31 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 31 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Oudejaarsavond

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 84: 1,3,6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 84
 • Psalm 84a Wat hou ik van uw huis
 • Verkondiging 'Onbevangen op weg gaan'

2018-12-31-Avond

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied HH420 Heer wijs mij uw weg
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecte als luisterlied HH8 Ik val niet uit zijn hand
 • Slotlied: Psalm 90a O God die droeg ons voorgeslacht
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

30 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 30 december 2018
Voorganger: Dr. André F. Troost

 • AANVANGSLIED psalm 84:3,4 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • GROET EN BEMOEDIGING
 • INLEIDING OP DE DIENST
 • GEBED OM ONTFERMING
 • LOFZEGGING
 • SAMENZANG psalm 43:3,4,5 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • WOORDEN TEN LEVEN
 • SAMENZANG lied 632 Hemelhoog in wisselzang (1 Allen; 2 Meisjes en vrouwen; 3 Jongens en mannen; 4 Meisjes en vrouwen; 5 Allen)
 • GEBED OM DE HEILIGE GEEST
 • MOMENT MET DE KINDEREN
 • SCHRIFTLEZING Jesaja 54:1-10 NBV
 • SAMENZANG lied 122 Hemelhoog
 • SCHRIFTLEZING Lucas 2:22-38 NBV
 • SAMENZANG gezang 339a Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • VERKONDIGING GELUKKIG NIEUWJAAR!
 • TEKST Ze bracht hulde aan God. Lucas 2:38 NBV
 • MEDITATIEF ORGEL- OF PIANOSPEL
 • SAMENZANG gezang 146a:1,6,7 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • GELOOFSBELIJDENIS gesproken
 • SAMENZANG gezang 152:1,6,10 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • DANKZEGGING, VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
 • INZAMELING VAN DE GAVEN tijdens orgel- of pianospel
 • SAMENZANG gezang 146c:3,6 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • HEENZENDING, ZEGEN

btnluisteren btndownloaden

25 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 25 december 2018 - Eerste Kerstdag
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • LB477 Komt allen tezamen (koor en gemeente)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 476 Nu sijt wellekome
 • Gebed
 • Mary's boychild (koor)
 • Liturgische bloemschikking
 • Adventsproject en -lied
 • Kinderen Onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing Mt 2:1-12
 • LB506 Wij trekken in een lange stoet (koor en gemeente)
 • Verkondiging 'Als een dwaze wijze geloven'
 • Graag bijgevoegde plaat projecteren + thema vermelden
 • Muzikale meditatie
 • LB478 Komt verwondert u hier mensen
 • HH620 U bent heilig (koor)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we:
 • LB482 Er is uit 's werelds duistere wolken
 • Slotlied: Op Toonhoogte 62 Blaas de bazuin en sla de trom
 • Zending en zegen
 • Op Toonhoogte 65 Ere zij God

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2018, Nacht

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Kerstnachtdienst op 24 december 2018 in de Gereformeerde kerk
Voorganger Ds. J. Hansum

 • - 21.55 Halleluja
 • - Zingen: Hemelhoog Lied 142 Komt allen tezamen
 • - Zingen: Lied 486 Midden in de winternacht
 • - Welkom, stil gebed, bemoediging en groet
 • - Zingen: Lied 481 Hoor de engelen zingen d'eer
 • - Zingen: Hemelhoog Lied 649 Licht van de wereld
 • - Zingen: Hemelhoog 40 In het licht
 • - Gebed
 • - Schriftlezing: Lukas 2: 1-7 (Bijbel in gewone taal)
 • - Zingen: Hemelhoog 59 Wijs mij de weg naar Bethlehem
 • - Schriftlezing Lukas 2: 8-20 (Bijbel in gewone taal)
 • - Zingen: Lied 483 Stille nacht
 • - Overdenking 'licht in de nacht'
 • - Zingen: Opwekking 527 Licht in de nacht
 • - Gedicht 'Eén ster' (Jacqueline Roelofs-van der Linden)
 • - Zingen: Hemelhoog 39 Ik kniel aan uwe kribbe neer
 • - Dankgebed
 • - Zingen: Lied 487 Eer zij God in onze dagen
 • - Zending en zegen
 • - Zingen: Op Toonhoogte 65 Ere zij God

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

24 december 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven van Maasje van de Bunt op 24 december 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon (Kerkelijk werker)

(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 

23 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 23 december 2018
Voorganger: Ds. W. Schaap
4-de Advent

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 19 : 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Lied Psalm 19: 4 en 5
 • Kyriegebed.
 • Kyrielied 463 in beurtzang : allen 1 en 8 ;vrouwen: 2,4 en 6;mannen 3,5 en 7
 • De tien woorden naar lied 310 gesproken
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment en projectlied. Kinderen van de MB mogen naar voren komen
 • Projectlied:Dragers van Gods licht te zijn,

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kindje, dat Johannes heet
en van Gods genade weet,
levend teken van
't grootste reddingsplan.
Hij getuigt, roept het uit:
straks komt de Messias,
Die sinds lang beloofd was.

 • Schriftlezing Jesaja 45 : 8-13 in de Herziene Statenvertaling
 • Lied 437: 1, 2, 4 en 5
 • Schriftlezing Openbaring 12 : 1 - 12 (NBV)
 • Lied 445 : 1,2 en 3
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Lied : Hemelhoog 122
 • Kinderenkomen terug
 • Dankgebed, voorbeden , stil gebed en Onze Vader
 • Slotlied Hemelhoog 124
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

16 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 16 december 2018
Voorganger Da A.M. Verbaan-vd Heuvel uit Ermelo

 • Orgelspel
 • Zingen: Psalm 122: 1 en 2
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Psalm 122: 3
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezing:
 • Maleachi 3: 1-4
 • Lukas 3: 1-6
 • Zingen: Lied 452
 • Verkondiging
 • meditatief orgelspel
 • Zingen:Lied 439: 1,2 en 3
 • Geloofsbelijdenis,
 • beantwoorden we met het zingen van Psalm 72: 7
 • Dank- en Voorbeden
 • Stil Gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 433
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

16 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 16 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum
Derde Advent

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 150
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 910: 1,2,4 Soms groet een licht van vreugde
 • Gebed om ontferming
 • Tien geboden kort en krachtig

In Christus spreekt God je aan:
Ik ben de Heer je God.
Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde.
Ik heb je vrijgekocht van de duivel.
Ik wil jouw God zijn.
1. Ga niet naar een ander - Ik heb je lief
2. Eer mij niet op jouw manier - Mijn manier geeft vrijheid
3. Misbruik mijn naam niet - Mijn naam redt jouw leven
4. Gebruik mijn dag goed - Dit is de dag van ons samen
5. Respecteer je vader en moeder - Door hen leer je mij kennen
6. Kom niet aan het leven van een ander - Ik bescherm het jouwe toch ook
7. Bewaar het geheim van man en vrouw - Ik maak hen één in mij
8. Neem niet wat van een ander is - Ik zorg toch voor je
9. Wees trouw in wat je zegt - Zo heb je mij ook leren kennen
10.Wees niet jaloers - Ik vervul het verlangen van je hart

 • Psalm 84, 6
 • Gebed om de Geest
 • Adventsproject en -lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 15:19-21 en Lukas 1, 39-56
 • LB 157a Mijn ziel maakt groot de Heer
 • Verkondiging (Aan begin van de preek na korte uitleg het volgende fragment afspelen
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Op Toonhoogte 140 Al zou de vijgeboom niet bloeien
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten, tijdens collecten speelt het combo HH731 Soon and very soon
 • Slotlied: LB 903: 1,3,5,6 Zou ik niet van harte zingen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op www.Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

9 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 9 december 2018
Voorganger Ds J. Meertens uit Rhenen

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 85 vers 1,3 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 445 vers 1 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Mattheus 25 vers 1 t/m 13
 • Lied 24 vers 1 en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 751
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 95 vers 1
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 444
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

9 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 9 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum
tweede Advent

 • Welkom en mededelingen
 • LB 439: 1,3 Verwacht de komst des Heren
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 440: 1,2 Ga stillen in den lande
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Markus 12:28-31
 • Zingen: Psalm 25: 4 God is goed hij is waarachtig
 • Gebed om Gods Geest
 • Adventsproject en -lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 2, 26-38
 • LB 906: 2, 4, 8 God is tegenwoordig
 • Verkondiging
 • Luisterlied: Be born in me:

  Everything inside me cries for order
  Everything inside me wants to hide
  Is this shadow an angel or a warrior?
  If God is pleased with me,
  why am I so terrified?

  Someone tell me I am only dreaming
  Somehow help me see with Heaven's eyes
  And before my head agrees,
  my heart is on its knees
  Holy is He; blessed am I.

  Be born in me, be born in me
  Trembling heart, somehow I believe that You chose me
  I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
  Every moment in the middle,
  make my heart Your Bethlehem. Be born in me

  All this time we've waited for the promise
  All this time You've waited for my arms
  Did You wrap yourself inside the unexpected
  So we might know that Love would go that far?

  Be born in me, be born in me
  Trembling heart, somehow I believe that You chose me
  I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
  Every moment in the middle,
  make my heart Your Bethlehem. Be born in me

  I am not brave, I'll never be
  The only thing my heart can offer is a vacancy
  I'm just a girl, nothing more
  But I am willing, I am Yours

  Be born in me, be born in me
  I'll hold You in the beginning,
  You will hold me in the end
  Every moment in the middle,
  make my heart Your Bethlehem. Be born in me

  Alles in mij schreeuwt om rust.
  Alles in mij wil zich verstoppen.
  Is deze schim boodschapper of strijder?
  Als God vreugde in mij schept,
  waarom ben ik dan zo bang?

  Zeg me dat ik dit droom.
  Leer me hiernaar kijken met hemelse ogen
  En nog voor ik instem met mijn hoofd,
  geeft mijn hart zich al gewonnen.
  Heilig is Hij, gezegend ben ik.

  Kom tot leven in mij.
  Mijn hart bonkt, en toch gelooft iets in mij dat U mij uitkoos.
  Ik zal U dragen in het begin, U draagt mij aan het eind.
  Maak op ieder moment daartussen,
  mijn hart Uw Bethlehem. Kom tot leven in mij.

  Tijdenlang wachtten wij op vervulling van de belofte.
  Tijdenlang wachtte U op mijn armen.
  Laat U zich nu wikkelen in het onverwachte,
  opdat wij zouden weten hoe ver Uw liefde gaat?

  Kom tot leven in mij
  Mijn hart bonkt, en toch gelooft iets in mij dat U mij uitkoos
  Ik zal U dragen in het begin, U draagt mij aan het eind.
  Maak op ieder moment daartussen,
  mijn hart Uw Bethlehem. Kom tot leven in mij.

  Dapper ben ik niet, ik zal het ook nooit worden.
  Het enige dat mijn hart U bieden kan is ruimte..
  Ik ben niets meer dan een heel gewoon meisje.
  Maar ik ben bereid, ik ben de Uwe.

  Kom tot leven in mij
  Mijn hart bonkt, en toch gelooft iets in mij dat U mij uitkoos
  Ik zal U dragen in het begin, U draagt mij aan het eind.
  Maak op ieder moment daartussen,
  mijn hart Uw Bethlehem. Kom tot leven in mij.

 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we: HH 433 Stil, mijn ziel, wees stil
 • Slotlied: LB 422 Laat de woorden die we hoorden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

2 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 2 december 2018
Voorganger Ds J. Hansum
Zangdienst

• Koor zingt: Stil
• Stil gebed, votum en groet
• Koor en gemeente zingen: 10,000 Reasons
• Samenzang LB 158a, God zij geloofd uit alle macht
• Gebed
• Samenzang LB 967 Zonne der gerechtigheid
• Lezing Maleachi 3: 20 (NBV) aansluitend: LB 339a "U komt de lof toe, U het gezang "
• Samenzang HH145 O kom, o kom Immanuel
• Meditatie 'Zon van gerechtigheid' (graag bijgevoegde slide projecteren)
• Antwoordlied HH570 bron van licht en leven
• koor - Mooie Praatjes
• Dank en Voorbeden, Stil Gebed
• Samen zingen we HH 547 Onze Vader
• Inzameling van de gaven (koor zingt Mighty to Save)
• Slotlied LB444 Nu daagt het in het oosten
• Zending en zegen
• Koor zingt: I will not be shaken 

btnluisteren btndownloaden

2 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 2 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum
eerste Advent

 • Welkom en mededelingen
 • Op Toonhoogte 67: 1,2 Hoe zal ik U ontvangen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB286 Waar de mensen dwalen in het donker
 • Leefregel: 1 Thess 5:1-11
 • Psalm 130c: 3,4 Ik blijf wachten tot U komt
 • Gebed om Gods Geest
 • Adventsproject en projectlied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 12:35-38
 • LB751 De Heer verschijnt te middernacht
 • Verkondiging
 • Graag bijgevoegde slide projecteren + kerntekst vermelden:
 • Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend. (Lukas 12,35a)
 • Muzikale meditatie (suggestie: LB 598 Als alles duister is)
 • Antwoordlied: LB 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken: psalm 121,4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecte speelt combo Op toonhoogte 258 Give me oil in my lamp

Give me oil in my lamp, keep me burning
Give me oil in my lamp, I pray
Give me oil in my lamp, keep me burning
Keep me burning 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

Give me joy in my heart, keep me praising
Give me joy in my heart, I pray
Give me joy in my heart, keep me praising
Keep me praising 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

Give me peace in my heart, keep me resting
Give me peace in my heart, I pray
Give me peace in my heart, keep me resting
Keep me resting 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

Give me love in my heart, keep me serving
Give me love in my heart, I pray
Give me love in my heart, keep me serving
Keep me serving 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

 • Slotlied: LB 769: 1,4,6 Eens als de bazuinen klinken
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

30 november 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven vanDhr. Reinier Hoogstra op 30 november 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon (Kerkelijk werker)

(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: 'Ik zie een poort wijd open staan'
 • Muziek bij binnenkomst: Cantique de Jean Racine (Fauré)
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen: Wie in de schaduw Gods mag wonen (Lied 91a)
 • Woorden van herinnering
 • Muzikale bijdrage door Martijn
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 121
 • Zingen: Blijf mij nabij (Lied 247 : 1 en 4)
 • Overdenking
 • Zingen: Psalm 121 : 1 en 4
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Ik zal er zijn (Sela)
 • Uitdragen van Reinier Hoogstra
 • Uitleidende muziek: Klarinet Concert in A Majeur k 622 Adagio (Mozart)

Op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren

 • Gedicht: De hemel
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

25 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 25 november 2018
Voorganger Ds J. Hansum

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 90 : 1, 2
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 90 : 5, 6
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Deuteronomium 32:48-52
 • Zingen: Lied 247 : 1, 2
 • 2e Schriftlezing: Deuteronomium 34:1-12
 • Zingen: Lied 247 : 4, 5
 • Verkondiging: Rondom het levenseinde
 • Zingen: Lied 753 : 1, 2, 4, 6 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 89 : 7 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 416 : 1, 2, 3, 4 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

25 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 25 november 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum
Zondag volleinding - Laatste zondag kerkelijk jaar

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 90:1 en 2
 • Stil gebed
 • Zingen: HH 495 Votum en groet
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Hebr. 10: 19-25
 • Zingen: LB 912: 1,2 en 5 Neem mijn leven
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Zingen: HH 737 Wij zullen opstaan
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing 2 Koningen 2: 1-15a
 • Zingen: Psalm 45:8 (oude berijming)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: LB675 Geest van hierboven
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken van overleden gemeenteleden
 • Zingen: LB727: 1,2,3 en 4 Voor alle heiligen
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we Lichtstad met uw paarlen poorten (bew. Joke Buis)
 • Graag afspelen als geluidsbestand en tekst/noten projecteren
 • Slotlied: HH 453 Wat komt en weer gaat
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 18 november 2018
Voorganger Ds J. Hansum

Maranathakerk Lunteren - zondagavond 18 november 2018
Voorganger ds. Jaap Hansum
Orgel Rein van Leeuwen

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 62: 1 en 5
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 442 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding Psalm 63:1
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Belijdenislied LB 340B ik geloof in God de Vader, de almachtige
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 16
 • HH8 (audiofragment)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HH 433 Stil, mijn ziel, wees stil
 • Gebeden
 • Slotlied: HH 444 Als God mijn God maar voor mij is
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 18 november 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum
Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • HH590 Heer God u loven wij
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • HH 667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 1 Thess 5: 15-24
 • Psalm 138,4 Als ik omringd door tegenspoed
 • Gebed om de Geest
 • Kinderlied: HH 663 Vader ik aanbid U
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 2 Korintiërs 4: 7-15
 • HH545 Onze Vader in de hemel
 • Verkondiging
 • (Graag bijgevoegde slide projecteren)
 • Muzikale meditatie (suggestie HH 583 Glorie aan God)
 • Antwoordlied: LB 939 Op U alleen
 • We wensen elkaar de vrede van Christus
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: HH517 U nodigt mij aan tafel
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: HH600:1 Jezus wat een heerlijke naam
 • Na tafel 2: HH600:2
 • Na tafel 3: HH600:3
 • Gebed
 • Slotlied: HH 200 U zij de glorie
 • Zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

11 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 11 november 2018
Voorganger Da. R.Z. Scheltens- Ritzema -
Thema: What would Jesus do?
Mmv. De huisband (uitgewerkte orde van dienst met liederen en vertalingen onder de "knop"orde van dienst onderaan!)

 • Voor de dienst zingt de huisband:   Zie de stroom van Jezus’ liefde
 • Welkom
 • Samenzang : God maakt vrij  (Opwekking 720)
 • Stil gebed en groet namens de Heer.
 • Samenzang: Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalmproject)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Inleiding op het thema: Edith over Jesus friend of sinners  van Casting Crowns
 • We luisteren en kijken naar dit lied Jesus friend of sinners  via de beamer.
 • De Bijbel open: Johannes 15:15
 • Samenzang : No longer slaves
 • Ria Scheltens-Ritzema over St. Maarten 
 • Bijbel open Mattheüs 25
 • Samenzang : Toon mijn liefde (opwekking 705)
 • Ds. Ria Scheltens- Ritzema  over: “What would Jesus do?”
 • Samenzang : What a beautiful name it is  (Hillsong) met vertaling
 • Dankgebed/voorbeden/Onze Vader
 • Collecten  tijdens de collecte zingt en speelt huisband:   Lion and the lamb
 • Slotlied: Zegekroon (opwekking 764) (staande)
 • Zegen
 • Samenzang: “Love shine a light”
 btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

11 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 11 november 2018
Voorganger:Dhr. G. van der Molen
Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Bundel Hemelhoog 402 U maakt ons een
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Bundel Hemelhoog 436 U bent mijn schuilplaats, Heer
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregels de Tien Woorden voor kinderen
 • Bundel Hemelhoog 428 Jezus is de goede herder
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen Bovenbouw  
 • Kaarsen aansteken
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen NBV door Jongere uit de gemeente.
  -  Prediker 3: 1 tm 15
  -  Johannes 16: 16 tm  20
 • Lied
 • Preek/ Verkondiging - Kernvers: Prediker 3:12 - Thema: “Wees vrolijk en geniet van het leven”
  Tijdens de preek een...  (Stef Bos zingt 'De Omgekeerde Tijd' - Westonline.nl)  
 • Muzikale meditatie Orgel speelt Hemelhoog 466 Vaste Rots van mijn behoud..
 • Antwoordlied Bundel Hemelhoog 336 Groot is uw trouw
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en zingen Onze Vader
 • Gebed en stil gebed  aansluitenden zingen HH. 547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - tijdens de collecte  Kinga Ban nummer: Dit is vandaag.
 • Slotlied  HH. 445 vers 1 Ik bouw op U
 • Zegen
  btnluisteren btndownloaden

7 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 7 november 2018 - Dankdag voor Gewas & Arbeid
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • Orgelspel
 • Intochtslied: Psalm 65: 4,5,6.
 • Stil gebed, Votum en Groet.
 • Zingen: Psalm 65: 3.
 • Gebed.
 • Bijbellezing: Deuteronomium 6: 10-25
 • Zingen: Waar God de Heer zijn schreden zet, Lied 723
 • Verkondiging: ‘Als u in overvloed leeft…..’
 • Zingen: Aan U behoort , o Heer der heren, Lied 978
 • Dank- en voorbeden.
 • Collecte.
 • Slotlied: Psalm 68: 7 (staande).
 • Zegen.
 • Orgelspel

  btnluisteren btndownloaden