Maak kennis met: Henk van Hierden

‘Ook in het zakendoen kun je goed handelen en Jezus volgen’

Henk van Hierden (67) 

Ik ben getrouwd met Hermien, die ook opgroeide in Ederveen, zij hervormd en ik gereformeerd. Na ons trouwen gingen we in Lunteren wonen en vonden een soort compromis bij de Maranathakerk waar Ds. Brouwer toen diende, bij hem deden we belijdenis en later zijn onze kinderen er gedoopt, een mooie tijd.

 

Wat maakt jou betrokken bij de MK?
In het verleden ben ik algemeen diaken geweest en raakte betrokken bij de ‘Meet Inn’, een inloophuis in Ede. Nu zit ik in mijn tweede termijn als penningmeester van de Diaconie. Ik volgde de Bijbelschool onder leiding van Jaap Hansum, dat waren twee heel leerzame en intensieve winters. Er was een klik en geloofsopbouw. Hermien en ik zitten in een Gemeente Groei Groep en onze ervaring is dat het ‘brengen en ontvangen’ heel goed is; zelf actief zijn, maar je ook laten voeden! En dat is voor ons niet alleen door de kerkdiensten te volgen.

Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Ik heb er veel, want ondanks de drukte die de meubelzaak hen bracht, namen mijn ouders geregeld de tijd om iets met het gezin te ondernemen. Wat ik nooit vergeet, is dat wij op een Ferryschip tussen Amsterdam en Gothenburg voeren. Als twaalfjarige was ik erg onder de indruk van het enorme schip en toen kwam er storm-alarm! Alles werd vastgesjord en we konden bijna niet in  onze hut blijven liggen, zó werd dat grote schip heen en weer geslingerd. Toch gingen mijn vader en ik naar de Lobby en daar zagen we dat àlle lege stoelen in die donkere ruimte om hun as draaiden. Dat was heel bevreemdend, ik zie het nog zó voor me!

Welke waarden kreeg je mee in je opvoeding die je door wilt geven aan je (klein)kinderen?
Weet wat je aan elkaar hebt, wees eerlijk, doe wat je belooft en wees recht door zee. Dat is wat ik mee kreeg en vind ik zelf ook van waarde. Discussiëren om het discussiëren…daar houd ik echt niet van.

Wat voor Opa ben jij?
Een hele trotse!! Binnen 6 jaar kregen wij 7 kleinkinderen, de oudste is nu 6 en het is enorm genieten! Het is heerlijk om leuke dingen met kinderen te ondernemen, op te passen of gewoon samen te rommelen in de tuin en bijvoorbeeld een geheim paadje achter de struiken te maken. Het duurde even, maar voor wij opa en oma werden, konden we alle liefde en aandacht kwijt aan ons neefje Jarno en zijn zusje Vanna. Helaas werd Jarno ziek en overleed, een heel verdrietige tijd…

Wat zou jij willen doen en heb je nog nooit gedaan?
Wij zijn erg bevoorrecht en hebben al veel ondernomen dus wat dat betreft hebben we geen wensen, al hopen we straks wel weer te kunnen gaan reizen. Het liefst deels gecombineerd met het bezoeken van ontwikkelingsprojecten waar we bij betrokken zijn. Vooral niet als ‘zie ons blanke weldoeners eens’, maar om ter plaatse mee te werken en de handen uit de mouwen te steken. Dat hebben we eerder gedaan en ervaarden dat als zeer waardevol, voor alle betrokkenen.

Wat is je definitie van geluk / wanneer ben je rijk?
Geluk is voor mij genieten en dat niet voor jezelf houden; in betrokkenheid kunnen delen van wat je zelf ontving. In 2 Korintiërs 9 : 6-8 staat; God houdt ervan dat u met een blij hart geeft (…) Hij geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf krijgt wat nodig is, maar het royaal met anderen kunt delen. Dat is geluk, ik kan het niet beter verwoorden!

Wie is Jezus volgens jou?
Het grote voorbeeld voor mijn doen en laten. Ook in het zakendoen kun je goed handelen en Jezus volgen, daar ben ik van overtuigd.

Heb je wel eens geprobeerd zonder God te leven?
Als ik terugkijk, heb ik dat niet bewust gedaan, maar er zijn wel lauwe periodes in mijn geloofsleven geweest. Dat had ook te maken met het harde werken wat mij toen erg bezighield.

Wanneer had/heb je Hem het meest nodig?
We hebben Hem altijd nodig, maar in moeilijke tijden – zoals toen ik jaren geleden plotseling op de hartbewaking lag-  zag ik dat wel in als een waarschuwing;  ‘Henk, luister eens, ben je wel goed bezig?’ Naderhand besefte ik meer en meer hoe goed ik er toen doorheen was gekomen en dat bepaalde uiteindelijk de keuze om het anders te gaan doen.

‘Je kracht is je zwakte’ wordt wel eens gezegd, ken jij dat ook?
Jazeker, toen ik zo gepassioneerd en hard aan het werk was, heb ik mijn vrouw, gezin en mijzelf wel eens tekort gedaan. En dat kan toch niet de bedoeling zijn…

Voor wie heb je veel respect?
Ik kan wel een wereldfiguur noemen, maar ik houd het dicht bij huis; mijn vrouw Hermien, want dit is geen Henkie-verhaal. Ze heeft altijd pal achter me gestaan en in de zaak meegewerkt waar nodig was – en dat kon ze goed-  terwijl ze ons gezin ook nog draaiende hield.

We leven nog steeds met corona, heeft dat je iets gebracht?
Het is voor iedereen op verschillende manieren ingrijpend. Maar deze tijd heeft toch mij ook wel rust, verdieping gegeven en weer doen beseffen waar het leven echt om draait en dat niet alles vanzelfsprekend is. De stilte heeft ook waarde.

En in de toekomst voor de kerk?
De online kerkdiensten bleken door veel méér mensen gevolgd te worden dan verwacht, men voelde zich dus wel verbonden, dat is heel mooi! Toch zie ik er naar uit om als hele gemeente weer samen te komen om de diensten in de kerk te beleven en elkaar te ontmoeten. Dus koffie na de dienst in de hal en niet (iedere week) in je eentje thuis op de bank…we moeten vasthouden aan de ontmoeting met God de Vader en elkaar.

Janneke van de Kaa