Collecte 11 december – Stichting Gave

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave is een interkerkelijke organisatie.

Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.

Bij Gave werken ongeveer zestig medewerkers/vrijwilligers. Met hun kennis en passie helpen ze het (lokale) werk onder vluchtelingen. De stichting ontfermt zich over alle vluchtelingen die naar Nederland komen, ook uit Oekraïne.

Deel deze pagina met anderen!