Bankrekening nummers

College van Kerkrentmeesters

Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de rekeningnummers bij de activiteit gebruiken.
Kerkbalans CvK Kerkelijke bijdrage NL66RABO 0166354449
Kerkblad Kerkblad MK NL44RABO0168495538
Solidariteitskas Solkas MK NL40RABO0151321663

Alle overige bankzaken

Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk” NL54RABO0337500398

Diaconie

Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93RABO0337517932

Z.W.O. – commissie

Z.W.O.-cie “Maranathakerk” NL82RABO0337512795

Jeugdraad

Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” NL14RABO0337575614

Werkgroep Libanon

Werkgroep Libanon NL79RABO0337403724