Eén rond de Bijbel – De Bijbel delen

‘Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren. Een van de toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus’ (Handelingen 16:13-14).

In Barneveld vind je het belevingscentrum van Trans World Radio (TWR). Naast kasteel De Schaffelaar is een ruimte te vinden waar je als bezoeker kennis kunt maken met het werk van TWR. Naast het spelen van interactieve games kun je ook indrukwekkende getuigenissen bekijken van mensen die door middel van TWR tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Het zijn meestal verhalen van mensen die in landen wonen die hermetisch afgesloten zijn voor de verkondiging van het Goede Nieuws. Ondanks gesloten deuren en grenzen wist het Evangelie hen via radio-uitzendingen toch te bereiken. Op de website van TWR las ik een kort en krachtig getuigenis van een luisteraar uit Tadzjikistan: ‘Totdat ik jullie programma op de radio hoorde, dacht ik altijd dat alleen Russen of Europeanen christen konden zijn. Maar toen ik in mijn eigen taal over Jezus hoorde vertellen, besefte ik dat Hij ook mijn Heer kan zijn.’

TWR deelt de Bijbel uit via de radio zodat velen, wereldwijd, in aanraking komen met het Woord van God. En dat Woord verandert levens! Daar is dat Woord ook voor gegeven. Het is nooit en te nimmer bedoelt als vulling voor onze boekenkast. Ook mogen we het niet hanteren als cultuurdrager waarmee we allerlei andere culturen en talen buiten onze deur of landsgrenzen houden. De Bijbel is het boek bij uitstek dat uitgedeeld moet worden, dit alleen al vanwege de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen, vlak voor Zijn hemelvaart, gaf: ‘Ga op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen’ (Matt. 28:19).

Die kring van leerlingen zie je in het Bijbelboek Handelingen met de dag groter worden. Je leest over grote groepen mensen die zich van harte overgeven aan de gekruisigde en opgestane Heer (Hand. 2:41). Nadat Petrus in Jeruzalem de Bijbel, door middel van krachtige verkondiging, uitgedeeld heeft, kunnen en willen velen zich niet meer verzetten tegen Gods genade. Dit is een beweging die je door alle tijden heen telkens weer ziet gebeuren. Dit gebeurde ook aan oever van de rivier waar Paulus en Silas, tijdens de tweede zendingsreis neerstreken.

 

De weg er naar toe was een hele bijzondere. De Heilige Geest had hen op de een of andere manier verhinderd (Hand. 16:6) om nog langer in het gebied Asia rond te trekken. Terwijl daar voor hen de deuren werden gesloten gingen er aan de overkant deuren voor hen open (Openb. 3:8).

Het visioen wat Paulus ontvangt laat er geen enkele twijfel over bestaan: hij moet, samen met zijn metgezellen Silas en Timotheüs, naar Macedonië (Hand. 16:9). Zij worden geroepen om ook op het vaste land van Europa de Bijbel uit te delen. Ook Europa heeft een plek in Gods hart! Dat blijkt heel duidelijk als deze ‘verkondigers van de zeer blijde boodschap’, zoals een oud belijdenisgeschrift van de Protestantse Kerk in Nederland de predikers noemt (Dordtse leerregels, hfst. 1 artikel 3 en 4), in contact komen met een aantal vrouwen uit de stad Filippi. Zij treffen deze vrouwen aan bij een gebedsplaats bij de rivier. Men kwam daar samen vanwege de afwezigheid van een fysieke synagoge.

Een van de vrouwen die daar aanwezig was luisterde naar de naam Lydia. Zij was een zakenvrouw die handelde in purperen stoffen. Deze niet onbemiddelde vrouw (eigen zaak, eigen huis), die zich betrokken wist op de joodse godsdienst, wordt geraakt door de verkondiging van het Evangelie. Dit laat ons zien dat het uitdelen van de Bijbel iets is wat nooit zonder gevolgen blijft (Jes. 55:10-11). Dit heeft de apostel Paulus in zijn tijd ervaren. Dit is ook de ervaring van de medewerkers van TWR en het zal ook onze ervaring zijn en worden als we het Woord (uit)delen. Daarom bidden wij: ‘Geef voor uw Woord een open oor, maak ons ontvankelijk er voor, wij mensen zijn geen goede grond, een bodem waar het zaad verstomt, O God, wij bidden om Uw Geest, wij leven als Hij ons beweegt’ (Hans Bouma, Het lied van het Woord).

Cock Kroon

Deel deze pagina met anderen!