Maak kennis met: Greet Louwé

‘Jezus is voor mij hèt voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde’

Wie ben je, hoe woon je en wanneer kwam je voor het eerst in de MK?

Ik ben geboren in 1934, groeide op in Roosendaal waar ik op een katholieke meisjesschool zat, hoewel ik niet gelovig opgevoed werd. Ik leerde mijn man Leo kennen, hij was hervormd en toen wij in 1968 naar Lunteren verhuisden, kozen we voor de MK, die net een jaar bestond. We werden er warm ontvangen en na twee maanden kwam men vragen of Leo in de kerkenraad wilde komen. Uiteindelijk heeft hij onder vier predikanten twaalf jaar in de kerkenraad gezeten. De ouderlingen bezochten destijds alleen de gemeenteleden die ìn het dorp woonden en zo werd ik ‘bezoekzuster’ voor de mensen in het buitengebied. Ik was lid van de HVD (hervormde vrouwendienst) en hielp jarenlang met de bloemschikking. Daar waren we vroeger wel de halve zaterdag druk mee, omdat we zelf overal de bloemen en takken gingen plukken! We kregen drie fantastische dochters. Leo was al ziek toen wij in april 2018 samen van de Molenpol naar dit appartement aan de Westzoom verhuisden. Cock Kroon kwam veelvuldig langs en de laatste avond is Ds. van de Vlist nog bij hem geweest, dit waren zeer waardevolle bezoeken. Leo overleed in augustus. Nu ben ik blij met deze plek waar ik iedere ochtend de zon door de bomen zie opkomen.

Waar haal jij je kracht vandaan?

Tijdens Leo’s ziekte hebben wij enorme steun ervaren van onze kinderen, mantelzorgers, de kerk, wijkverpleging enz. Het bestaan van God…naarmate ik ouder word, vind ik dat moeilijker. Dat heeft denk ik ook te maken met mijn opvoeding en ‘waar je wieg gestaan heeft’ qua geloof. Soms vraag ik me af of ik in mijn omgeving de enige ben die dit zo ervaart. Jezus, spreekt mij enorm aan. Hij is voor mij hèt voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde, hij had zo’n groot hart en aandacht voor mensen om zich heen! Een vechter, een enorme persoonlijkheid en wars van al wat fout is, hij leefde de liefde voor. Ik zie de Bijbel als een leidraad voor het leven.

Wanneer ben je rijk?

Ik voel mij zeer rijk met de vele mensen om mij heen en die betrokken zijn.

Je mag zondag een lied opgeven. Wat wordt het?

O Heer die onze Vader zijt. (gezang 463)

Hoe denk je dat je kinderen je omschrijven?

Lastige vraag hoor, maar als ik dan toch iets moet noemen… ze hebben meegekregen dat onze deur altijd voor alles en iedereen openstond; asielzoekers, praktijkschoolstudenten, familie, vrienden. We hebben zoveel mensen voor korte of langere tijd in huis gehad en hebben zo naastenliefde door willen geven, om te zien naar elkaar.

Wat is een mooie jeugdherinnering?

M’n allereerste vriendje. Ik zat op de katholieke meisjesschool en hij op de jongensschool in Roosendaal. Maar we zorgden dat we gelijk op fietsten naar school, gingen naar feestjes en op dansles. Een heerlijke, vrolijke en onbezorgde tijd. Ik was heel onbevangen en ging bijvoorbeeld mee naar de katholieke kerk en ter communie terwijl ik nooit eerder naar een kerk geweest was. Toen ik daarna Leo leerde kennen en op belijdeniscatechisatie ging, zaten we daar ‘s avonds met drie twintigers geregeld tot middernacht met de dominee te praten, dat waren bijzonder fijne avonden waar alles besproken kon worden. Wat dat betreft was het voor mij best wennen toen we op de Veluwe gingen wonen.

Wat maakt een gesprek goed?

Dat er naar elkaar geluisterd wordt en er ruimte is voor een weerwoord zonder te veroordelen.

Als Jezus morgen in Lunteren komt, wat zou je doen?

Net als in de rest van de wereld is er in Lunteren zoveel (onzichtbaar) leed. Wat zou het mooi zijn als Hij dan ook hier al genezend rondtrok…

Ben je degene geworden die je wilde zijn?

Ik ben lerares op de huishoudschool geweest, ook een tijdje na mijn trouwen, wat destijds niet gebruikelijk was. Daar heb ik zeer van genoten en daarna van mijn gezin en vrijwilligerswerk voor o.a. school en kerk. Ik kijk er met plezier op terug.

Kun jij jezelf zijn in de MK?

Vind je dat iedereen dat moet kunnen? Ja, ik vind het een prettige gemeente.

Wat voor predikant wens jij voor de MK?

Dan denk ik aan de predikanten die ik meemaakte; Ds. Brouwer omdat hij een geweldige kindervriend was en de jeugd enorm wist te boeien; Ds. van de Vlist die een zeer trouwe herder was; de vlotte enthousiaste Ds. Anne Verbaan die in een moeilijke tijd zoveel voor de MK voor elkaar kreeg. En als laatste Ds. Hansum die veel voor de ‘middengroep’ tussen de 20 en 40 jaar betekende. Ja, een mix van deze vier, dat zou toch wel erg mooi zijn!