22 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 22 april 2018
Spoken word Peter Hansum

 • Prijs Adonai
 • Zegekroon
 • Mighty to save

Gebed en lezing

 • Niemand is als U
 • Majesteit
 • Lord I need You

Spoken word

 • No longer a slave
 • God maakt vrij
 • Nooit meer alleen

Gebed

Collecte

 • How great

Zegen aanbidding

 • U zij de glorie

ps: Onder de knop "Orde van dienst" kunt u het Spoken Word vinden van Peter Hansum om nog eens na te lezen.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 22 april 2018
Voorganger: Ds. A Juffer uit Wageningen

 • Welkom enz.
 • Intochtslied 23b:1,2
 • Stil gebed; bemoediging en groet
 • Lied 23b:5
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: Fil.4:4-9
 • Lied 654:4,5
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Ez.34:1-6, 11-12
 • Lied 23c:1,2,3 (= Lied 10, Hemelhoog)
 • Schriftlezing: Joh.10:1-10
 • Lied 23c:4,5
 • Verkondiging
 • Meditatief orgel- of pianospel; kinderen terug
 • Lied 653:1,6
 • Dankgebed en voorbeden, 'Onze Vader'
 • Inzameling der gaven
 • Lied 905:4
 • Zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

15 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 15 april 2018
Voorganger: Prop. C. Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 641
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 93 vers 1, 3 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Romeinen 8 vers 31 - 39
 • Lied 145 vers 4 en 5
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 907
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 150A
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 675
 • Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

15 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 15 april 2018
Voorganger: Ds.W. Schaap uit Veenendaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 25 : 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25 : 3
 • Gebed van toenadering en verootmoediging
 • Leefregel : 1 Johannes 1 : 5-10
 • Lied: Lied 600 : 1,2, 4 en 5: Licht, ontloken aan het donker..
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing uit het O.T. : Genesis 3 : 1-6
 • Lied: Psalm 111:6
 • Evangelielezing: Marcus 1 : 9-12
 • Lied: Lied 539 Jezus diep in de woestijn
 • Verkondiging: Thema: Het raadsel van het kwaad.
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Lied 599 : 1,2 4 en 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven . Daarbij luisteren we in stilte naar orgelspel als voorbereiding op ons slotlied
 • Slotlied
 • Opwekking 602 – Vrede van God.

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, In Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 • Zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

13 april 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst  van Gerco van den Brandhof & Daphne van Middendorp 13 april 2018
Voorganger: ds. Wim Schaap
Ouderling van dienst: Herma van Vlastuin
Diaken: Henk van Hierden
Organist: Sipke de Boer

 • Voorganger, ouderling, diaken en bruidspaar komen binnen (de gemeente gaat staan)
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon:
 • Gemeente gaat zitten
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Psalm 121
 • Zingen: Psalm 146:1 en 3
 • Tekst en woordverkondiging : 'Wees waakzaam, volhardt in het geloof, wees moedig en sterk'
 • 1 Korinthe 16: 13
 • Zingen: Hemelhoog 629
 • Inleiding op de huwelijksbevestiging
 • Onderwijzing
 • Het bruidspaar staat op
 • Zingen: lied 245:1 uit Zingende gezegend op de melodie van Psalm 136
 • Vragen:
 • Gebed
 • Zingen: lied 245: 3
 • Zegen
 • Bruid en bruidegom knielen, de voorganger legt de gehuwden de handen op
 • Zingen lied 245: 4
 • Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan aan de Paaskaars
 • Zingen : Lied 794: 2
 • Overhandiging huisbijbel
 • Zingen Psalm 119: 28
 • Dankgebed, voorbede en stil gebed
 • besloten met het zingen van ELB 376 Abba Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 791: 1,2,3 en 4
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

8 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 8 april 2018
Voorganger: Ds.F.A. van Velzen

 • Zingen ps.89,1+17
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Zingen LZB 632
 • Gebed (toenadering)
 • Leefregel (Efe.5,6-14)
 • Zingen HH 387,1
 • Gebed (om Geest)
 • Kindermoment
 • Kinderen naar KND
 • Bijbellezing Mar.9,14-29
 • Zingen LZB 610
 • Verkondiging 'Geloven nu te midden van dit soort'
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen terug
 • Zingen HH 667
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed & Onze Vader
 • Collecten
 • Zingen HH 374a
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

8 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 8 april 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 136 : 1, 8 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 136 : 11, 13 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 21:1-19 (NBV)
 • Zingen: Psalm 139 : 1, 2 (NBV)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 908 : 1, 2, 6 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 869 : 1 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 723 : 1, 2 (NLB)
 • Gebed om de zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

2 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 2 april 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon - Paaszangdienst mmv. Het Elspeets Mannen Ensemble

  • zingen NLB 287:1 en 5 Rond het licht dat leven doet
  • zingen HH 583: 1 en 3 Gorie aan God
  • afkondigingen
  • zingen psalm 118: 1 intochtslied
  • votum en Groet
  • zingen psalm 118: 6 en 9
  • koor :HH 171 Geprezen zij de Heer
  • koor :Het is volbracht
  • koor en gemeente :HH 169 Daar juigt een toon zie bijlage
  • gebed opening van het woord
  • Zingen OLB 210: 1 en 2 Een morgen ongdacht
  • schriftlezing Markus 16: 1-8
  • koor : Jezus alleen
  • koor:  voor mij

2018-04-02-Zangdienst

 • preek
 • muzikale meditatie
 • koor: HH 605 Juigt want Jezus is Heer 2e en 3e keer het refrein door de gemeente
 • koor: Hich and lifted up Vertaling via de beamer + afdrukken op de liturdie
 • koor: De weg weer vrij
 • gebed voorbede en dank gebed
 • zingen NLB 654: 5 en 6 tijdens dit lied collecteren
 • zingen HH 200: 1,2 en 3 U zei de Glorie
 • zegen
 • zingen OLB 456: 3 amen lied
 • koor: HH 668 toegift, Daar is kracht in het bloed

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

1 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 1 april 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • 9.25 uur Projectkoor zingt: Nu wordt het licht
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Daar juicht een toon (HH169)
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Morning has broken (koor)
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Kolossenzen 3: 1-4 en 12-17
 • Zingen: Psalm 150
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Uitleg bij liturgische bloemschikking
 • Paasproject en -lied (kinderen van de onderbouw)
 • Schriftlezing: Lukas 24: 13-35
 • God zal ons hoeden (LB 426)
 • Verkondiging (afbeelding zie voorzijde orde van dienst)
 • Open the eyes of my hart Lord (koor)
 • Zingen: LB624 Christus onze Heer verrees
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Zingen: U zij de glorie (HH200)
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

30 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avondddienst op 30 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen psalm 40:1,3 Met heel mijn hart
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH172: 1,2,6,7 Getsemane die nacht moest eenmaal komen
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 18: 1-12
 • Luisterlied: Via Dolorosa https://www.youtube.com/watch?v=irYED8FcxuE&list=PL51554EEF82DBB6F3&index=4 (graag beeld en geluid)
 • Verkondiging: 'Hij voor mij'

2018-03-30-Goedevrijdag

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Zingen LB576b 1,3,4 O hoofd vol bloed en wonden

2018-03-30-Avondmaal

 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: LB 381: 2,3,4,5 Genadig Heer die al mijn zwakheid weet
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Zingen LB575: 1,6 Jezus leven van ons leven
 • Dankgebed
 • Slotlied: LB590 Nu valt de nacht
 • (Tijdens dit lied wordt de kaars gedoofd en zoveel mogelijk lampen in de kerk)
 • Zending en zegen
 • We verlaten in stilte de kerk.

 Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

25 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 25 maart 2018

Jeugddienst in de Gereformeerde kerk

Voorganger Da. Ria Scheltens-Ritzema
orde van dienst gez. Jeugddienst op Palmzondag 25 MAART 2018.
Thema: My help comes from You.
M.m.v. Gospelband Amio uit Aalten.
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema

 • Voor de dienst Amio: Shackles
 • Welkom
 • Zingen: Opw 554 Mijn verlosser leeft
 • Stil gebed en groet namens de Heer.
 • Gebed
 • Inleiding op het thema: My help comes from You
 • We luisteren en kijken naar dit lied Shoulders via de beamer.
 • De Bijbel open: Psalm 121
 • Zingen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Opw. 640)
 • Jongeren over: Hoe helpt God jou?
 • Zingen: No longer slaves ( Opw 794)
 • Ds. Ria Scheltens- Ritzema over: Mijn hulp... van de Heer!
 • Zingen: Ik ben zo dankbaar, Heer (Opw 580)
 • Dankgebed/voorbeden/Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecte Amio: Oceans
 • Slotlied: Zegenlied (Opw 710)
 • Zegen
 • Amio: Rooftops

btnluisteren btndownloaden

25 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 25 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 84: 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 84: 6 Want God onze Heer die ons mild
 • Presentatie van de belijdeniskandidaten
 • Onderwijzing
 • Belijdenislied: Hemelhoog 367 Wij blijven geloven
 • Geloften
 • Handoplegging en bemoediging
 • Verwelkoming
 • Vraag aan gemeente
 • Zingen: Op Toonhoogte 136 Vrede zij u
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Veertigdagenproject en - lied
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 13: 1-17 en 34-35
 • Zingen: Liedboek 970 Vlammen zijn er vele
 • Verkondiging: "Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben"(Joh. 13,34b)(afbeelding zie orde van dienst voorzijde)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Hemelhoog 401 Toon mijn liefde
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Luisterlied
 • Slotlied: Liedboek 969 In Christus is noch west noch oost
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 maart 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. Jan van de Burgt op 22 maart 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 • Inleidende muziek bij binnenkomst
 • Woorden van welkom
 • Aansteken van de kaarsen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Woorden van herinnering
 • Luisteren naar muziek: 'De vleugels van mijn vlucht'
 • Gebed
 • Bijbelwoorden: Psalm 23
 • Overdenking
 • Muziek: 'De Heer is mijn Herder'
 • Dankgebed en voorbede
 • Uitleidende muziek:
 • Defileermars der Koninklijke Marine - Marinierskapel
 • Op de algemene begraafplaats te Lunteren
 • Gedicht 'Tot ziens'
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 18 maart 2018

Voorganger:Cock Kroon
MMV: Vox Vivenda uit Voorthuizen

Klik onderaan op de knop orde van dienst voor de uitgewerkte versie met liederen etc.

 • Koorzang: Palmzondag
 • Opening
 • Koorzang: Het geheim van het Middelaarschap
 • Samenzang: Lied 562 vers 1 en 3..Ik wil mij gaan vertroosten
 • Koorzang:
  -U voor ons
  -Alles wat over ons geschreven is
 • Samenzang: Lied 575 vers 1, 2 en 6 Jezus, leven van mijn leven..
 • Meditatie
 • Orgelsolo
 • Koorzang:
  -Als ik het wond're kruis aanschouw - vers 4 met samenzang:
  Lof Hem die door zijn kruis en dood
  gena voor zondaars heeft bereid!
  Lof Hem en zijne liefde groot, alom en tot in eeuwigheid!
  -Mijn Jezus ik hou van U - vers 4 met samenzang:
  Als ik in Uw glorie Uw eeuwigheid kom,
  dan buig ik mij vóór U in Uw heiligdom,
  gekroond met Uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U
  'k Heb van U gehouden maar nooit zoveel als U
 • Samenzang: Lied 619 vers 1, 2, 4 en 6 Lof zij God in de hoogste troon
 • Koorzang:
  - Zingen wij voor Jezus
  - De Heer is verrezen
 • Samenzang: Lied 634 vers 1 en 2 U zij de glorie...
 • Koorzang: Finale uit Oratorium Jozef: Geloofd zij onze God!
 • Sluiting
 • Samenzang: Lied 624 vers 1,2 en 3 Christus onze Heer verrees

btnluisteren btndownloaden

18 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 18 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Doopdienst

In deze dienst worden Sen Noah van de Fliert, Gijsbert Gerrit Teunis van Holland en Emma Lianne Lammers gedoopt.
Voor de uitgewerkte orde van dienst klik op de betreffende knop onderaan.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: psalm 100 vers 1,2
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 100 vers 4
 • Woorden bij de doop & gebed
 • Zingen: Hemelhoog 479 Heer U bent mijn leven
 • Presentatie & doopbeloften
 • Zingen: Hemelhoog 506 Laat de kind'ren tot Mij komen (tijdens dit lied worden de dopelingen de kerk binnengedragen)
 • Bediening van de doop: Sen Noah van de Fliert, Gijsbert Gerrit Teunis van Holland en Emma Lianne Lammers
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente:
 • Zingen: Hemelhoog 61 De Here zegent jou (Dit lied in tegenstelling tot wat er in de gedrukte orde van dienst staat)
  de Here zegent jou
  en Hij beschermt jou
  Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
  Hij zal genadig zijn
  en heel dicht bij je zijn
  Hij zal Zijn vrede aan je geven

  de Here zegent u
  en Hij beschermt u
  Hij schijnt Zijn licht over uw leven
  Hij zal genadig zijn
  en heel dicht bij u zijn
  Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

   (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Veertigdagenproject en -lied met kinderen van de onderbouw (kinderen gaan naar de kindernevendienst)
 • Schriftlezing: Johannes 3: 22-30
 • Zingen: Hemelhoog 416:2 Jezus, U bent het licht in ons leven (3x)
 • Verkondiging: Hij moet groter worden en ik kleiner. (Joh. 3,30) (afbeelding zie voorzijde orde van dienst)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Liedboek 939 Op U alleen
 • (Kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 547 Onze Vader
 • Collecten (Tijdens de collecte: Kerk in Actie filmpje bij collectedoel)
 • Slotlied: Hemelhoog 472 Ga nu heen in vrede
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

16 maart 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst  van Mark Heijting & Reijnanda Moor op 16 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Intochtsmuziek: 'A Thousand Years' (Christina Perri)
 • Woord van welkom
 • Zingen: Psalm 103: 1en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH609 Machtig God, sterke Rots (2x)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jesaja 40: 27-31 (NBV)
 • Zingen: NLB 868: 1, 2 en 4
 • Verkondiging: Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. (Jesaja 40, 31b Herz. Statenvert.)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH629 De kracht van uw liefde
 • Woorden over het huwelijk
 • Beloften van trouw
 • Gebed & zegen
 • Zegenlied: NLB 363
 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging huwelijksbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Slotlied: HH473 Gebed om zegen
 • Zending en Zegen
 • Uittochtsmuziek (orgel/piano)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

14 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 14 maart 2018
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • - Intochtslied: Psalm 65:1, 5.
 • - Stil gebed, Votum en Groet,
 • - Zingen: Psalm 65: 6.
 • - Gebed.
 • - Bijbellezing: Jesaja 58: 6-14
 • - Zingen: Lied 103c: 1,2,3
 • - Bijbellezing: Marcus 4: 1-9,13-20
 • - Zingen: Lied 923
 • - Verkondiging: Onvoorwaardelijke liefde doorgeven
 • - Zingen: Lied 978
 • - Voorbeden.
 • - Collecte
 • - Slotlied: Lied 117a
 • - Zegen.

btnluisteren btndownloaden

14 maart 2018, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Middagdienst op 14 maart 2018 - Kinderbiddagdienst voor Gewas & Arbeid

Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema
Pianist: Sipke de Boer

 • Welkom d.m.v. filmpje, we doen dit staande: https://www.youtube.com/watch?v=t5aJDSXWmhU 
 • Votum en Groet
 • We blijven staan en zingen; Psalm 81:1 en 9
 • Gebed
 • Inleiding op het thema van de Kinderbiddagdienst: Vertel het maar!
 • We zingen; Lees je Bijbel bid elke dag
 • Bijbellezing: 2 Koningen 4: 1 -7 Elisa helpt een arme weduwe. (Uit de Startbijbel)
 • Zingen op de melodie van psalm 100:
 • - Dominee Ria gaat iets vertellen over het Bijbelverhaal : Vertel het maar! Open je hart, open je mond!
 • We zingen; 'k Stel mijn vertrouwen (OTH 291)
 • De gebedsbriefjes worden verzameld
 • Gedicht: Vertel het maar (themalied Onderbouw, ingekort)
 • We zingen Als je bidt zal Hij je geven (OTH 475) https://www.youtube.com/watch?v=42vf7cLxbsA
 • Danken & Bidden (gebedsbriefjes van de kinderen).
 • We zingen; het Onze Vader
 • Collecte; IJM Nederland.
 • Tijdens de collecte luisteren we naar het lied en zingen we mee
 • Is je deur nog op slot https://www.youtube.com/watch?v=qDU4ArXZ7r8
 • We zingen; De Here zegent jou
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 11 maart 2018 - Vesper

"Ik heb u vrienden genoemd..." ( Joh. 15:15)

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

Klik onderaan op de knop orde van dienst voor de uitgewerkte versie met liederen etc.

 • Luisterlied: 'Ubi Caritas' : Waar Liefde en vriendschap zijn, daar is God
 • Mededelingen
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen
 • Openingsgebed
 • Lofprijzing: lied 195, 'Klein Gloria'
 • Zingen: Psalm 117 d
 • Zingen: Psalm 116: 3 en 6 (Lector leest de psalm en afwisselend zingt de gemeente)
 • Zingen: Psalm 118: 5, 6 en 9
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Johannes 15: 9-17
 • Inkeer en verstilling
 • Zingen: Lied 790
 • Zingen: Lied 970
 • Gebeden: Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed - Avondgebed
 • Slotlied: 248
 • Zegenbede
 • gemeente stemt in met lied 246: 'God zal je hoeden'
 • Uitleidende muziek: Evening Prayer, Margaret Rizza
 • Gezamenlijke collecte bij de uitgang

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 11 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Mededelingen
 • Psalm 146: 1,3 Zing mijn ziel voor God uw Here (melodie JdH446)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 146: 4 Aan wie hongert geeft hij spijze (melodie JdH 446)
 • Leefregel: Romeinen 13: 8-10
 • Filmpje Imago Dei 'Naastenliefde'
 • HH 685 Laat zo je licht maar schijnen (2x)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Veertigdagenproject en –lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Johannes 6: 1-15
 • Antwoordlied: NLB 653: 2,6 Gij zijt het brood van God gegeven
 • Verkondiging: Delen is vermenigvuldigen
 • 2018-03-11-gebroken-brood
 • Muzikale meditatie
 • NLB 836: 1,2 O Heer die onze Vader zijt (melodie LvK Gz 463)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied: sela – woord van God (graag met beeld en geluid)
 • Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

4 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 4 maart 2018

Aan deze dienst wordt medewerking verleend door:
De Solisten : Arrien en Violaure van Prooijen
Deklamatie: Fred Takken
Organist/pianist: Ina Tamerus
Ds.A.Groeneveld zal mediteren over het Thema: "Levensgenieters....??!!"

 • De dienst begint rond 18.50 uur met het zingen van een tweetal liederen:
 • Lied 413 (Ldb.2013) Grote God wij loven u...
 • Lied 298 (OTH) Heer wij zijn bijeen gekomen.....
 • Afkondigingen
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Lied 211 (OTH) Abba Vader U alleen.....
 • We belijden zingend en staande ons geloof : Lied 289 (ELB) Ik geloof in God de Vader.....
 • Arrien/Violaure zingen:
 • Son nata a lagrimar ( Händel)
 • Pie Jesu ( A.Llyod Webber)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lied 178 (ELB) Als ik maar weet....
 • Schriftlezing: Prediker 3 : 1-15 (Emma)
 • Lied 209 (OTH) Wees mijn verlangen o Heer van mijn hart...
 • Arrien/Violaure zingen:
 • Panis Angelicus ( César Franck)
 • You raise me up ( Josh Groban)
 • Schriftlezing: 1 Tim.6 : 6-11 (Jasmine)
 • Lied 256 (jOh.de Heer) 1-3-4 Als op 's levenszee....
 • Meditatie: "Levensgenieters....??!!" Nav. Pred.3 :13
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied 823 (lied.2013) Gij hebt o Vader van het leven verzen: 1-2-4-5
 • Declamatie Fred Takken: "Alles heeft Zijn tijd...."
 • Lied 351 (ELB) Machtig God sterke rots....
 • Arrien/Violaure zingen:
 • Some say love it is a river ( LeAnn Rimes)
 • Via Dolorosa (sela/ Sandi Patty)
 • Dankgebed-voorbede-stil gebed- gez. Onze Vader
 • Inzameling van de gaven......
 • Lied 416 (liedb.2013) Ga met God en Hij zal met je zijn...
 • Zegen (gesproken Amen)
 • Lied 416 : 4 Ga met God en Hij zal met je zijn....

 btnluisteren btndownloaden