Kinderbiddag activiteit 2023

Op zondag 5 februari werden er twee kindjes uit onze gemeente gedoopt. Voorganger deze dienst was ds. Jacques Steenkamp.