Kerstattenties zijn weggebracht

Op zaterdag 12 december hebben we alle kerstattenties mogen klaarzetten voor gemeenteleden. Ook de peuters waren vertegenwoordigd. Elke peuter krijgt namelijk dit weekend een pakketje aan zijn of haar deur van de peuter dienst. 

Door de corona maatregelen was het een hele puzzel om het wegbrengen rond te krijgen maar met hulp van meer dan 60 gemeenteleden die wilde wegbrengen verliep het soepel.

Dankbaar zijn we voor ook zo samen gemeente zijn.

Fijne kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar gewenst namens de peuter leiding en de diaconie