Doopdienst 29 augustus 2021

Zondag 29 augustus werden er vier kindjes uit onze gemeente gedoopt. Thema van de dienst was “Kan ik Gods genade zien?” n.a.v. Lucas 19: 1-10