Aanleveren kopij

Voor het aanleveren van kopij voor de afkondigingen , het kerkblad, de website, beamer, de digitale nieuwsbrief, Facebook en Instagram kun je onderstaand formulier gebruiken. Het formulier bestaat uit een aantal gedeeltes die afhankelijk van het type bericht verschijnen en ingevuld moeten worden.

Standaard zijn dat de tabbladen “Algemeen” en “Ingediend door”. Daarnaast is er een tabblad voor “Afkondigingen”, “Beamer”, “Nieuwsbericht” en “Evenement/Activiteit”.

Werkwijze

Na het opgeven van de titel kun je aangeven wat voor type bericht het is. Afhankelijk van het type bericht verschijnen dan de in te vullen tabbladen. Deze kunt u met “Volgende” en “Vorige” doorlopen. Op het laatste tabblad staat de verzendknop, als u daarop klikt worden alle velden gecontroleerd en als alles ingevuld is worden de gegevens verzonden.

Bij veel van de invulvelden staat een Info icoontje waar u meer informatie krijgt over het betreffende veld.