De Bijbel verinnerlijken

“Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij.
Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor U toe, o HEER,
God van de hemelse machten.” Jeremia 15:16

Het woord van de Heer is helemaal zuiver en rechtvaardig. Het woord van de Heer staat vast voor eeuwig en altijd en we worden aangespoord om het woord te horen en te prediken – om het woord van God te gehoorzamen en erover na te denken en om de vele waarheden ervan te lezen, te markeren, te leren en innerlijk te verteren. Dit vervult ons met Zijn kracht en wijsheid. We zijn geroepen om daders van het woord te zijn en niet alleen hoorders – en we moeten vertrouwen op de voorschriften en beloften ervan en het levende woord van de waarheid niet verachten of lichtzinnig opvatten.

Jeremia was een profeet die door God geroepen was om een volk te dienen dat geen acht wilde slaan op Gods woord en Zijn heilige instructies afwees. Israël rebelleerde tegen Gods waarheid en behandelde Zijn trouwe dienaar afschuwelijk – maar Jeremia vond hoop en troost in Gods woord en was in staat om te midden van zware vervolging en beproeving te zeggen: “Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten.” (HSV)

De reactie en onoplettendheid van Israël op Gods woord, toen het door Jeremia werd gebracht, weerspiegelt in veel opzichten de reactie van de hedendaagse maatschappij. In plaats van te leiden tot rechtvaardig berouw. Toen, net als nu, werd het woord van de Heer genegeerd en de waarschuwing die met zijn getuigenis gepaard ging werd afgewezen.

Jeremia koesterde het Woord van God in zijn hart en het werd zijn vreugde en genot en hij nam alles wat de Heer te bieden had gretig in ontvangst – zoals een hongerig mens een levensonderhoudende maaltijd verorbert. Toen en nu is het Woord van de Heer lieflijk en gezond. Het is voedend, voedzaam, versterkend en levensondersteunend – want het bevat alles wat we nodig hebben voor leven en godsvrucht.

Het Woord van de Heer bevat ook veel mooie beloften, ondanks het feit dat niemand van ons vrij is van de moeilijkheden en gevaren van het leven. Daarom worden we aangemoedigd om het Woord van God te “eten” om kracht op te bouwen en het leven te overleven ongeacht alle uitdagingen, zoals Jeremia ook ontdekte.

Laten we net als Jeremia doorgaan met het delen van het goede nieuws van het evangelie van genade en anderen aanmoedigen om te genieten van het Woord van God voor het prachtige boek dat het is. Laten we dit doen in de wetenschap dat het woord van de Heer puur en rechtvaardig is – en standhoudt tot in eeuwigheid.

Jacques Steenkamp

Deel deze pagina met anderen!