Maak kennis met: Herko van Beek

Christen zijn in de publieke ruimte

Stel: je bent aangesloten bij een kerk, bezoekt regelmatig de eredienst en je doet wat vrijwilligerswerk in of rond de kerk. Is dat de taak en rol waar christenen tot geroepen zijn? Of kan je ook vanuit het geloof tot het inzicht komen dat je iets voor de samenleving buiten de kerk kan betekenen? Aan deze vragen geven twee van onze gemeenteleden een heel eigen invulling. Via de democratische weg hopen zij op lokaal vlak iets aan het onrecht in de wereld te doen.

Een portret:

Mijn naam is Herko van Beek, 46 jaar geleden geboren, en sinds dat prille begin woonachtig, in Lunteren. Met Anette ben ik in 1998 getrouwd en samen hebben wij twee kinderen, Thessa en Julian.

Naast mijn werk als planner bij Cimar Electronics in Veenendaal, wil ik mij ook graag buiten deze commerciële werkomgeving inzetten voor ons dorp en samenleving in bredere zin. Ik ben van mening dat iedere christen zijn of haar verantwoording niet enkel binnen een kerkelijke gemeente, maar ook zeker daarbuiten heeft. Niet altijd concreet het evangelie verkondingen, maar door een bijdrage te leveren aan de opbouw van Gods Koninkrijk in alle geledingen van de maatschappij door o.a. een goed rentmeester van de schepping te zijn. Een ieder met eigen competenties, zorgdragen voor elkaar en de wereld waarin we leven en hierdoor iets van Zijn licht te laten stralen.

Via mijn functie als secretaris van de Vereniging Oud Lunteren kwam ik in 2006 als fractie-assistent bij de ChristenUnie in Ede terecht. Tot 2010 heb ik o.a. de notulen voor hen verzorgd. In datzelfde jaar werd ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gekozen tot raadslid, een functie waar ik in maart van dit jaar afstand van zal nemen.

Na twee raadsperiodes is voor mij de tijd aangebroken het spreekwoordelijke stokje over te dragen. Het zijn mooie, inspirerende en bovenal boeiende jaren geweest, maar mede door de intensieve baan van Anette bij Wycliffe Bijbelvertalers is dit voor deze fase in ons leven de juiste beslissing.

Missen zal ik mijn raadswerk zeker, maar blijf op de achtergrond wel betrokken bij de ChristenUnie en lokale politiek in het algemeen. Daarnaast is het een geruststellende gedachte dat er enthousiaste mensen klaarstaan om aan het werk te gaan waarbij ik wens dat zij zich in het bijzonder in zullen zetten voor vitaliteit van dorpen en buitengebied.

Herko van Beek