Jaarthema: Samen op reis (maart)

Maart maandthema – We reizen met dienstbare en barmhartige harten.

In februari was ons maandthema “we luisteren tijdens onze reis” – We hebben ons best gedaan om dagelijks Gods stem te horen (ook nu in de veertig dagen voor Pasen) en om ook naar elkaar te luisteren. De PKN heeft in deze periode ook een veertigdagentijdkalender beschikbaar gesteld met als thema: “Ik ben er voor jou”. Hoe mooi past het in ons maandthema van maart: “We reizen met dienstbare en barmhartige harten”, ook ter voorbereiding op Pasen.

Het beste nieuws dat je ooit over God kunt horen, is dat God geen machine of principe is, maar een Persoon. Iemand met een hart – een hart dat kan voelen, dat geeft, dat liefheeft en dat kan vergeven.

Maar wat is volgens jou het beste nieuws dat God ooit over de mens heeft kunnen horen? Dat beste nieuws is dat de mens een hart heeft ontvangen voor zijn medemens, een hart dat, net als dat van God, echt kan geven, voelen en liefhebben. We zijn tenslotte gemaakt naar het beeld van God.

Barmhartigheid begint met zachtheid. Dit betekent dat we open en genereus zijn naar anderen. Dat we ons zullen herinneren, dat ik niet de enige mens op aarde ben. Er zijn andere mensen die ik een plaats in mijn leven moet geven. Barmhartigheid betekent ook ontferming, met andere woorden, ik zal bereid moeten zijn om mee te doen als God mij nodig heeft. Het is om voor mijn medemens te buigen en te helpen in de nood van de wereld. Barmhartigheid betekent ook vergeving. Dit gaat over de vraag, wat moet ik doen als mijn buurman lelijk, slecht, vijandig en onaangenaam is. Als iemand in nood het slachtoffer was van omstandigheden, dan is het in zekere zin niet moeilijk om zo iemand te helpen. Maar als mensen lelijk tegen me waren, zouden genade en vergeving snel opdrogen. God is echter anders. Voor Hem is vergeving altijd onderdeel geweest van barmhartigheid.

De vijfde zaligspreking (Mattheüs 5:7) herinnert ons eraan dat het evangelie over mensen gaat. Jezus Christus gaf zijn leven voor de wereld omdat Hij alle mensen liefheeft. Hij verwacht dat zijn volgelingen bereid zijn hetzelfde te doen. We kunnen zo vaak verstrikt raken in regels en “do’s en don’t s” in onze religie. Maarten Luther schreef dat een gelovige vrij is van regels en wetten, maar nooit vrij van zijn naaste.

Je “buurman” betekent niet alleen jouw familie en vrienden. Het betekent de persoon die op een bepaald moment en op een bepaalde plaats in jouw leven aanwezig is. Daarom is jouw “buurman”, elke keer op een willekeurig moment, een andere persoon of een andere groep mensen. Je buurman verandert voortdurend. Jouw naaste is degene die telkens weer in jouw leven komt, ver weg of dichtbij.

Je naaste is ook je vijand. Lees vanaf Mattheüs 5:43 wat Jezus zegt over hoe we om moeten gaan met onze vijanden. Barmhartigheid betonen aan jouw vijanden is waarschijnlijk het moeilijkste wat de Heer van iemand kan vragen.

Barmhartigheid is geen luxe of extraatje als het om geloof gaat. Wie geen barmhartigheid wil of wil delen, begrijpt het hart van God niet. Dit is wat de Heer Jezus Christus had tegen de Farizeeën. Terwijl ze nauwlettend en zorgvuldig aandacht schonken aan de minder belangrijke zaken, negeerden ze wat voor God het zwaarst weegt, namelijk gerechtigheid, barmhartigheid en trouw. Barmhartigheid verwaarlozen is het hart van het christendom uitrukken. Wat dan overblijft is nutteloze religie.

God geeft ons overvloedig genade, zodat ook wij die ook aan onze broeders en zusters kunnen geven. En dat is reizen met dienstbare en barmhartige harten.

Jacques Steenkamp

Deel deze pagina met anderen!