Collecte Projectbussen – See You

Vanaf 1 januari 2022 gaan we starten met het sparen van een nieuw doel, namelijk “Oogzorg voor kinderen in Rwanda” via SeeYou.

Rwanda, met ruim 10 miljoen inwoners, staat al jaren op de 160e plek van de Human Development Index. Meer dan de helft van de bevolking leeft in armoede en moet rondkomen van omgerekend minder dan 2 euro per dag. De armoedige situatie heeft als gevolg dat kinderen onnodig blind worden. Soms wordt dit veroorzaakt door oogziektes die kinderen krijgen door het drinken van verontreinigd drinkwater. Soms door oogziektes die goed behandeld hadden kunnen worden als er direct kwalitatieve zorg zou zijn geboden. Uit recent onderzoek komt naar voren dat in ruim 80% van de gevallen de blindheid voorkomen had kunnen worden. Voor een kind in Rwanda zijn de gevolgen van het verliezen van zijn of haar zicht immens. Naar school gaan is lang niet altijd meer mogelijk en op latere leeftijd een baan krijgen wordt heel moeilijk. De kinderen en ook hun families komen in veel gevallen terecht in een cyclus van armoede en als gevolg van de beperking vaak ook in een sociaal isolement. De situatie is vooral erg schrijnend in het Zuidwesten van Rwanda. Hier is alleen zeer basale oogzorg beschikbaar. Er is weinig kennis over preventie en ook is er weinig aandacht voor screening en behandeling. En omdat de streek wat meer afgelegen ligt moeten gezinnen ver reizen voor een oogbehandeling waardoor behandelingen worden uitgesteld, oogcondities verder verslechteren met als gevolg dat ook hierdoor kinderen blind worden.

SeeYou trekt zich het lot aan van deze kinderen. Via dit project wil SeeYou bijdragen aan het grotere doel dat er geen voorkombare kinderblindheid meer voorkomt in het Zuidwesten van Rwanda. Ze willen dat kinderen niet langer hun zicht verliezen en als gevolg daarvan terecht komen in een leven gekenmerkt door armoede en sociale uitsluiting. SeeYou wil dat ze naar school kunnen blijven gaan zodat ze ook als ze ouder zijn een baan kunnen zoeken. Dit programma wordt uitgevoerd in de Zuidwestelijke provincies van Rwanda. In deze provincies wil SeeYou samen met hun lokale partners er alles aan doen om te voorkomen dat kinderen hun zicht op jonge leeftijd verliezen. Ze doen dat door een uitgebreide preventiecampagne en door verbetering van de oog zorg in dit gebied.

Een vroege diagnose van oogziektes bij kinderen tussen de 0 en 2 jaar is van groot belang voor de mogelijkheden van herstel van een kind. Samen met de ziekenhuizen in de provincie zal SeeYou daarom een trainingsprogramma’s voor de medewerkers van zorgcentra verzorgen die jonge kinderen te zien krijgen (bijv. voor inentingen). Zij zullen worden getraind om oogziektes te herkennen en om ouders tijdig door te verwijzen voor oogzorg. 

 SeeYou biedt een uitgebreid trainingsprogramma voor de 12 districtsziekenhuizen, 119 gezondheidscentra en 100 zorgpunten. Naast dit trainingsprogramma zal een innovatieve benadering voor verwijzingen worden getest waarbij smartphones worden ingezet voor snelle diagnose en verwijzing. 

In het Zuidwesten van Rwanda is geen enkel zorgpunt waar revaliderende zorg wordt geboden aan blinden. Dit project voorziet daarom in het opzetten van revalidatiezorg. Ouders/verzorgers krijgen ondersteuning in hoe zij hun kinderen met een visuele beperking cruciale vaardigheden kunnen bijbrengen zodat zij zich kunnen redden in de maatschappij. Ook ontvangen ze noodzakelijke hulpmiddelen (bijv. bril). In elk district zullen in samenwerking met een lokale christelijke organisatie steungroepen worden opgezet voor deze ouders/verzorgers waarbij psychosociale ondersteuning en inkomensondersteuning voor de armste gezinnen zal worden geboden. 

In totaal ontvangen meer dan 100.000 inwoners steun door dit project. We hopen op uw steun voor dit mooie project.

Namens de (ZWO) Diaconie

Bram Veenema

Deel deze pagina met anderen!