Maak kennis met: Cock Kroon

Even voorstellen..

Lunteren is mijn nieuwe werkomgeving maar toch is dit dorp voor mij niet geheel onbekend. Dit vanwege het feit dat mijn vrouw Lianne er opgegroeid is. Ook zijn we er ‘ooit’ in de Oude Kerk getrouwd Zelf ben ik geboren en getogen in Wilnis (dit dorp ligt in het Groene Hart). Redelijk kort na ons trouwen zijn we in Barneveld gaan wonen. Daar wonen we, met onze vier kinderen, met veel plezier. We genieten van de prachtige omgeving en de maken graag gebruik van de vele voorzieningen die onze woonplaats te bieden heeft.

Inmiddels vier weken aan het werk in Lunteren. Bekende en onbekende mensen kruisen mijn pad. De ontvangst is zeer gastvrij. Bijzonder om te merken dat deuren en harten worden geopend. Er is ruimte en er ontstaat vertrouwen om vreugde, verdriet, geloof, hoop en liefde te delen. Ook de grote vragen en de raadsels van het leven blijven niet onaangeraakt. Ik hoop in de tijd die komt op meer van zulke goede en intensieve ontmoetingen met u en jullie.

In de afgelopen elf jaar (2006-2017) ben ik werkzaam geweest als Kerkelijk Werker in de Hervormde Gemeente Ede (Bethelkerkgemeente, Nieuwe Kerkgemeente, Arkgemeente en Kleopasgemeente). In de verschillende wijkgemeenten was ik werkzaam op het gebied van pastoraat, catechese en vorming & toerusting. Door de jaren heen merkte ik dat het werken in vier ‘filialen’ niet altijd makkelijk was. De versnippering van het werkgebied maakt het werk onoverzichtelijk en bij tijden flink onrustig. Daarom was ik erg blij met de vraag vanuit de Maranathakerk of ik serieus wilde nadenken over de vacature voor Kerkelijk Werker. Het takenpakket (pastoraat, catechese, jeugdwerk, bijbel- en gesprekskringen) en het werken in één gemeente maakte de keuze niet moeilijk. Wel vond ik het moeilijk om de vele contacten in en om Ede te moeten loslaten. Juist op afscheidsmomenten ervaar je dat je met elkaar verbonden bent.

Het bovenstaande is maar een zeer beknopte weergave van wie ik ben en van dat wat ik in de Maranathakerk ga doen. Om elkaar te leren kennen is tijd en ruimte nodig. Ik hoop en bid dat die tijd ons gegeven zal worden. De zegen, door handoplegging op zondagochtend 27 augustus heb ik als zeer bemoedigend ervaren. Het werk waartoe ik geroepen ben heeft de ‘kleur’ van de Bijbeltekst die ds. Jaap Hansum mij meegaf: ‘Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig’ (1 Petrus 4:11).

Cock Kroon