Liturgische bloemschikking 40-dagentijd-4

Lezen Johannes 9 Meditatieve tekst: Ogen open Zien, kijken, gezien worden Wie ben jij Geworden.

Lees Meer

Jezus verloochend (n.a.v. Marcus 14:66-72)

Hoe ga je reageren als er een ingrijpende gebeurtenis in je leven plaatsvindt?  Je kunt allerlei scenario’s bedenken waar je mee te maken kunt krijgen en je probeert je een voorstelling te maken van de impact hiervan. Ook kun je

Lees Meer

Paaszangdienst 10 april

Maandag 10 april  2e PaasdagMaandag 2e paasdag is er weer een traditionele zangdienst met als thema “feest van de onthulling”, voorganger is de heer Cock Kroon. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen, onderleiding van dirigent Gerwin

Lees Meer

Uitnodiging TeenStreet Spring Break mei 2023

Verlang jij naar meer van Jezus in jouw leven? Kom aanstaande meivakantie (28 april- 1 mei) naar TeenStreet SPRING BREAK! Gave aanbidding met de live-band, nieuwe vriendschappen, creatieve workshops, sport & spel, Bijbelstudies: dit en nog veel meer beleef je

Lees Meer

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd-3

Lezen Johannes 4: 5-25Meditatieve tekstBronnen van InspiratieSpiegels met gedachtenVerbinding voor mij en jou.

Lees Meer

Opgeven zeilkamp 2023

Binnenkort kun je meer informatie vinden en kun je je hier aanmelden voor het zeilkamp.Het Zeilkamp is dit jaar van vrijdag 9 juni tot en met zondag 11 juni

Lees Meer

Het Passionkruis komt weer naar Lunteren

Samenkomen rondom het kruis Ook dit jaar komt het Passionkruis naar Lunteren! Het kruis wordt zaterdagavond 1 april a.s. opgesteld in de Maranathakerk ter gelegenheid van het concert dat gospelkoor Joy for People verzorgt. Vorig jaar was dit optreden een

Lees Meer

Kinderbiddag activiteit 2023

Op zondag 5 februari werden er twee kindjes uit onze gemeente gedoopt. Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp.

Lees Meer

Een rond de Bijbel – De Bijbel gehoorzamen

‘Hij zei: ‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt’ (Marcus 14:36).Gezag aanvaarden is iets wat in onze tijd onder druk staat. Gezagsdragers die

Lees Meer

Opgeven startkamp 2023

Beste ouders/ verzorgers,Bij deze nodigen we uw kind(eren) van harte uit om mee te gaan op startkamp!Op vrijdagmiddag 1 september verzamelen we bij de Eiken Stek in Wekerom,waar u de kinderen zondagmiddag weer kunt komen ophalen.Net als voorgaande jaren hebben

Lees Meer

Geloof in Beweging

Word je graag sportief uitgedaagd, op de fiets of wandelend? Verlang je naar geestelijke groei, samen met andere gemeenteleden? Dan is dit echt iets voor jou! De inschrijving voor Geloof in Beweging gaat van start! Ga je met ons mee

Lees Meer

Verkoopactie snoeprollen jeugd

Van 13 t/m 27 maart wordt er door en voor de jeugd een verkoopactie van snoeprollen georganiseerd.De opbrengst is bestemd om extra activiteiten te kunnen organiseren voor onze jeugd.Er zijn 3 verschillende manieren om deze snoeprollen te kopen:Aan de deur

Lees Meer

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd-2

Lezen. Matteus 17:1-9 Op de berg in stilte luisterend Drie profeten. Gevonden wijsheid

Lees Meer

Collecte 9 & 10 april – Stichting SAM

Zondag 9 april en maandag 10 april 2023 Pasen– Stichting SAM SAM staat voor Single African Mothers en dat is waar de stichting zich voor inzet: alleenstaande moeders in Kenia en Oeganda naar een menswaardig bestaan helpen. Deze moeders zijn

Lees Meer

Collecte 6 & 7 april – Operatie Mobilisatie

Witte Donderdag 6 april en Goede Vrijdag 7 april 2023 – Operatie MobilisatieOns gemeentelid Caroliene van den Berg is vanuit de Maranathakerk gezonden naar Operatie Mobilisatie.Ieder mens heeft recht om te horen van het Goede Nieuws van Jezus. Het schepenwerk

Lees Meer

Collecte 2 april – Stichting Exodus

Zondag 2 april 2023 – Stichting ExodusStichting Exodus Nederland is een zorgorganisatie die met zo'n 300 professionals en 1200 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Verspreid over ons land bieden zij begeleid wonen aan in Exodushuizen.

Lees Meer

Collecte 26 maart – Jeugd Maranathakerk

Met de collecte voor de jeugd ondersteunt u het jeugdwerk in onze gemeente, onder meer het clubwerk, de kindernevendienst en de Follow Me catechese. Bijzondere activiteiten zoals het startkamp en het zeilkamp worden georganiseerd als opening en afsluiting van het

Lees Meer

Collecte 19 maart – kinderen en ouderen in Moldavië

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk

Lees Meer

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd-1

Lees Meer

Een rond de Bijbel – Geloven in Gods woord

In de langste Psalm in het Psalmboek - Psalm 119 - zien we minstens drie essentiële, niet te missen kenmerken die we moeten geloven over Gods woord. Gods woord zegt wat waar is. Net als de psalmist kunnen we op

Lees Meer

Doopdienst 5 februari 2023

Op zondag 5 februari werden er twee kindjes uit onze gemeente gedoopt. Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp.

Lees Meer

Kunst in de Kerk…

De vijf boeken van MozesOp 27 januari hebben leden van de commissie "Kunst in de Kerk” in de kerk vijf schilderijen op mogen hangen. De werken zijn gemaakt door de Lunterse kunstenares Marieke Bouman-Sweers (1933-2022) en door haar dochter Marchien

Lees Meer

Kerkschooldienst 29 januari 2023

https://maranathakerk.net/wp-content/uploads/2023/02/Schoolkerkdienst_x264.mov

Lees Meer

Terugblik seniorenmiddag

"Met de Bijbel op missie"Donderdagmiddag was weer een geslaagde seniorenmiddag met als gastspreker ds. Piet van Duijvenboden.Hij heeft een unieke loopbaan: Hij is geboren in Katwijk, was (onder-)officier in het leger, studeerde theologie, diende verschillende gemeenten en keerde terug bij

Lees Meer

Doe het vooral anders dan je ouders!

“Wij zullen aan het komende geslacht vertellen de roemrijke krachtige daden van de Heer”, ps. 78:4Wie zijn je ouders, je grootouders, je voorgeslacht? Wat heb je van hen ontvangen dat je weer wilt doorgeven aan je kinderen, aan het nageslacht?

Lees Meer

Kinder Sing-In op 19 februari

Op zondagmiddag 19 februari a.s. is er om 16:00 uur een Kinder Sing-in in de Maranathakerk. Onder begeleiding willen we met elkaar (kinder)liederen zingen tot eer van onze God! Ben je muzikaal, bespeel je een instrument of zing je graag

Lees Meer

Valentijnsdiner

Liefde mag gevierd worden! Daarom organiseren wij voor alle (oud) deelnemers van de Premarriage Course (PMC) een Valentijnsdiner op dinsdag 14 februari a.s. Cock Kroon en Marian Goor (en partners) hopen jullie te ontmoeten vanaf 18:30 uur in de kerk.

Lees Meer

Kerstochtend 25 december 2022

Lees Meer

Kinderkerstfeest 2022

Lees Meer

Bloemschikking Kerstnacht en Kerst

Zaterdag 24 & Zondag 25 decemberLicht breekt doorin het duister van de nachten straalt in een klein kind,in een kleine stad.Een kinddat als Licht van de wereldop aarde verschijnt,als een kiem van nieuw levenin het Licht van de EneEeuwige, kwetsbare,brood

Lees Meer

Eén rond de Bijbel – de Bijbel leven

Johannes 17:16-1916 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld

Lees Meer

Schaatsen voor de jeugd

We willen een avondje gaan schaatsen met de jeugd van 12 t/m 17 jaar op vrijdagavond 13 januari a.s. Verzamelen rond 18.30 uur bij de Maranathakerk en rond 22.30 uur weer terug in Lunteren. Lijkt het je leuk? Geef je

Lees Meer

Advent in het oude testament III

Advent in het Oude Testament III - Die Wende‘Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich’ (Psalm 126)Oost- en West-Berlijn waren jarenlang gescheiden van elkaar. De muur stond hereniging in de weg. Maar wat onmogelijk leek

Lees Meer

Bloemschikking vierde Advent

Zondag 18 decemberOp deze laatste adventszondag houden we onze adem in: we wachten en waken op wat komen gaat. Ingetogen is de schikking vandaag. Maar de kleur is groen, in al haar schakeringen: de kleur van de hoop, die in

Lees Meer

Advent in het oude testament II

 Ik zie uit naar de Heer‘Ik verwacht de HEER, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord’ (Psalm 130:5)Lezen: Psalm 130De Rooms-katholieke priester Antoine Bodar schreef een aantal jaar geleden het boekje ‘Droef gemoed’. Hierin deelt hij zijn

Lees Meer

Bloemschikking derde Advent

Zondag 11 december Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. Een roze lelie staat in bloei:  belofte werpt zijn licht vooruit - niet paars, maar roze is de kleur van deze zondag. Jesaja vertelt ons van

Lees Meer

Doopdienst 4 december 2022

Op zondag 4 december werden er vijf kindjes uit onze gemeente gedoopt. Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp.Thema van de dienst was "God kent je persoonlijk" naar aanleiding van Psalm 139.

Lees Meer

Advent in het oude testament

 De langverwachte Zoon‘Toen gedacht God Rachel, en God verhoorde haar; Hij opende haar schoot, en zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zeide zij: God heeft mijn smaad weggenomen’ (Gen 30:22-24).Lezen: Genesis 30:1-24Een onvervulde kinderwens. Dat zorgt voor verdriet,

Lees Meer

Bloemschikking tweede Advent

Zondag 4 decemberOp deze tweede zondag van advent horen we over een tronk, waaruit nieuw leven tevoorschijn zal komen.Jesaja belooft ons dat er iemand zal komen, die nieuwe wegen wijst.Ook Johannes de Doper wijst voor zich uit, en roept ons

Lees Meer

Bloemschikking eerste Advent

Zondag 27 november Advent is begonnen. We dromen met Jesaja van het licht dat komen gaat. En Matteüs belooft ons dat de vijgeboom ooit weer uit zal lopen. Maar zover is het nu nog niet. Het donker wordt verbeeld door

Lees Meer

Zorgen voor elkaar…

In het kader van een gemeente die voor elkaar zorgt, hebben we besloten om 2 gespreksgroepen te starten voor mensen die het moeilijk hebben. Namelijk een groep voor mensen die gaan scheiden of al gescheiden zijn en een tweede groep

Lees Meer

Begroting 2023 Kerkrentmeesters

Bijgaand vindt u de begroting voor 2023. Deze werd goedgekeurd in de vergadering van het college van Kerkrentmeesters van 25 oktober 2022 en de vergadering van de grote kerkenraad op 8 november 2022. De inkomsten en uitgaven zijn voorzichtig ingeschat

Lees Meer

Eén rond de Bijbel – De Bijbel delen

‘Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren. Een van de toehoorsters was een vrouw

Lees Meer

Leesclub in oprichting

Graag wil ik een poging doen om tot het oprichten van een leesclub te komen. Ik ben nog op afstand verbonden met de leesclub Bestevaer in Middelburg/Vlissingen. Deze leesclub richt zich op literaire werken. We kunnen gebruik maken van de kennis van

Lees Meer

Terugblik SENIORENMIDDAG

Terugblik SENIORENMIDDAG OVER KATHARINA (KÄTHE) VON BORA

Lees Meer

Belijdeniscatechese

Geloofsbelijdenis afleggen in de christelijke gemeente is een persoonlijk en belangrijk moment op de weg van het geloof. Tijdens het volgen van belijdeniscatechese sta je stil bij wie je bent (ik ben gedoopt), aan wie je behoort (Jezus Christus) en

Lees Meer

Nagenieten Vrouwendag 2022

Lees Meer

Doopdienst 16 oktober 2022

Op zondag 16 oktober werden er twee kindjes uit onze gemeente gedoopt. Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp.

Lees Meer

Meditatie oktober 2022

"Ik zing U dagelijks zevenmaal lof om uw rechtvaardige voorschriften." (Psalm 119:164).Wij hebben veel verschillende redenen om God te loven en Hem te danken. In de tekst hierboven noemde de psalmist Gods "rechtvaardige voorschriften" als reden om Hem te loven.

Lees Meer

Seniorenmiddag

Dit seizoen hopen we weer seniorenmiddagen te organiseren. Deze middagen kenmerken zich door ontmoeting, bezinning en ontspanning. We maken kennis met verschillende onderwerpen of (Bijbelse) thema’s. Twee van de vier middagen sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd. Er zal

Lees Meer