Bericht over versoepeling vanuit de kerkenraad!

Beste gemeenteleden,

Komende zaterdag 25 september wordt het Corona beleid door de Nederlandse overheid versoepeld: de anderhalve meter maatregel wordt los gelaten. De kerkenraad heeft zich de afgelopen week beraden op wat dit voor de kerkdiensten in de Maranathakerk betekent.

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 26 september geen beperkingen meer op te leggen om deel te nemen aan de erediensten. Het is niet meer nodig om vooraf te reserveren of om anderhalve meter afstand te houden en de kinderen zijn weer gewoon bij aanvang van de dienst welkom in de kerk (zij gaan voor de preek naar de kindernevendienst). Er zal daarbij geen gebruik gemaakt gaan worden van coronatoegangsbewijzen omdat dat niet past bij de manier waarop wij kerk willen zijn. 

Wanneer je naar theater, horeca of bioscoop wilt gaan geldt vanaf komende zaterdag dat je een herstelbewijs, vaccinatiebewijs of testbewijs moet hebben. In de kerk willen we hier niet op gaan controleren, maar de kerkenraad doet wel een nadrukkelijk beroep op de verantwoordelijkheid van ons allemaal om ons ook bij de kerkgang hier aan te conformeren. Laten we in deze kwetsbare periode waar gelukkig weer meer kan, maar het virus nog zeker niet is uitgebannen, rekening houden met elkaar.

Wanneer je gezondheidsklachten hebt die op Corona lijken, of wanneer je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is, is het dringende verzoek om thuis te blijven en de diensten via KerkTV te volgen. Daarnaast willen we u vragen om tijdens het bezoek van de kerkdiensten rekening te houden met elkaar en gepaste afstand te bewaren, zowel bij binnenkomst als in de banken.

Voor hen die zich kwetsbaar voelen vanwege hun eigen gezondheid, zullen in de zijzaal van de kerk zitplaatsen worden ingericht met meer onderlinge afstand.

Komende zondag is het startzondag en willen wij u van harte uitnodigen om naar de kerk te komen. Daarbij is er tevens zowel voor de dienst (vanaf half 9) als na de dienst tijd voor koffie en ontmoeting. Een prachtige gelegenheid om God en elkaar te ontmoeten bij de start van het nieuwe seizoen.

Mocht u vragen hebben kunt u daarvoor terecht bij de scriba van de kerkenraad.

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Vera Hogewoning

Deel deze pagina met anderen!

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​