De Bijbel voor elke dag

Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Recente nieuwsberichten

Taakgroepen, commissies en werkgroepen

Taakgroep Vorming & Toerusting

Heeft tot doel in het kader van gemeenteopbouw, voortdurend mogelijkheden te scheppen tot vorming en toerusting van elkaar.

Taakgroep Jeugd

De Taakgroep Jeugd is de taakgroep die verantwoordelijk is voor alle jeugdactiviteiten in de Maranathakerk.

Taakgroep ZWO

De Taakgroep ZWO heeft tot taak om de gemeente te inspireren en enthousiast te maken voor het zendingswerk

taakgroep Groene Kerk

Groene kerk zijn is geen hobby, maar betekent zoeken naar recht. We hebben de aarde in bruikleen. De taakgroep organiseert activiteiten die helpen om bewust om te gaan met de schepping en met ons voedsel.

Taakgroep liturgie eredienst

Het doel van de taakgroep is ”Onderzoekend en inspirerend bezig te zijn met bewustwording, bezinning en voorlichting met betrekking tot de eredienst en beleid te ontwikkelen op ons kerk–zijn in en rondom de eredienst”

taakgroep libanon

Door het opbouwen van een gelijkwaardige en wederkerige band met één specifieke gemeente in geheel andere levensomstandigheden hoopt de Taakgroep binnen onze gemeente een grotere betrokkenheid te creëren op Gods wereldwijde werk.​

Kerkdiensten aankomende weken

Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Kerkdiensten beluisteren

Meebeleven kerkdiensten

Middels een internetverbinding kunt u vanaf iedere willekeurig plek live meeleven met de kerkdiensten en bijeenkomsten in de Maranathakerk.

Beluister de erediensten rechtstreeks

aankomende collecten

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Bent u graag op de hoogte van het actuele nieuws vanuit onze gemeente? U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Deze komt elke zaterdag uit en brengt u het actuele nieuws zoals de orde van dienst voor de komende zondag, de collectedoelen, activiteiten in de komende week, de bloemengroet, geboortes etc, etc.