Het Licht

Begin maart kochten wij dit schilderij ‘Het Licht’ van schilder Richard van Mensvoort. Juist nu we zoveel tijd in huis doorbrengen valt ons oog telkens op het prachtige licht dat weerkaatst op het water in een verlaten landschap.

Het geeft troost en herinnert ons er aan dat het Licht altijd weer gaat schijnen, ook na donkere tijden.

Janneke van de Kaa