Opgeven startkamp 2022

Beste ouders/ verzorgers, Bij deze nodigen we uw kind(eren) van harte uit om mee te gaan op startkamp! Op vrijdagmiddag 2 september verzamelen we bij de Eiken Stek in Wekerom, waar u de kinderen zondagmiddag weer kunt komen ophalen. Net

Lees Meer

Collecte 10 juli – Wycliffe Bijbelvertalers DR Congo

De missie van Wycliffe is om ieder mens op deze wereld toegang te geven tot de Bijbel in zijn eigen taal. Wycliffe geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot discipelen van Jezus Christus te

Lees Meer

Collecte 3 juli – Jeugd Maranathakerk

Tijdens de jeugddienst collecteren we voor het jeugdwerk in onze kerk. De Maranathakerk is gezegend met een grote schare aan kinderen die onze kerk bezoeken en deelnemen aan de activiteiten vanuit onze taakgroep Jeugd. Vele vrijwilligers zijn actief. Na de

Lees Meer

Collecte 26 juni -SeeYou, Oogzorg voor kinderen

SeeYou, Oogzorg voor kinderen in RwandaIn Rwanda, met ruim 10 miljoen inwoners, leeft meer dan de helft van de bevolking in armoede en moet rondkomen van omgerekend minder dan 2 euro per dan. De armoedige situatie heeft als gevolg dat

Lees Meer

Aanmelding BBQ – Jeugddienst

Zondagavond 3 juli wordt er een gezamenlijke jeugddienst gehouden in de Maranathakerk.Spreker is Ernst Boogert van HJW en de muziek wordt verzorgt door een samengestelde band van de Gereformeerde en Maranathakerk. Het thema is “Vrijheid !?” Wat is vrijheid binnen

Lees Meer

Uitnodiging Jeugddienst 3 juli

Lees Meer

Uitdelen rugtasjes vluchtelingenkinderen Harskamp

Afgelopen maandag zijn de rugtasjes met speelgoed aan de vluchtelingenkinderen uit Oekraïne uitgedeeld.Zij kwamen met de bus terug van school en bij aankomst in Harskamp konden zij een tasje pakken die gesorteerd waren op leeftijd. Uit hun reacties bleek wel

Lees Meer

Doopdienst 5 juni 2022

Op zondag 3 april werden er vijf kindjes uit onze gemeente gedoopt. Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp, thema van de dienst was "Vrij om het juiste te doen." n.a.v. Galaten 5:1 en 13-26 

Lees Meer

Nagenieten zeilkamp 2022

Zeilkamp 2022Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni 2022 zijn we met de tieners van onze gemeente op zeilkamp geweest in Giethoorn.Wat een ontzettend fijne tieners gingen er mee en wat hebben we met elkaar veel plezier gehad.Het

Lees Meer

Ik ben mijn zonde moe, maar U mij niet.

‘Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde’ (Psalm 32:5, Herziene Statenvertaling).Jacqueline van der Waals (1868 – 1922) schreef een

Lees Meer

Dringende oproep Hospice

Vrijwilliger bij OpellaBen je op zoek naar zinvol en dankbaar vrijwilligerswerk, omdat je iets wil betekenen voor mensen in hun laatste levensfase. Dan ben ja van harte welkom bij Hospice ‘de Morgenster’ te Lunteren.Hospice ‘de Morgenster’ gevestigd in ‘de Honskamp’

Lees Meer

Jeugddienst 3 juli 2022

Zondagavond 3 juli is er weer een gezamenlijke jeugddienst in de Maranathakerk.Spreker is Ernst Boogert en de band Adonai zal de dienst muzikaal begeleiden.Het thema is “Vrijheid !?” wat ook het thema van het zeilkamp is.Met de jongeren zal voorafgaande

Lees Meer

Liturgische bloemschikking Pinksteren

 De zeven Gloriosa als verwijzing naar de zeven gaven van de geest.De kleur oranje/rood de kleur van de liefde.Pluimen : duif - het symbool van de HEILIGE GEESTcirkel met klimop (trouw) staat voor de wereldbol, als verwijzing naar de leerlingen

Lees Meer

Uitstel Vrouwendag

Helaas hebben we moeten besluiten de Vrouwendag op zaterdag 25 juni niet door te laten gaan, maar te verplaatsen naar zaterdag 15 oktober a.s.Het aantal aanmeldingen bleek zeer teleurstellend en daarnaast heeft het lage aantal inschrijvingen negatieve gevolgen voor de

Lees Meer

Vrouwendag – meld je aan!

Uitnodiging Vrouwendag 2022 Kom tevoorschijn! Dit is het thema van de Vrouwendag op zaterdag 15 oktober. We zijn allemaal uniek gemaakt om zo de veelkleurigheid van God te weerspiegelen op aarde. Maar hoe vaak verstoppen we onszelf niet? God roept

Lees Meer

Belijdenisdienst 10 april 2022

Op zondag 10 april mochten in het midden van onze gemeente drie mensen belijdenis afleggen van hun geloof! Een prachtige dienst waarin onze eigen predikant ds. Jacques Steenkamp voorging. Tekst van de verkondiging was Marcus 8: 27-33Wie zeg je dat

Lees Meer

Pinksteren meer dan ooit nodig

Johannes 15:26 en 27“26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn

Lees Meer

Collecte 5/6 juni – Voedselbank Ede

Vanaf zondag 5 juni zamelt de Maranathakerk weer voor drie maanden boodschappen in voor de Voedselbank Ede. In dit kerkblad vindt u hierover meer informatie. Voedselbank Ede helpt mensen die onder het bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit het wekelijks

Lees Meer

Liturgische bloemschikking Pasen

Symboliek in de schikking: Gods kracht breekt door het donker van de dood heen licht raakt ons aan kom, sta op deel het leven deel vertrouwen God van het licht en leven in Jezus is de dood overwonnen in die

Lees Meer

Passion 2022 – Samenkomen rondom het kruis

Samenkomen rondom het kruis Op 8 en 9 april was op het Nieuwe Erf in het centrum van Lunteren een replica van het bekende Passionkruis opgesteld, als onderdeel van The Passion 40 daagse.Rondom het kruis werd op beide dagen een

Lees Meer

Soretha Steenkamp

Ik spreek de taal van de bloemen SORETHA STEENKAMP (1966) Waar ben je geboren, uit wat voor gezin kom je en hoe was je leven in Zuid Afrika? Ik ben geboren in de Noordkaap, als oudste van drie meisjes en

Lees Meer

‘’I found Him when He spoke my name”

Jezus zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: Rabboeni!, Meester  (Johannes 20: 16)Ze was erbij toen Jezus al die jaren rondging in Galilea. Samen met andere vrouwen droeg ze zorg voor Hem. Ze luisterde naar zijn

Lees Meer

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd (6)

Symboliek in de schikking:Sta in je krachtJezus rijdt Jeruzalembinnenniet hoog te paardmaar op een ezelnederigbarmhartigliefdevoldat zijn de koninklijkekrachtenGods krachtsymboliek: de zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer.De rode viooltjes vertellen over nederigheid.

Lees Meer

Nieuwsbrief Oekraïne Goede Vrijdag 2022

Er is alweer veel gebeurd in de afgelopen twee weken. Zo hebben we een app-groep gemaakt voor alle gezinnen die mensen opvangen, thuis of op hun terrein. Er wordt allerlei praktische informatie gedeeld. Een van de onderwerpen was het leerlingenvervoer

Lees Meer

Nieuwsbrief Oekraïne 4 april 2022

Besteding collecteopbrenstVan het mooie bedrag dat de collecten voor Oekraïne opleverden, heeft de diakonie een deel besteed aan ondergoed. Vluchtelingen die ondergebracht zijn op het defensieterrein in Harskamp kunnen kleding en nu dus ook ondergoed uitzoeken in een speciaal voor

Lees Meer

Doopdienst 3 april 2022

Op zondag 3 april werden er drie kindjes gedoopt. Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp, thema van de dienst was "We vertellen over Gods verhaal." n.a.v. Psalm 78:1-8

Lees Meer

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd (5)

Symboliek in de schikking:Sta in je kracht.Zie hoe wat dor is tot leven komt, wat dood lijkt. Sta op, God's levensgeestblaast kracht in.    In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken, die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen.

Lees Meer

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd (4)

Symboliek in de schikking:  sta in je kracht  laat je aanraken  door Jezus' liefde  die vooroordelen  afbreekt  zie met de ogen van het hart dat geeft kracht De ronde gevlochten vorm met de kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht

Lees Meer

Projectkoor startzondag

Eindelijk is het dan weer zover, het projectkoor van de Maranathakerk kan weer in actie komen!We willen graag weer gaan zingen in de dienst op Startzondag 25 september. De repetities staan gepland op 3 september, 17 september en 24 september.Helaas

Lees Meer

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd (3)

Symboliek in de schikking: Sta in je krachtneemvan het levende waterdat geboden wordtlevenskracht gegevenuit liefdedie oprichtom te staan in je krachtDe rode rozen staan symbool voor de volheid van de liefde die Jezus geeft .De Gloriosa staan voor succes.En de

Lees Meer

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd (2)

Symboliek in de schikking: Sta in je krachtmet regels ten levenenhemels lichtdat er zomaarsoms evenkan zijnherinnering die blijften vreugde geeftsta in die kracht De lelies staan voor genegenheid en vriendschap.De paarse hyacinten staan voor bezinning.

Lees Meer

Biddag Creatief Woensdag 9 maar j.l.

Op woensdag 9 maart was het Biddag voor Gewas & Arbeid. Anders dan andere jaren was er in plaats van de kinderdienst een moment om stil te staan bij wat Biddag is n.a.v. Daniël 6. Daarna mochten de aanwezigen zich

Lees Meer

Jan en Dieke Heij

Jan : ‘ Ik leef van dag tot dag, wachtend totdat Jezus terugkomt.’ Dieke : ‘Ik koos voor geloven, niet meer voor twijfelen.’ Jan en Dieke HeijJan : ‘ Ik leef van dag tot dag, wachtend totdat Jezus terugkomt.’Op een

Lees Meer

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Psalm 121 vers 1 berijmd:Ik sla mijn ogen op en ziede hoge bergen aan,waar komt mij hulp vandaan?Mijn hulp is van mijn Here, diedit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.Terwijl de sluitingsdatum voor de kopij voor het kerkblad

Lees Meer

Doopdienst 6 maart 2022

Op zondag 6 maart werden er drie kindjes gedoopt en één kindje werd opgedragen. Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp, thema van de dienst was "De barsten in ons leven." n.a.v. Jeremia 18:1-10

Lees Meer

Toestand Oekraïne

Laat uw hart spreken!.We hebben afgelopen week allemaal de verschrikkelijke beelden op televisie en internet gezien uit Oekraïne. De verhalen die we in de kranten lezen zijn verschrikkelijk. Ook de Lunterse kerken komen in actie. Wij bidden voor de bevolking

Lees Meer

Liturgische bloemschikking 40-dagentijd (1)

Symboliek in de schikking: In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van God's liefde. Gekozen is voor de berg( de houtschijven) als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de bijbel

Lees Meer

Familie van de Loenhorst

763: “Heer ik heb u nodig”. Maak kennis met … Bernadeth (32), Marco (35) en Hannah (1) van de Loenhorst. Op een koude woensdagavond eind Januari ben ik welkom in het gezellige en sfeervolle huis van Bernadeth en Marco. Bernadeth

Lees Meer

Vertrouw op God

‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart,en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken’(Spreuken 3:5-6, Herziene Statenvertaling).Het heeft (te) lang geduurd maar inmiddels hebben we een nieuw kabinet.

Lees Meer

Doopdienst 6 februari 2022

Op 6 februari werd de doop bediend aan drie kindjes uit onze gemeente. Thema van de dienst waarin onze eigen predikant ds. Steenkamp voorging was "Je hebt een goede herder". 

Lees Meer

Jij bent mijn geliefde zoon…

‘En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was enJezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd…’(Lucas 3, 21) Jij bent mijn geliefde Zoon…Johannes de Doper trok een bont gezelschap van mensen met zijn profetische

Lees Meer

Peter Brinkman

‘Hij heeft mij gewild, vanaf het allereerste begin’ Peter Brinkman (64)In 1979 leerde ik mijn vrouw Ria kennen toen we deelnamen aan een jongeren busreis naar Oostenrijk. Het was gelijk aan, het jaar daarop verhuisde ik naar Lunteren om in

Lees Meer

Kinderkerstfeest 24 december 2021

KinderkerstfeestVoor de kinderen was er deze keer een drive thru op het kerkplein georganiseerd met als thema:  Op kraamvisite bij Jozef en Maria. Ze werden opgewacht door wat enthousiaste herders die toch zoiets moois hadden gezien!Ga maar snel kijken!Daar zaten

Lees Meer

Liturgische bloemschikking Kerst

Symboliek in de schikking: Die mens wordt zichtbaar in een klein, kwetsbaar pasgeboren kind en Jezus is zijn naam. Hij vernieuwt door zijn komst het verbond tussen God, mensen en de aarde. Het Woord en het LIcht van God worden

Lees Meer

Collecte Projectbussen – See You

Vanaf 1 januari 2022 gaan we starten met het sparen van een nieuw doel, namelijk “Oogzorg voor kinderen in Rwanda” via SeeYou.Rwanda, met ruim 10 miljoen inwoners, staat al jaren op de 160e plek van de Human Development Index. Meer

Lees Meer

Advent

Lied 1005 (NLB) Zoekend naar licht hier in het duister,Zoeken wij U, waarheid en kracht.Maak ons uw volk, heilig, vol luister,schijn in de donkere nacht. Christus, ons licht,schijn door ons heen, schijn door het duister.Christus, ons licht,schijn ook vandaag, hier

Lees Meer

Liturgische bloemschikking vierde Advent

Symboliek in de schikking: De aanklacht van Micha gaat door, maar ook de lezing van vandaag eindigt met de hoop op ontferming. Opnieuw zult u zich over ons ontfermenen al onze zonden tenietdoen...U bewijst Jakob uw trouwen Abraham uw goedheid,zoals

Lees Meer

Jarda Bouw

‘Jezus geeft het je, en je mag het ontvangen’ Hallo allemaal, mijn naam is Jarda Bouw. Ik ben 24 jaar en ik woon sinds kort in Ede. In deze ‘stad’ mag ik als leerkracht voor de klas staan in groep

Lees Meer

Liturgische bloemschikking derde Advent

Symboliek in de schikking:De symboliek in de schikking: de rechte takken die het onrecht te niet doen.De klimop als symbool van trouw.de kleur roze : op de derde zondag van advent begint het licht door te breken waar we reikhalzend

Lees Meer

Doopdienst 5 december 2021

Op 5 december werd de doop bediend aan twee kindjes uit onze gemeente. Thema van de dienst waarin onze eigen predikant ds. Steenkamp voorging was "Het is aanstekelijk". 

Lees Meer