Gebed is de adem van ons geloof. Zonder gebed verschraalt ons geloven tot een levensbeschouwing en verdort ons geestelijk leven. Tegelijk zijn er veel vragen rondom het gebed, bijvoorbeeld wanneer we de ervaring hebben dat ons gebed onverhoord blijft. De commissie Vorming en Toerusting heeft gekozen voor het jaarthema ‘Eén...

Ook dit jaar wordt er een retraiteweekend georganiseerd vanuit de Maranathakerk. We zijn te gast bij de broeders Norbertijnen in de Abdij van Berne te Heeswijk Dinther. Het thema van deze retraite is ‘Bij je naam geroepen’. We nemen deel aan de gezamenlijke getijdegebeden met de broeders, komen tot stilte...

“Zend uw adem en zij worden geschapen” ps. 104: 30 Bijbel en schepping - Eerbied voor het leven! Psalm 104 bezingt Gods grootheid in de schepping. Bergen, beken en bomen worden getekend en in dat landschap dieren als klipdassen, steenbokken, jonge leeuwen en ooievaars. God heeft daarin een orde gebracht...

“Wij zullen aan het komende geslacht vertellen de roemrijke krachtige daden van de Heer”, ps. 78:4Wie zijn je ouders, je grootouders, je voorgeslacht? Wat heb je van hen ontvangen dat je weer wilt doorgeven aan je kinderen, aan het nageslacht? Als mensen vormen we een schakel in de lijn van...

Filippus opent zijn monden beginnend vanuit dit Schriftwoordverkondigt hem Jezus (Hand.8:35)Samen de Bijbel lezen… Deze zomer bezochten we het museum van de schilder Henk Helmantel in Westeremden, Groningen. Helmantel schildert werkelijk prachtige stillevens. Een van zijn schilderijen laat een hele oude Bijbel zien, opengeslagen bij het titelblad van het Nieuwe Testament....

Jezus zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: Rabboeni!, Meester  (Johannes 20: 16)Ze was erbij toen Jezus al die jaren rondging in Galilea. Samen met andere vrouwen droeg ze zorg voor Hem. Ze luisterde naar zijn woorden, ze zag zijn wonderen van genezing. Zelf was ze...

‘En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was enJezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd…’(Lucas 3, 21) Jij bent mijn geliefde Zoon…Johannes de Doper trok een bont gezelschap van mensen met zijn profetische prediking, daar aan de Jordaanoever. ‘Bereid de weg van de...

Ene, maak mij bekend met uw wegen.Uw paden, wil die mij leren.Psalm 25: 4Wanneer David zijn gebed bidt zit hij absoluut niet goed in zijn vel. Hoewel we niet precies weten wat zijn omstandigheden waren, geeft hij ons een inkijk in zijn hart: Hij voelt zich eenzaam en ellendig, zijn...

Zondagschoolkerstfeest. De meester van de zondagschool vertelde het bekende verhaal van de geboorte van Jezus. Daarna luisterden we met rode oren naar het vrije verhaal, dat door een andere juf verteld werd. Een feel-good verhaal dat goed afliep op de avond voor Kerst. Aan het eind kregen we een grote...

Meditatie naar aanleiding Lukas 18: 39 “Hij schreeuwde des te harder: Zoon van David heb medelijden met mij” (Lucas 18:39) Kees de Kort heeft in zijn Kijkbijbel de schreeuwende Bartimeüs prachtig verbeeld. Hij schreeuwt met rood-aangelopen hoofd, zijn handen versterken de decibellen, waarmee hij zijn Kyriegebed richt tot Jezus: Heb...

Volgende pagina »