Collecte Bloemenpotje – Diaconie

Juist nu in het coronatijdperk is het belangrijk dat we gemeenteleden die het moeilijk hebben bemoedigen met een mooie bos bloemen. Iedere zondag worden twee bossen bloemen bij gemeenteleden bezorgd.

In de hal van de kerk staat een collectepotje waaruit deze bloemen betaald worden. Omdat veel gemeenteleden nu niet of minder in de kerk komen doen wij een oproep om uw gave over te maken naar bankrekeningnr. NL 93 RABO 0337 5179 32 tnv Diaconie o.v.v. Bloemenpotje. Nog makkelijker is om bovenstaande QR-code van Givt te gebruiken.

Deel deze pagina met anderen!