Hoop om uit te delen

Beste broers en zussen,

‘In alle dingen werkt God samen met hen, die Hem liefhebben om tot stand te brengen wat goed is’ (Romeinen 8: 28.)

We leven in een tijd waarin we soms niet meer weten waar we goed aan doen en waaraan niet.

De maatregelen rondom Covid leiden ertoe dat we elkaar niet meer kunnen ontmoeten zoals we dat graag zouden willen.

Net als iedereen, hoopte de commissie Vorming en Toerusting, dat in de loop van de maanden er weer nieuwe mogelijkheden zouden zijn. We zijn dankbaar dat we iedere zondag met elkaar, fysiek of digitaal, de eredienst mogen vieren. Ook voor de jeugd, de gebedsgroep, groeigroepen en vergaderingen zoeken we naar mogelijkheden om God en elkaar te ontmoeten. Bijzonder om te ervaren, dat God ons ook ontmoet via de digitale weg.

En toch, als we eerlijk zijn, dan missen we elkaar. We willen elkaar graag ontmoeten en spreken.

God heeft ons gemaakt voor relatie. Relatie met Hem en met elkaar. Wij, maar ook de wereld snakt ernaar om gezien en gehoord te worden.

Het mooie van crisistijden is dat er ook nieuwe creativiteit en daarmee ook nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Daar hebben we al heel veel mooie dingen van gezien.

We zijn allemaal Gods medearbeiders. Zoals Paulus in Romeinen 8 schrijft wil God met ons tot stand brengen wat goed is.

Vanuit Vorming en Toerusting willen we jullie als gemeente vragen om ideeën, die jullie hebben om in deze tijd gemeente te zijn en naar elkaar en de wereld om te zien, met ons te delen.

Als commissie willen we de gemeente, dus u en jou, graag ondersteunen om de nieuwe initiatieven ook tot uitvoering te brengen. Denk aan mensen en ideeën die elkaar aanvullen en versterken, te verbinden, publiciteit en dat wat er nodig is om het initiatief vorm te geven.

Zo hopen we als gemeente het goede te doen. Een helder Licht te zijn voor elkaar en voor de wereld om ons heen, die zo donker is en verlangt naar Licht.

In de eerste corona-golf hebben we elkaar op een mooie manier bemoedigt met beelden en verhalen van Hoop. Daarom willen we deze rubriek opnieuw onder jullie aandacht brengen. Ook in dit seizoen is de natuur een grote bron van Hoop, maar niet alleen de natuur ook andere beelden en verhalen waar we even een klein stukje hemel op aarde ontmoeten.

We willen jullie aanmoedigen om opnieuw beelden en verhalen met de gemeente te delen. Deze kun je mailen naar website@maranathakerk.net

Deel jouw/jullie idee/initiatief met ons via vent@maranthakerk.net

Tot slot willen we jullie bemoedigen en aanmoedigen met  het lied hiernaast.‘Laat de vlam weer branden’

Caroliene van den Berg

‘Laat de vlam weer branden’

https://www.youtube.com/watch?v=3gchT9fDL2I

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x)

Deel deze pagina met anderen!

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​