Hij zal je beschermen

Bij deze foto moet ik denken aan de tekst van Psalm 91:4

“Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.”

Hoe onveilig deze tijd misschien ook lijkt door alles wat er op ons afkomt….We mogen schuilen bij Hem en daar zijn we veilig.

Rogine van Ede