ALLE GEGEVENS OP EEN RIJTJE

DOELGROEP

Alle leeftijden

DATUM

in onderling overleg

TIJD

nader te bepalen

LOCATIE

Bij gemeenteleden thuis

KOSTEN

-

Contactpersoon

Cock Kroon

Deeltafels

In de achterliggende twee jaar hebben we, wereldwijd, wel gemerkt hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen blijven ontmoeten. Ook als gemeente van Jezus Christus hebben we deze ervaring opgedaan.

Tijd inplannen om elkaar te zien en te spreken is absoluut geen verloren tijd maar een diepte-investering die verbindend en verdiepend werkt. Juist maaltijden lenen zich hier voor. Het zijn plekken waar we eten, drinken, geloof, hoop, lief en leed met elkaar kunnen delen. Daarom willen we dit seizoen de ontmoeting aan tafel stimuleren, dit in de hoop dat het jaarthema ‘Eén rond de Bijbel’ ook aan de deeltafel ervaren en besproken wordt.

De bedoeling is als volgt: Je kiest een woord uit de onderstaande
selectie en aan tafel bespreek en bevraag je tijdens de maaltijd samen
het betreffende woord. Wat roept het bij je op? Waaraan moet je denken
als je dit woord hoort? Welk Bijbelfiguur vind je bij dit woord passen
en waarom? Etc.

Meedoen is heel eenvoudig: Je wordt gekoppeld aan een ander persoon/personen. Zowel in het najaar als in het voorjaar ga je, over en weer, bij elkaar aan tafel. Je bent geheel vrij in dat wat je de ander, qua maaltijd, gaat aanbieden. Wel vragen we om aan te geven hoeveel personen je kunt/wilt ontvangen. Daarnaast vragen we ook om aan te geven of je wel/geen vleeseter bent en of je een voedselallergie hebt.

Je krijgt via de email de gegevens door van je gast(en), je legt zelf contact om de afspraak te maken.

Woorden ter inspiratie voor de deelmaaltijd:

amen – avondmaal – bekering – Bijbel(lezen) – blijven in Christus – erfgenaam – evangelisatie – Israël – heiliging – geloof – liturgie – nieuw mens – roeping – verwachten – wederkomst – zegen

Gebed aan tafel

Trouwe en almachtige God en Vader
Wij danken u voor uw trouw en uw liefde
Voor uw goedheid en nabijheid
Vader u geeft ons elke dag weer goede gaven
Leven en voedsel
Mensen en hun vriendschap
Telkens weer opnieuw
Zegen deze maaltijd
Geef ons een open oog en een warm hart
Om uw wereld in te richten
Tot een huis voor alle mensen
Tot een tafel waaraan niemand wordt geweerd

Amen

Deel deze pagina met anderen!