Ook dit jaar wordt er een retraiteweekend georganiseerd vanuit de Maranathakerk. We zijn te gast in de Benedictijner Willibrordsabdij te Doetinchem waar we afgelopen jaar ok een prachtig weekend hebben beleefd. Het thema van deze retraite is ‘Gezegend leven’.We nemen deel aan de gezamenlijke getijdegebeden met de broeders, komen tot...

Jezus zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: Rabboeni!, Meester  (Johannes 20: 16)Ze was erbij toen Jezus al die jaren rondging in Galilea. Samen met andere vrouwen droeg ze zorg voor Hem. Ze luisterde naar zijn woorden, ze zag zijn wonderen van genezing. Zelf was ze...

‘En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was enJezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd…’(Lucas 3, 21) Jij bent mijn geliefde Zoon…Johannes de Doper trok een bont gezelschap van mensen met zijn profetische prediking, daar aan de Jordaanoever. ‘Bereid de weg van de...

Ene, maak mij bekend met uw wegen.Uw paden, wil die mij leren.Psalm 25: 4Wanneer David zijn gebed bidt zit hij absoluut niet goed in zijn vel. Hoewel we niet precies weten wat zijn omstandigheden waren, geeft hij ons een inkijk in zijn hart: Hij voelt zich eenzaam en ellendig, zijn...

Zondagschoolkerstfeest. De meester van de zondagschool vertelde het bekende verhaal van de geboorte van Jezus. Daarna luisterden we met rode oren naar het vrije verhaal, dat door een andere juf verteld werd. Een feel-good verhaal dat goed afliep op de avond voor Kerst. Aan het eind kregen we een grote...

Meditatie naar aanleiding Lukas 18: 39 “Hij schreeuwde des te harder: Zoon van David heb medelijden met mij” (Lucas 18:39) Kees de Kort heeft in zijn Kijkbijbel de schreeuwende Bartimeüs prachtig verbeeld. Hij schreeuwt met rood-aangelopen hoofd, zijn handen versterken de decibellen, waarmee hij zijn Kyriegebed richt tot Jezus: Heb...

Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem ( Matteüs 17:5) Soms ben je in een donkere kamer waar je maar met moeite een hand voor ogen kunt zien. En wanneer er dan een luik open gaat en het zonlicht komt vol binnenvallen word je verblind door...