd.Onze samenleving is veranderd. Geen enkel gesprek kan plaatsvinden zonder dat de gevolgen van...

Maart maandthema - We reizen met dienstbare en barmhartige harten. In februari was ons maandthema “we luisteren tijdens onze reis” - We hebben ons best gedaan om dagelijks Gods stem te horen (ook nu in de veertig dagen voor Pasen) en om ook naar elkaar te luisteren. De PKN heeft...

Psalm 31:16 (HSV)"Een van mijn voorgangers krabde boven de celdeur: ”Over honderd jaar is alles voorbij." Dietrich BonhoefferIn een brief uit de gevangenis aan zijn ouders in mei 1943 zegt Bonhoeffer dat hij iets probeerde te schrijven over het 'gevoel van tijd' om zijn eenzaamheid en isolement onder ogen te...

maandthema van november: We reizen met hoop.Zoals u inmiddels weet, heeft de kerkenraad er goed over nagedacht om voor onze gemeente het jaarthema "Samen op reis" te kiezen.Maandelijks is er een thema dat we in het licht van dit overkoepelende thema  bespreken en overdenken. Om u hierbij te helpen, geef...

Volgende pagina »