Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Psalm 121 vers 1 berijmd:

Ik sla mijn ogen op en ziede hoge bergen aan,waar komt mij hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, diedit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Terwijl de sluitingsdatum voor de kopij voor het kerkblad nabij komt wordt het nieuws door één persoon gedomineerd. Vladimir Poetin. Met de door hem geregisseerde inval van het Russische leger in Oekraïne schudt de hele (westerse) wereld wakker. Hebben wij zijn intenties onderschat? Waar gaat dit eindigen? Wat zijn de gevolgen voor ons hier in Nederland? Dit is alles speelt zich af op een afstand van nog geen 1.500 kilometer vanaf ons huis. Menig vakantieganger rijdt in de zomer deze afstanden. 

Ondertussen komt er een enorme vluchtelingenstroom opgang richting het westen. Je ziet de wanhoop in de ogen van de mensen op de vlucht. Waar kunnen zij naar toe? Wie biedt er uitkomst in deze onzekere en voor de Oekraïners angstige dagen? Het lijkt soms alsof dit land een speelbal wordt tussen oost en west. Wat doet dat met ons, hier in Lunteren? Het maakt ons misschien wel machteloos of stil. Wij kunnen het verschil niet maken. Wel kunnen wij blijvend bidden voor een vredelievende oplossing.

De schrijver van psalm 121 begint zijn lied met de zin: Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar komt mijn hulp? Bergen kunnen majestueus boven je uit torenen als je als mens loopt in het dal. De vertalingen en berijmingen van het begin van Psalm 121 in twee groepen onderverdeeld worden. Aan de ene kant de visie dat de bergen uit het eerste vers gezien moeten worden als het symbool van bescherming, veiligheid en zekerheid, aan de andere kant de visie dat de bergen daarentegen juist het beeld zijn van dreiging, gevaar en onzekerheid. Beide versies geven in elk geval iets mee van de grootsheid van Gods schepping. Daarmee zegt het begin van deze psalm ook iets over de nietigheid van de mens.

Psalm 121 is een hoopvolle tekst. Het geeft troost en hoop te weten dat onze hulp altijd verwacht kan worden van de Heer. Hij is niet zomaar iemand waar je je vertrouwen op zet. Nee, Hij is de schepper van de hemel en de aarde. Dat geeft ons vertrouwen in onzekere tijden. We hoeven niet zelf alle problemen op te lossen, maar we mogen vertrouwen op Hem! Geeft dat ook rust in onzekere tijden vol ‘breaking news’ en geweld? Geeft dat rust voor al die Oekraïners die met angst in de ogen op de vlucht zijn? Of de mannen die vechten aan de ene of de andere zijde van het front. Ik wens het u allen van harte toe. Sla uw ogen op naar de bergen en u zult zien dat de hulp komt van Degene die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. 

Samen bidden voor Oekraïne

God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus’ naam,
Amen

 Giel Stomphorst

Deel deze pagina met anderen!