10 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 10 november2019
Voorganger Ds Cees Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Zingen: Votum en Groet
 • Zingen: Juich/Hij is verheerlijkt
 • Gebed
 • Zingen: Heer wijs mij Uw weg
 • Schriftlezing
 • Zingen: Gebed voor de werkdag
 • Verkondiging
 • Zingen: In Jezus naam
 • Verkondiging
 • Zingen: God roept ons
 • Zingen: Belijdenis
 • Gebed + zingen Voorbedelied
 • Inzameling van de gaven: Heel uw Koninkrijk
 • Zingen: Gods zegen voor jou

 btnluisteren btndownloaden

10 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 10 november 2019
Voorganger: Drs. N. van der voet

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Liedboek Psalm 103C:1,2 Loof de Koning heel mijn wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Liedboek Psalm 105:1 Loof God de Heer en laat ons blijde
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied Hemelhoog 518 Heer Uw bloed dat reinigt mij
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Mattheus 19:27-20:16
 • Lied Liedboek Psalm 128:1,2,3 Welzalig is een ieder die God van harte vreest
 • Preek/ Verkondiging over de arbeiders in de wijngaard
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Liedboek Gezang 210:1,3 God van hemel zee en aarde
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Hemelhoog 519:1,2,3 Heer wij komen vol verlangen
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

6 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 6 november2019
Voorganger Cock Kroon

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: Lied 225 : 1 (Liedboek 2013)
Stil gebed, votum en bemoediging
Zingen: Lied 225 : 2 (Liedboek 2013)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 13:2-18 en 1 Thessalonicenzen 5:16-24
Zingen: Psalm 65 : 5, 6
Verkondiging: God danken onder alle omstandigheden
Zingend belijden: Psalm 67 : 3
Dankgebed I
Zingen: Lied 704 : 1 (Liedboek 2013)
Dankgebed II
Zingen: Lied 704 : 2 (Liedboek 2013)
Dankgebed III
Zingen: Lied 704 : 3 (Liedboek 2013)
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 444 : 1, 2, 3 (Hemelhoog)
Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

 btnluisteren btndownloaden

6 november 2019, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Middagdienst op 6 november 2019
Voorganger: Ria Scheltens Ritzema - Dankdag voor gewas en arbeid

Deze is nog niet in mijn bezit.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

3 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 3 november2019
Voorganger Ds. J. Stelwagen

Welkom en mededelingen
Intochtslied: psalm 33:1 en 2
Stil gebed
Onze hulp en Groet
Zingen: psalm 33:8
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 10:36 t/m 11:2 en 11:8 t/m 16
Zingen: gezang 728:1 en 2
Evangelielezing: Mattheus 11:25 t/m 30
Zingen: gezang 315:1 en 2
Verkondiging over Hebr. 11:1
Zingen: gezang 727:1, 2, 3 en 4
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 89:6 en 7
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: gezang 798
Heenzending en zegen
Zingen: Amen

btnluisteren btndownloaden

3 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 3 november 2019
Voorganger: Da. A.M. Verbaan-vd Heuvel

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Plien van Leeuwen , dochter van Bo en Jojanneke van Leeuwen- de Koning
Rik Rap zal door zijn ouders, Rienie en Annet Rap-Wessels worden opgedragen

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 105: 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 868: 2, 3 en 5
 • Presentatie
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Luiterlied Marcel & Lydia Zimmer ´Ik wil even bij u komen´
 • Plien en Rik worden binnengedragen
 • Doopbelofte
 • Kinderen worden uitgenodigd om bij het moment van dopen en opdragen te komen kijken. Terwijl de kinderen naar voren komen zingen we:
  Hemelhoog 629 “De kracht van uw liefde”
 • Bediening van de doop
 • Woorden bij het opdragen
 • Gebed en zegen
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente
 • Zingen: Hemelhoog 61 “De Here zegent jou”
 • (Plien en Rik worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kindermoment voor de kinderen van de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Mattheüs 21: 28-32 en 2 Korinthe 1: 20
 • Zingen: Lied 903: 1
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 939
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we of luisteren we naar Hemelhoog 593
 • Slotlied: Lied 905
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 27 oktober 2019
Spreker: Gijsbert Duijzer  - Sing-In

 • Afkondigingen en introductie op de dienst
 • Filmpje: 6 (over juicht want Jezus is Heer)
 • Juicht want Jezus is Heer / hij is verheerlijkt Filmpje:
 • Psalm 100
 • Gebed
 • Korte toelichting op het filmpje omdat deze niet gezongen wordt
 • Filmpje: 11 (thank you),
 • Votum en groet
 • Vul dit huis met uw glorie
 • Gedeelte uit psalm 62 lezen
 • Filmpje: 9 (over stil mijn ziel)
 • Stil mijn ziel
 • Filmpje: 15 (over what a beautiful name en Jezus overwinnaar)
 • What a beautiful name
 • Ik zal er zijn
 • Collecte aankondigen Laura met toelichting op het nummer Hoop in mij van Reijer
 • Tijdens collecte Hoop in mij
 • Filmpje: 10 (over Heer wijs mij uw weg)
 • Heer wijs mij uw weg
 • U leert me lopen
 • Filmpje: 13 (Jezus is de goede herder)
 • Gebed
 • Amen

btnluisteren btndownloaden

27 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 27 oktober 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 24 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 104 : 8, 10
 • Lezing van Gods gebod: Leviticus 25:1-7 en Galaten 5:13-14
 • Zingen: HH 276
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment – Eerlijk zullen we alles delen
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Koningen 21:1-21 & Openbaring 21:1-5
 • Zingen: Liedboek 843 : 1, 3, 4
 • Verkondiging – thema: Van God is de aarde!
 • 2019 10 27 ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 729 : 3, 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, afgesloten met Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - Luisterlied: ‘Maak ons hart onrustig’ – Schrijvers voor gerechtigheid

Maak ons hart onrustig

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.
Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

 • Zingen: Liedboek 978 : 1, 4
 • Zending en zegen (zingend beamen)

btnluisteren btndownloaden

20 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 20 oktober 2019
Voorganger: ds. J.A. vd Berg uit Amersfoort

 • P 91: 1, 3 en 8
 • P 27: 1 en 3
 • P 27: 4 en 7
 • 453
 • 939: 1 en 2
 • 263
 • lezingen: Psalm 27 en Rom 8: 31-39

btnluisteren btndownloaden

20 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 20 oktober 2019
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: psalm 121 : 1 en 2 / Ik sla mijn ogen op…
 • Bemoediging en groet
 • Lied : 286 / Waar de mensen dwalen in het donker
 • Gebed van verootmoediging en ontferming
 • Hemelhoog 286 / Vader, vol van vrees en schaamte
 • Leefregel Romeinen 12: 15-21
 • Lied 974: 1 , 4 en 5 / Maak ons uw liefde God
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Eerste lezing : Psalm 137
 • Lied : Psalm 126 : 1 en 2/ Toen God de Heer uit ’s vijands macht …
 • Evangelielezing: Lucas 6: 20 -27
 • Lied: 339a: / U komt de lof toe, U het gezang….
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: lied 137a/ Toen wij zaten langs het water.
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven/ beamer By the rivers of Babylon/ 
 • Slotlied Lied 771 / Ik weet van een stad die komen zal
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

13 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 13 oktober 2019
Voorganger: prop Jasper de Kok - Gez. ZWO dienst in de Maranathakerk

Helaas heb ik van deze dienst geen orde van dienst ontvangen, excuus voor het ongemak.

 btnluisteren btndownloaden

13 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 13 oktober 2019
Voorganger: ds. Bernhard Reitsema uit Ermelo

 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Bron van licht en leven OTH 212.
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel/wet Mk 8:34-38 ·
 • OTH. 242
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing(en) Luk. 14:25-35, Rom. 8:14-18
 • Ps. 130:1, 4
 • Verkondiging Luk. 14:26
 • Opw. 630
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van gaven
 • Gez. 78:1, 2, 3. (staande)
 • Zegen gezongen Amen (3x) ;

  btnluisteren btndownloaden

6 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 6 oktober 2019
Voorganger: ds C. Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 944
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied psalm 102 vers 1 en 13
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Psalm 116
 • Lied 894
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied lied 943
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 966 vers 1 en 5
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 671
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

6 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 6 oktober 2019 - Israëlzondag
Voorganger: ds. J. Sparreboom uit Sliedrecht

 • Zingen Psalm 122: 1 en 3
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 124: 4
 • Gebod Deuteronomium 6: 4 – 9
 • Zingen NwLb Gezang 868: 2 en 5
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Kinderen kunnen naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing Romeinen 9: 1-5 en 9: 30-10: 2
 • Zingen Psalm 81: 11 en 14
 • Schriftlezing Romeinen 11: 16- 32
 • Zingen HemelHoog lied 266: 1, 2 en 3 (met notenschrift)
 • Preek n.a.v. “er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden…”, Romeinen 11: 25
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen HemelHoog lied 270: 1, 2 en 3 (met notenschrift)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – Onze Vader
 • Collecte
 • Tip voor lied: Lichtstad met paarlen poorten
 • Zingen NwLb Gezang 750: 1, 6 en 7
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

4 oktober 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Gert Mastenbroek & Nathalie Wijnen
Op 4 oktober 2019 om 15.30 uur in de Oude Kerk

Voorganger : ds A. Juffer
Ouderling : dhr. Cock Kroon
Organist : dhr. Wietze Leistra

btnordevandienst 
Deze dienst zal plaatsvinden in de Oude kerk Wellicht live mee te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

29 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 29 september 2019
Voorganger: Cock Kroon

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Liedboek 314 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 78 : 1, 14, 24
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 1 Samuël 3:1-21
 • Zingen: Liedboek 944 : 1, 3, 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 25 : 2, 4, 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 65 : 3
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Liedboek 938 : 1, 2
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

 btnluisteren btndownloaden

29 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 29 september 2019
Voorganger: ds. J. Visser

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied PSALM 130:3 staand
 • Bemoediging en groet
 • Lied PSALM 130:4 staand
 • Gebed
 • Lied Hemelhoog 603
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lied Hemelhoog 101
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Jesaja 62,6-9
 • Lied NLB 749:1,2
 • Lezing Lukas 18,1-8
 • Lied Hemelhoog 473
 • Preek/Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Antwoordlied NLB 941
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (tijdens inzameling gaven: Hemelhoog 669 evt als luisterlied)
 • Slotlied NLB 215:1,2,5
 • Zending en zegen

  btnluisteren btndownloaden

22 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 22 september 2019 - Thema van deze vesper is  "Deel in mijn vreugde"

 

Voorganger: ds. Scheltens-Ritzema - Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
Thema: Hoera, feest!  -M.m.v. band Amio

 • - Voor de dienst zingt Amio: Familie (opwekking 767) ) er mag meegezongen worden  en Geloofd zij de Heer (opwekking 78) )
 • - Welkom (door Harma Pasterkamp)
 • - Samenzang : Laat het feest zijn in de huizen (Hoor ons loflied Opwekking 553)
 • - Stil gebed en groet namens de Heer.
 • - Samenzang: Abba Vader (Opwekking 261).
 • - Gebed om de Heilige Geest
 • - Edith vertelt iets over “Prodigal song” van Laura Story
 • - We luisteren en kijken naar dit lied “Prodigal song” via de beamer.
 • - De Bijbel open: psalm 103 en Lucas 15:11-32
 • - Samenzang : Kom tot de Vader (Opwekking 599)
 • - Gedicht “Mijn geliefde kind” door Elwin Pasterkamp
 • - Ds. Ria Scheltens- Ritzema over: “Hoera, feest” (Welkom thuis)
 • - Samenzang : God maakt vrij (Opwekking 720)
 • - Dankgebed/voorbeden
 • - Collecten
 • - Tijdens de collecte zingt Amio : “De kracht” (eigen lied)
 • - Slotlied: Stromen van zegen (Joh. de Heer) (staande)
 • - Zegen
 • - Amio zingt “Lovely day” (Bill Whithers)

 btnluisteren btndownloaden

22 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 22 september 2019
Voorganger: ds. F.A. van Velzen - Startzondag

 • Zingen Psalm 87
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Hemelhoog 420 ‘Heer, wijs mij uw weg’
 • Gebed toenadering
 • Gebod Matteüs 5,43-48
 • Koor (met gemeente) Nieuwe Liedboek 939 ‘Op u alleen’: 1 koor – 2 koor+vrouwen/kinderen – 3 koor+allen Nieuwe
 • Liedboek 940 ‘Hide me now’ (Engelse versie): 1 koor – 2 koor+gemeente
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderen weg
 • Bijbellezing Jeremia 29,4-14
 • Zingen Nieuwe Liedboek psalm 137a ‘Toen wij zaten’
 • Verkondiging ‘Rustpunt’
 • Muzikale meditatie (suggestie Nieuwe Liedboek 1010: ‘Geef vrede, Heer’)
 • Koor Opwekking 789 ‘Lopen op het water’

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

 •  Dankgebed & voorbede
 • Collecten (suggestie Hemelhoog 433: ‘Stil, mijn ziel’)
 • Koor en gemeente Hemelhoog 673 ‘Ga dan in zijn naam’
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

20 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Bert van Donkelaar & Lianne van Donkelaar
Op 20 september 2019 om 15.30 uur in de Oude Kerk

Voorganger : L.J. Van Lingen
Ouderling : dhr. Bert Hazeleger
Organist : dhr. Geerling Schipper
Fluitist : Rianne Stomphorst

btnordevandienst
 
Deze dienst zal plaatsvinden in de Oude kerk (Wellicht live mee te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

15 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 15 september 2019 - Thema van deze vesper is  "Deel in mijn vreugde"

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

 • Vesper: het avondgebed van de kerk.
 • Orde van dienst:
 • Intro: Luisterlied/ muziek “Wees stil voor het aangezicht van God”
 • Welkom, mededelingen en korte uitleg
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen, gedicht
 • Openingsgebed (psalm 141)
 • Lofprijzing: lied 195 (Klein Gloria )
 • Psalmengebed: psalm 139
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Lucas 15: 1-10
 • Stilte
 • Zingen: NLB 841:1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten…’
 • Samen zeggen we ons geloof uit met de woorden van de Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Zingen: NLB 157a ‘Lofzang van Maria’
 • Gebeden: dankgebed - voorbede - stil gebed - Luthers avondgebed
 • Zingen: lied 256 (3 x)
 • Zegenbede
 • Uitleidende Muziek

  btnordevandienst
  btnluisteren btndownloaden