Beleving Digitale Kerkdiensten

Naar aanleiding van een brief met vragen en opmerkingen over de digitale kerkdiensten heeft de taakgroep Eredienst en Liturgie besloten om haar oren te luisteren te leggen binnen de gemeente en ervaringen, feedback en suggesties te verzamelen. Zeker nu de deuren voorlopig dicht blijven, willen we kijken wat er leeft in de gemeente en hoe de digitale diensten goed kunnen aansluiten bij de gemeente.

We hebben gekozen om met gemeenteleden in gesprek te gaan d.m.v. groepsinterviews – voor zover mogelijk. Na een oproep in het kerkblad/ website zijn er verschillende reacties binnengekomen. De deelnemers hebben gereageerd op de oproep om mee te denken over de digitale dienst. We zijn blij met allen die de moeite hebben genomen om hun stem te laten horen. De interviews geven een genuanceerd beeld en impressie van de beleving van de gemeenteleden. 13 mensen hebben meegedaan het onderzoek en hieronder volgt een samenvatting van de reacties.

  • Het meeleven van de deelnemers met de digitale kerkdiensten is groot. Meestal worden de diensten op zondagochtend gevolgd en soms wordt op een later tijdstip aan de dienst deelgenomen. Aanvullend worden andere diensten bezocht, die passen bij de geloofsbeleving, bijv. diensten van de Mozaïek, de Beam kerkdienst op TV, of een meer traditionele of liturgisch vormgegeven viering.
  • De digitale diensten worden als steunend ervaren voor de geloofsbeleving Er is grote waardering voor de inzet van beamerteam en kerkenraad. Samenzang met een zekere massa zoals van Nederland Zingt of een van een goede kwaliteit ondersteunt de geloofservaring.
  • Het samenkomen met de gemeente wordt als een gemis ervaren; dat is een grondtoon in alle reacties. Dat overkomt ons door de Coronacrisis en we (h)erkennen het als een pijnpunt. Tegelijk vertelt gemis iets over de waarde van de gemeenschap, zoals die ervaren wordt.
  • Mededelingen, kaartjes, foto’s tonen, voorbede voor mensen: dat wat ondersteunend is voor de gemeenschap wordt als waardevol ervaren. Zo blijft het mogelijk om elkaars’ lief en leed enigszins te delen.
  • Het eigene van de liturgie en het eigene van de Maranathakerk-gemeente vraagt om bewuste aandacht. Teveel vreemde elementen/ beelden/ liederen/ filmpjes leiden voor een aantal deelnemers af. Een zorgvuldig vormgegeven liturgie waarin woord, gebed en samenzijn op elkaar zijn afgestemd wordt als waardevol ervaren. De diversiteit wordt als waardevol ervaren én er is de wens naar herkenbaarheid in de vormgeving van de eredienst.
  • Vooral een zorgvuldige omgang met liederen en zang komt veel terug in de reacties. Hierin zijn de verschillende kleuren van de kerkelijke gemeente terug te zien. Muziek is de taal van de ziel en het is belangrijk dat de liederen voldoende resoneren binnen de gemeente. Kernwoord hierin is herkenbaarheid van de liederen.
  • Aandacht en concentratie: een pleidooi voor compactheid in de digitale diensten. Het volgen van de digitale diensten vraagt meer inspanning en concentratie. De aandachtsboog is dan korter. Te lange uitvoeringen van liederen bijv. doen de concentratie inzakken, mensen haken dan makkelijker af naar een kop koffie.

Een uitgebreidere versie van dit onderzoekje hebben we gedeeld met de kerkenraad en het beamerteam. Daarin zijn nog veel concrete suggesties te lezen. Bent u erin geïnteresseerd stuur dan een mail naar de taakgroep Liturgie en Eredienst, lene@maranathakerk.net. We hebben het waardevol gevonden om hierover met gemeenteleden in gesprek te zijn. Hierdoor kunnen de erediensten goed afgestemd blijven op wat er binnen de gemeente leeft. We willen graag luisteren naar uw reacties.

Taakgroep Liturgie en Eredienst

Vanuit de kerkenraad nog wat aanvullende informatie over de belangstelling voor de online-kerkdiensten:

Kerk-zijn in tijden van Corona

Wij kunnen ons voorstellen dat u weer verlangt naar samen de wekelijkse dienst beleven in een ouderwets volle kerk in plaats van online de diensten beluisteren. Helaas zullen we waarschijnlijk ook de komende maanden nog aangewezen zijn op onze uitzendingen via ‘kerkdienstgemist’. Misschien voelt het nogal eenzaam als u voor uw televisie of computer naar de dienst kijkt/luistert. Het zal u echter verbazen met hoeveel gemeenteleden we inloggen en we zo toch samen kerk-zijn!

Veel gemeenteleden kijken samen naar een dienst. We durven dan ook de voorzichtige schatting te maken dat een gemiddelde ochtenddienst door ca. 700 gemeenteleden wordt gevolgd. Het is misschien vanuit huis moeilijk voor te stellen, maar als er 700 gemeenteleden in onze kerk zitten dan hebben we echt een volle kerk! Ook naar de avonddienst luisteren ca. 150 gemeenteleden. Dat is voor een avonddienst echt heel veel, zeker als we realiseren dat deze diensten zonder beeld worden uitgezonden. We zijn dus elke zondag weer met een zeer grote groep gemeenteleden (weliswaar op afstand) in Christus verbonden!

Lunteren, januari 2021

Deel deze pagina met anderen!

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​