Gratis Boeddhabeeld is geen cadeau op Goede Vrijdag

Donderdagavond jl. werd The Passion op NPO 1 uitgezonden. Voorafgaande aan de uitzending was er eerst nog een blokje reclames. Eén daarvan sprong eruit op de avond van Witte Donderdag: bij Xenos ontvangen de eerste 50 klanten op Goede Vrijdag een gratis Boeddhabeeldje t.w.v. Euro 14,95.

In mijn optiek is de combinatie tussen dit cadeau en deze dag geen toeval! Juist op deze cruciale dag, waarop het we het lijden en sterven van Christus gedenken, krijgen in elke winkel van Xenos de eerste 50 consumenten een beeldje van een dode god.

Nu kun je dit beeldje beschouwen als onschuldige tuindecoratie of als verfraaiing van een toiletruimte, maar dat is te naïef gedacht. Boeddha krijgt binnen onze landsgrenzen steeds meer voet aan de grond en dat laat zien dat het heidendom aan een forse opmars bezig is.

Als we naar de woorden van Jezus luisteren moeten we deze opmars niet als kinderspel duiden maar als het werk van Gods tegenstander(s): ‘Wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet dan zegt hij: Ik keer terug naar mijn huis, dat ik verlaten heb. Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij zeven andere geesten erbij halen, nog slechter dan hijzelf; ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste’ (Lukas 11:24-26).

Een Boeddhabeeldje is daarom geen cadeau wat je moet aannemen maar moet afwijzen. Dit vanwege het feit dat deze god je opzadelt met zelfverlossing. Op grond van het Evangelie belijden we dat de verlossing niet van beneden komt maar van boven!

Het grootste geschenk wat we op Goede Vrijdag aangeboden krijgen is Christus Zelf: ‘Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Dit cadeau is, God zij dank, niet beschikbaar voor de eerste 50 personen die dit geloven, maar voor een ieder die gelooft (Joh. 3:16).

Cock Kroon

Deel deze pagina met anderen!