8 april 2020, Vesper

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Liturgie On-Line woensdag 8 april
19.30 uur – 20.00 uur – Maranathakerk Lunteren
Voorganger: dhr. Cock Kroon
Thema: Jezus verloochend
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 647
https://www.youtube.com/watch?v=08dRG-7KrHA
Welkom en begroeting
Zingen: Psalm 42 : 1 en 5
https://www.youtube.com/watch?v=d-wrC4HWavc
Gebed
We lezen uit de Bijbel: Marcus 14:66-72
Overdenking
Orgel: O Mensch, bewein dein Sunde gross (J.S. Bach)
https://www.youtube.com/watch?v=n_iooAI6dH4
Zingen: Alles wat over ons geschreven is
https://www.youtube.com/watch?v=kaG9SQLBThI
We bidden het Onze Vader
Luisteren-zingen: Man van smarten (Sela)
https://www.youtube.com/watch?v=GfmJ1dE5JXQ
We gaan heen in stilte

btnluisteren btndownloaden

7 april 2020, Vesper

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Liturgie On-Line Vesper dinsdag 7 april
19.30 uur – 20.00 uur – Maranathakerk Lunteren
Voorganger: Cock Kroon
Thema: Jezus verhoord
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgelspel: Leer mij O Heer Uw lijden recht betrachten (ca. 3 minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=_QxdHszI3b4
Welkom en begroeting
Zingen: Psalm 34 : 1 en 9
https://www.youtube.com/watch?v=sEF_beXJw_k
Gebed
We lezen uit de Bijbel: Marcus 14: 61-65
Overdenking
Orgelspel: O hoofd vol bloed en wonden
https://www.youtube.com/watch?v=B2LNn8zHcTo
Zingen: O hoofd vol bloed en wonden
https://www.youtube.com/watch?v=KfUHGIJ6cQs
We bidden het Onze Vader
Zingen: Psalm 26 : 1, 5
https://www.youtube.com/watch?v=5vlhK-o_UNY
We gaan heen in stilte

btnluisteren btndownloaden

6 april 2020, Vesper

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Liturgie On-Line Vesper maandag 6 april
19.30 uur – 20.00 uur – Maranathakerk Lunteren
Voorganger: dhr. Alex Brinkman

Thema: Jezus voorgeleid
Orgelspel: Psalm 22 (ca. 6 minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=num3JtI_T8A
Welkom en begroeting
Zingen: Psalm 43 : 3 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=VxHZzMk5_GA
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Marcus 14:53-60
Overdenking
Orgelspel: Jezus om Uw lijden groot
https://www.youtube.com/watch?v=gzNxu0E44Jk
Zingen: Ik wil mij gaan vertroosten
https://www.youtube.com/watch?v=l3hDBWSUEHI
We bidden het Onze Vader
Zingen: Agnus Dei (Sela)
https://www.youtube.com/watch?v=ojtUQXId7uI
We gaan heen in stilte

 btnluisteren btndownloaden

5 april 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 5 april 2020 - On-line dienst - ook te volgen via kerk-tv
Voorganger ds. C. Hendriks - Palmzondag

welkom en mededelingen
lied: psalm 91a wie in de schaduw Gods mag wonen
Stil gebed, bemoediging en groet
drempelgebed
‎Hemelhoog 523 ‎Ik geloof in God de Vader
Stil gebed, bemoediging en groet
Kindermoment
Schriftlezing: Exodus 12 vers 21 – 28
Schriftlezing: Openbaring 12 vers 1 - 12
lied: Een weg naar U
Verkondiging
‎Hemelhoog 345 ‎Ik heb vaste grond gevonden
Gedicht
Lied 1003 Stil is de straat overal
Gebed
Voorbede, dankgebed, stil gebed en Onze Vader
Kinderen komen terug van hun eigen dienst
inzameling van de gaven
lied Mijn toevlucht
Zending en zegen
btnluisteren btndownloaden

29 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 29 maart 2020 - On-line dienst - ook te volgen via kerk-tv
Voorganger ds. A. Juffer

Welkom door de ouderling van dienst; mededelingen
Lied 121:1,2 (Ik sla mijn ogen op en zie…)
Stil gebed. Bemoediging en groet
Lied 121:3,4
Gebed om ontferming: lied 130:1,2 (we zingen dus dit gebed met de woorden van Ps.130:1,2, Uit diepten van ellende…)
Aansporing tot nieuw leven: Fil.4:4-7 (NBV)
Lied 130:3,4
Gebed om opening van het Woord
Schriftlezing: Ps.130 (NBV)
Lied 942 (Ik sta voor U in leegte en gemis)
Verkondiging
Lied 864:1,3,5 (Laat ons de Heer lofzingen…)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling
Lied 416 (Ga met God…)
Zegen

 btnluisteren btndownloaden

25 maart 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van dhr. Westerink op 25 maart 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 22 maart 2020 - On-line dienst - ook te volgen via kerk-tv
Voorganger dhr. J. Kroon (kerkelijk werker)

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: Psalm 36 : 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: Psalm 36 : 3  (dezelfde link als 1e)
We belijden ons geloof
Zingen: HH 591 : 1, 3, 4
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment – Matthijs Vlaardingerbroek
Schriftlezing: Lukas 8:26-39
Zingen: NLB 534 : 1, 3, 4
Verkondiging: Gebonden – Ontbonden - Verbonden

2020 03 22 Ochtend
Zingen: Gezang 117 : 1, 4, 7 (Hoe zal ik U ontvangen, Liedboek 1973)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven, tijdens collecte zingen: HH 603
Zingen: Psalm 138 : 3, 4
Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

15 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 15 maart 2020
Voorganger dhr. A. Brinkman

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Liedboek 84a: 1, 2 & 4 “Wat hou ik van uw huis”
Stil gebed, bemoediging en groet
Vervolg intochtslied: Liedboek 84a: 5 (incl. eindregel “Wat hou ik van uw huis!”)
Gebed van toenadering
Woord van bevrijding: Johannes 3: 14-17
Lied: HemelHoog 125: 1, 2 & 3 “Als je veel van iemand houdt”
Gebed om de Heilige Geest
Moment met de kinderen
Eerste Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33
Lied: Liedboek 837: 1 “Iedereen zoekt U, jong of oud”
Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-21
Lied: Liedboek 837: 3
Verkondiging met als thema: Twijfel
Muzikale meditatie
Antwoordlied: Liedboek 939: 1, 2 & 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”
Kinderen komen terug
Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
Collecten
Zingen tijdens de collecten: “Heer, wijs mij uw weg”.:
Slotlied: Liedboek 150a: 1, 2, 3 & 4 “Geprezen zij God”
Zegenbede

 btnluisteren btndownloaden

11 maart 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 11 maart 2020 - Biddag voor Gewas en Arbeid

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 - Intochtslied: Psalm 145:1, 2.
- Stil gebed, Votum en Groet,
- Zingen: Psalm 145: 4.
- Gebed.
- Bijbellezing: Matteüs 15: 21-28
- Zingen: Lied 103c: 1,2,3
- Verkondiging: Kruimels zijn genoeg
- Zingen: Psalm 65: 1,2,5
- Voorbeden.
- Collecte
- Slotlied: Lied 117a
- Zegen met als amenlied: Lied 415:3.

 btnluisteren btndownloaden

11 maart 2020, middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Middagdienst op 11 maart 2020
Voorganger Cock Kroon (Kerkelijk werker)

Kinderbiddagdienst 11 maart 2020 – Maranathakerk Lunteren -
Thema: Vraag gerust!
Voorganger: Cock Kroon - Orgel/Piano: Sipke de Boer
Welkom
Zingen: HH 582a en Psalm 116 : 1 (NLB)
We worden stil voor God
We vragen of God ons wil helpen en Hij groet ons
We spreken uit in Wie we geloven (geloofsbelijdenis)
Zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van God (HH 88)
We bidden voordat wij uit de Bijbel gaan lezen
Poppenspel
Zingen en luisteren: ‘Ik neem even de tijd’ (Kinderopwekking) -
We lezen uit de Bijbel: Lukas 11:1-13 (Bijbel in gewone taal)
Zingen het themalied: Als je bidt zal Hij je geven (HH 101)
We luisteren naar de preek: Vraag gerust
Zingen: God heeft een plan (HH 675)
We danken God, bidden voor elkaar en voor de wereld, sluiten af door te zingen: Onze Vader (HH 547)
Zingen: De Here zegent jou (HH 61)
We ontvangen de zegen van God
We geven voor de ander (collecte bij de uitgang)

   btnluisteren btndownloaden

8 maart 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Vesper op 8 maart 2020
Voorganger Kees Verduijn


Orde van dienst onder de knop hieronder.

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

8 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 8 maart 2020
Voorganger Dr N. v/d Voet uit Veenendaal

Thema: de zoom van het kleed van Jezus

Zang bij de collecte: Hemelhoog 563 Vader God ik vraag me af
i.o.m. Nico gewijzigd in Opw. 34
Welkom en afkondigingen
Intochtslied Liedboek Psalm 92:1,2 Waarlijk dit is rechtvaardig
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Liedboek Psalm 106:1 Loof nu de Heer want Hij is goed
Gebed van toenadering/verootmoediging
Tien Woorden Ex. 20 NBV
Lied Hemelhoog 383 Maak mij rein voor U
Gebed om de Heilige Geest
Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezingen Jesaja 6:1-7 en Lukas 8:43-48 NBV
Lied Liedboek Gezang 612:1,2,3 Wij komen als geroepen
Preek/ Verkondiging over Lukas 8:44 de zoom van het kleed van Jezus
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
Antwoordlied Liedboek Psalm 111:1,2 Van ganser harte loof ik Hem
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven zingen. Opw. 34, ik wandel in het ligt met Jezus
Slotlied Liedboek Gezang 786:1 Wij zingen God ter ere
Zegen

  btnluisteren btndownloaden

6 maart 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Mw. C.J. van Benthem-Ijken (Corrie) op 6 maart 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

1 maart 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 maart 2020
Voorganger ds. J. Visser uit Ermelo

Welkom en mededelingen
Lied Psalm 139:1,4,9
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Psalm 122:2
Gebed
Schriftlezing Richteren 14,1-7
Lied NLB 769:1,5
Schriftlezing Matteus 7,28 -8,1
Lied Psalm 68:7
Verkondiging
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
Antwoordlied Psalm 95:1,3
Geloofsbelijdenis gelezen staande
Lied Psalm 68:12
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied NLB 754:1,2
Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

1 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 maart 2020
Voorganger ds F.A. van Velzen uit Amersfoort

 • Zingen Psalm 43,3+4 (‘O God, kom mijn geding beslechten’)
  Stil gebed
  Votum & groet
  Zingen Hemelhoog 629 (‘Heer, ik kom tot U, neem mijn hart’)
  Gebed (nadering)
  Gebod Matteüs 4,1-11 (NBV)
  Zingen Psalm 91a,2 (‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’)
  Gebed (Geest)
  Kindermoment (leiding KND)
  Kinderen weg
  Bijbellezing Markus 2,1-12 (NBV)
  Zingen Hemelhoog 98 (‘Vier mannen en een zieke vriend’)
  Verkondiging ‘Bij Jezus gebracht’
 • 2020 03 01 Ochtend
  Muzikale meditatie (suggestie: Hemelhoog 438 ‘Vader, daal nu met uw Geest neer’)
  Zingen Hemelhoog 395 (‘Ik wil jou van harte dienen’)
  Kinderen terug
  Dankgebed & voorbede (+stil gebed/ Onze Vader)
  Collecten (suggestie: Hemelhoog 336 ‘Groot is uw trouw, o Heer’)
  Zingen Hemelhoog 181,3+4 (‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’)
  Zegen

 btnluisteren btndownloaden

23 februari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 23 februari 2020
Voorganger da. A.M. Verbaan-vd Heuvel

 • Welkom & Mededelingen
  Lied 248
  Bemoediging en Groet
  Psalm 131
  Gebed om de Geest
  Schriftlezing: Jacobus 1: 1-18
  Psalm 139: 1
  Schriftlezing: Jacobus 1: 19-27
  Psalm 139: 2
  Overdenking “Horen is niet genoeg”
  Lied 345
  Geloofsbelijdenis,
  Aansluitend Lied 939
  Gebeden, Onze Vader
  Inzameling van de gaven
  Lied 263
  Zegen

 btnluisteren btndownloaden

23 februari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 23 februari 2020
Voorganger ds A.F. Troost uit Ermelo

• Orgelspel, welkom, mededelingen
• Aanvangslied psalm 27:1,2 liedboek – zingen en bidden
• Stil gebed, groet en bemoediging
• Inleiding op de dienst
• Gebed om ontferming
• Lofzegging
• Samenzang lied 373 hemelhoog
• Woorden ten leven
• Samenzang psalm 97:5,6 liedboek – zingen en bidden
• Gebed om gods geest
• Moment met de kinderen en kinderlied
• Schriftlezing micha 7:1-8 nbv
• Samenzang gezang 653:1,4 liedboek – zingen en bidden
• Schriftlezing johannes 8:12-20 nbv
• Samenzang gezang 834 liedboek – zingen en bidden
• Preek als het licht is in mijn ziel
• Tekst ik ben het licht voor de wereld. Johannes 8:12 nbv
• Muzikale meditatie
• Samenzang lied 33 adem van boven (m.: gezang 213 liedboek – zingen en bidden)
Allen: Als het licht is in mijn ziel, droom ik, droom ik duizend dromen;
als ik in de stilte kniel, zie: een hoge stad vol bomen,
hemel, aarde, één paleis - paradijs.

Meisjes en vrouwen: Als het licht is in mijn ziel vlucht wat deze dag verdonkert,
krijg ik meer dan mij ontviel: als het Licht der wereld flonkert
bloeit de blijdschap in mijn hof - God zij lof!

Jongens en mannen: Als het licht is in mijn ziel worden de woestijnen wegen, -
hoeveel woede mij bezielt, nooit houdt haat de hemel tegen;
liefde zoekt, zij is niet blind, - liefde vindt.

Allen: Als het licht is in mijn ziel opent zich de Hof van Eden,
sta ik, als een kind dat viel, midden in een tuin van vrede
voor Gods lachend aangezicht: opgericht.

• De kinderen komen terug
• Dankzegging, voorbeden, stil gebed, onze vader
• Inzameling van de gaven
• Slotlied lied 632 hemelhoog
• Heenzending, zegen
• Orgelspel

 btnluisteren btndownloaden

16 februari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 16 februari 2020 - Zangdienst
Voorganger: Cock Kroon / Organist: Ina Tamerus

m.m.v. Schaffelaarkoor Barneveld o.l.v. Gusanne van den Brink
piano: Gerard Geurts

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: HH 667 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: HH 667 : 2, 3
 • Schaffelaarkoor:
  - My Lord what a morning
  - Spirit of the living God
  - Bushes and briars
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: Psalm 66 : 1, 2
 • 1e Schriftlezing: Exodus 15:19-20
 • Zingen: Psalm 66 : 3, 4
 • 2e Schriftlezing: Romeinen 12:19-21
 • Verkondiging: Zingen van verwondering
 • Zingen: HH 654 : 1, 2, 3
 • Schaffelaarkoor:
  - Vreugde, vreugde louter vreugde
  - Vaste rots van mijn behoud
  - Festcantate
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven – zingen: NLB 103c : 1, 3, 5
 • Koor- en samenzang: NLB 416 : 1, 2, 3, 4
  1e couplet: koor
  2e couplet: koor+gemeente
  3e couplet: koor
  4e couplet: koor+gemeente
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

16 februari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 16 februari 2020
Voorganger ds Jaap Hansum - Doopdienst

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Noor Bloemendal, Isa Bos, Feija van Dijk, Hanna Hardeman en Joris Snellen

 • Welkom en mededelingen
  Intochtslied: HH 617 Tienduizend redenen
  Stil gebed, bemoediging en groet
  Zingen: LB 939 Op U alleen, mijn licht en kracht
  Woorden bij de doop
  Gebed
  Doopvragen
  Zingen: Psalm 79: 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren
  Dopelingen worden binnngebracht
  kinderen van familie/vrienden rond het doopvont)
  Per echtpaar: delen van doopbrief en bediening doop
  Ontsteken doopkaarsen
  Vraag aan gemeente:Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en hen helpen Jezus te volgen?
  Antwoord: Ja, dat willen wij.
  Zegenlied: LB 363 Dat s Heren zegen op u daal
  Dopelingen worden de kerk uitgedragen
  Gebed
  Kindermoment (OB – Debbie)
  Kinderlied HH 115 liefde blijdschap vrede
  Kinderen naar KND
  Schriftlezing: 21: 1-8
  Zingen: HH 679 Heer uw licht en uw liefde schijnen
  Verkondiging
  2020 02 16 Ochtend
  Muzikale meditatie
  Antwoordlied: HH 732 Ooit komt er een dag
  Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
  Collecten Tijdens collecte wordt afgespeeld: Gods zegen voor jou (Sela)
  Slotlied: HH 200 U zij de glorie
  Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

15 februari 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van dhr. Peter v/d Steeg op 15 februari 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden