Hoop doet leven!

In onrustige, bange en onzekere tijden roepen we dit elkaar toe. Een spreekwoord wat voor ons als Christenen een hele diepe waarheid bevat. Hoop is, voor ons als Christenen, meer dan een hart gesteldheid van hoop op betere tijden, het is meer dan zolang er mogelijkheden zijn is er hoop. Onze hoop ligt verankerd in Jezus.

De Bijbel vertelt ons heel veel verhalen van Hoop. We lezen, dat de hoop daar ontspringt waar het duister is, waar het crisis is, waar alle hoop verloren lijkt.
En dat kan ook niet anders, want de Bijbel gaat over gewone mensen in het gewone leven en in heftige omstandigheden. Net zoals in ons leven. Het zijn verhalen van hoop, omdat God dankzij, maar ook heel vaak ondanks mensen toch Zijn licht laat schijnen.

Het meest liefdevolle en krachtigste verhaal van hoop in de Bijbel is dat Jezus aan het kruis al onze zonde, ziekte, pijn, lijden, eenzaamheid, angst en schaamte heeft weggedragen en in het graf zelfs de dood heeft overwonnen. Hij is de hoop in ons bestaan! Hij is het licht waardoor de wereld God kan zien.

In tijden waar omstandigheden je overweldigen is het soms moeilijk om God te ervaren. Sterker nog je vraagt je af waar God nu is en of Hij werkelijk bestaat. Dit herken ik ook van periodes in mijn eigen leven. David heeft mij daar vanuit Psalm 42 een waardevolle les geleerd, die mijn leven compleet heeft veranderd. In tijden dat ik het even niet heb, zie of overzie, zelfs de wanhoop mij nabij is, spreek ik mijn ziel toe en breng ik mezelf in herinnering wat God in mijn leven of dat van horen zeggen in het leven van anderen heeft gedaan. Zo richt ik dan mijn hart naar boven i.p.v. naar de situatie. En maak ik opnieuw de keus om te vertrouwen op God. In de wetenschap dat niemand mij uit Zijn hand kan roven. Makkelijk? Nee, integendeel. Hoopvol, dat zeker.

God wil zichzelf kenbaar maken door verhalen. En niet alleen door de verhalen van de Bijbel maar ook door de verhalen van nu. De verhalen van u en jou. In Handelingen 13:47 staat “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden der aarde” God is Licht en door Zijn werk in ons hebben wij allemaal verhalen van Licht! Daarom willen we de komende tijd hier verhalen van Hoop & Licht delen. Zodat we onszelf vast kunnen houden aan wie Hij is en onszelf kunnen uitstrekken naar wat Hij doet en gaat doen.

Een krachtig wapen in de strijd waar we ons in bevinden, is zingen. Koning Josafat liet in de strijd tegen de Moabieten en Ammonieten zelfs de aanbidders en lofzangers voor het leger uittrekken. En dan staat er dat God hierop de overwinning gaf. Wauw! Prachtig verhaal om eens te lezen. Je vindt het in 2 kronieken 20: 1-22.
Vanuit deze gedachte delen we bij ieder verhaal van hoop ook een lied om zo de lofzang gaande te houden.

Ons gebed is dat deze verhalen van hoop u en jou zullen helpen om boven de omstandigheden uit onze blik te richten op Jezus. Hij zegt: Houd moed, Ik heb de wereld overwonnen (Joh. 16:33) Jezus is en blijft dé Overwinnaar!

Om te beluisteren hier twee linkjes:” Jezus, hoop van de volken” en Jezus Overwinnaar

We zijn ook benieuwd naar uw of jouw verhaal van hoop. Wil je het met ons delen? Stuur dan een mailtje naar website@maranathakerk.net

Caroliene van den Berg