20 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Bert van Donkelaar & Lianne van Donkelaar
Op 20 september 2019 om 15.30 uur in de Oude Kerk

Voorganger : L.J. Van Lingen
Ouderling : dhr. Bert Hazeleger
Organist : dhr. Geerling Schipper
Fluitist : Rianne Stomphorst

btnordevandienst
 
Deze dienst zal plaatsvinden in de Oude kerk (Wellicht live mee te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

15 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 15 september 2019 - Thema van deze vesper is  "Deel in mijn vreugde"

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

 • Vesper: het avondgebed van de kerk.
 • Orde van dienst:
 • Intro: Luisterlied/ muziek “Wees stil voor het aangezicht van God”
 • Welkom, mededelingen en korte uitleg
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen, gedicht
 • Openingsgebed (psalm 141)
 • Lofprijzing: lied 195 (Klein Gloria )
 • Psalmengebed: psalm 139
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Lucas 15: 1-10
 • Stilte
 • Zingen: NLB 841:1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten…’
 • Samen zeggen we ons geloof uit met de woorden van de Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Zingen: NLB 157a ‘Lofzang van Maria’
 • Gebeden: dankgebed - voorbede - stil gebed - Luthers avondgebed
 • Zingen: lied 256 (3 x)
 • Zegenbede
 • Uitleidende Muziek

  btnordevandienst
  btnluisteren btndownloaden

15 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 15 september 2019
Voorganger: ds. A. Juffer

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Kai Bos en Maria Johanna (Aimée) van Ginkel

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Lied 315:1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: lied 315: 2
 • Gebed om ontferming
 • Vermaan Hebreeën 10:19-23
 • Zingen: Psalm 51: 4 en 5
 • Gebed om de hulp van de Heilige Geest
 • Presentatie van de dopelingen
 • Doopbelijdenis
 • Zingen lied 348: 1, 3 en 5 (tijdens dit lied worden de dopelingen binnengebracht)
 • Doopbeloften en doopgedachtenis
 • Doopgebed
 • Bediening van de doop
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente (gemeente gaat staan)
 • We zingen staande: 348: 6,7 en 8
 • Zingen/luisterlied: ‘Ik wens jou’  Tijdens het zingen van dit lied worden de dopelingen de kerk uitgedragen
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied: Op Toonhoogte 541 - Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Timoteüs 1:12-17
 • Zingen: Lied 352: 1, 5 en 6
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel - of pianospel
 • Zingen: Opwekking 642 ‘De rivier’
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 705: 1 en 2
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

13 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Herold Warnies & Karen van Hunen
Op 13 september 2019 om 15.00 uur in Maranathakerk

Voorganger: ds. L.J. van Lingen

btnordevandienst
btnluisteren btndownloaden

8 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 8 september 2019

Voorganger:  Ds. F.A. van Velzen - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 • Zingen psalm 105,1
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen psalm 105,15+16
 • Voortzetting avondmaal
  *Geloofsbelijdenis
  *Zingen Nieuwe Liedboek 273,4+5
  *Gebed
  *Zingen Nieuwe Liedboek 968,1+2
  *Uitnodiging
  *Uitdeling & gemeenschap
  *Bijbellezing Openbaring 19,6-9
  *Zingen Nieuwe Liedboek 526,4
  *Dankzegging
 • Gebed
 • Bijbellezing Lukas 15,1-2 + 11-32
 • Verkondiging ‘Bekering in drie verschillende situaties’
 • Muzikale meditatie (suggestie: Hemelhoog 563)
 • Zingen Nieuwe Liedboek 886
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Nieuwe Liedboek (psalm) 23c
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

8 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 8 september 2019
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen - Viering Heilig Avondmaal

 • Zingen psalm 36,2+3
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Hemelhoog 517
 • Gebed
 • Kinderlied
 • Kinderen weg
 • Bijbellezing Openbaring 3,14-22
 • Zingen Nieuwe liedboek 435,1+3
 • Verkondiging “Ik zal de maaltijd met hem gebruiken”
 • Muzikale meditatie (suggestie: Hemelhoog 209)
 • Zingen Nieuwe liedboek 442
 • Viering avondmaal
  *Vrede wensen
  *Woorden instelling
  *Onderwijs
  *Gebed
  *Zingen Hemelhoog 122,2+3
  *Uitnodiging
  *Uitdeling & gemeenschap
  *Bijbellezing Openbaring 1,4-8 - 1,12-16 – 1,17-18
  *Zingen Nieuwe Liedboek 381,4 – 5 – 6
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Hemelhoog 548
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

7 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Henk van Huigenbos & Femke Boorsma
Op 7 september 2019 om 14.30 uur in Maranathakerk

Voorganger:ds. A. Groeneveld

btnordevandienst
btnluisteren btndownloaden

1 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 1 september 2019

Voorganger:  Ds. C. Hendriks - Zangdienst

 • Welkom en mededelingen
 • HH 23 Wat hou ik van uw huis (ps 84)
 • Votum en groet
 • LB 98: 1 en 3
 • Gebed
 • LB 25: 2 en 4
 • Schriftlezing psalm 100
 • LB 87
 • Verkondiging: God is goed
 • LB 100
 • Geloofsbelijdenis
 • LB 150
 • Dankgebed
 • Collecte....ondertussen zingen we LB 139A
 • Psalm 146 in de JdH versie
 • Zegen.

btnluisteren btndownloaden

1 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 september 2019
Voorganger: Da. Ronella Sonnenberg - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied NLB 216
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied psalm 24: 1, 5
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • Lied HH 570 Bron van Licht en leven
 • Gebed om de Heilige Geest
  Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Ester 1 – 2: 8
 • Lied 943
 • Preek/ Verkondiging ‘God verborgen’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 919
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging,....
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Afbeelding- bedoeld zonder geluid)
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

25 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 25 augustus 2019 Gezamenlijke dienst in Gereformeerdekerk

Voorganger:  ds. M. Tahitu (Lunteren)

-Welkom
-Intochtslied: 886 : ned,engels
-Stil gebed,-Votum, Groet
-Zingen: Lied885 : 1,2
-Schriftlezing: Lukas 13 : 22 -30
-Verkondiging
-Zingen: Lied391 : 1,2,4
-Geloofsbelijdenis(gesproken)
-Zingen: Psalm 66 : 1,2
-Dankzegging en voorbede
-Collecten: 1eKerk, 2eOnderhoudsfonds
-Slotlied: 249 : 1,2,3
-Zegenbede, waarna de gemeente 3 x amen zingt

 btnluisteren btndownloaden

25 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 25 augustus 2019
Voorganger: Dhr. A. Treur uit Vinkeveen

 • Foto ter voorbereiding op het thema:
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Psalm 25 : 2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied HH 294 (De rivier)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: NLB 836 : 1 en 2
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Rechters 6 : 11-24
 • Lied NLB 317 : 1 en 2
 • Preek/ Verkondiging thema: “Ga dan in Zijn naam!”

Bij de preek graag 3 dia’s

1: Foto van een wijnpersbak
2: dia met daarop de woorden van de engel (God) aan Gideon onder elkaar:
vs12: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’
vs14: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’
vs16: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer
. dan één man te doen had.’
vs18: ‘ik blijf hier totdat je terugkomt.’
3: Foto:

 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied HH 673
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
  HH 418 zingen of het lied “Hier ben ik, Heer” (HH 301) luisteren/kijken op de beamer
 • Slotlied HH 473
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

23 augustus 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Bennie Vaarkamp & Jantine van Schoonhoven
Op 23 augustus 2019 om 15.00 uur in de Oude Kerk

Voorganger:ds. van Lingen uit Beusichem
Orde van dienst is helaas niet in ons bezit.

Helaas is het niet mogelijk deze dienst mee te luisteren via onze website, dit kan wel via www.kerkdienstgemist.nl

btnordevandienst

18 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 18 augustus 2019 Gezamenlijke dienst in Maranathakerk

Voorganger:  Ds. L.J. van Lingen uit Beusichem

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm 19:,1, 2 De hemel roemt de Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 104: 6, 7 En in het duister klinkt een hese schreeuw
 • Gebed
 • Schriftlezing(en): Jona 3 en 4
 • Lied: NLB 8a: 4, 5, 6 Geen sterrenhemel houdt hem klein
 • Verkondiging: ‘En al die dieren…’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied NLB 984: 1, 2, 3 Gezegend die de wereld schept
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied NLB 984: 4, 5, 6 Gezegend die de wereld schept
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 146c: 4, 7 Hij is’t die hemelen zeeën en aarde
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

18 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 18 augustus 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: HH 539 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 539 : 2, 3
 • Gebed van toenadering en verootmoediging
 • Lezing van Gods gebod: Efeze 4:25-32
 • Zingen: Liedboek 305 : 1, 2, 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Zingen: Uw woord is een lamp, HH 494
 • Kinderen na kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Samuël 2:12-26
 • Zingen: Psalm 74 : 1, 2, 13, 14
 • Verkondiging: ‘Een heilige en veilige kerk’
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Psalm 84 : 1, 2, 6
 • Moment van gedenken: mevr. Heddema en mevr. Postma
 • Zingen: Liedboek 23b : 3, 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, afgesloten met Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Luisterlied: Breng ons samen, Sela)
 • Zingen: Psalm 150 : 1, 2
 • Zegen (zingend beamen)

 btnluisterenbtndownloaden

11 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 11 augustus 2019

Voorganger:  Ds. A. Nicolai uit Barneveld - Gezamenlijke dienst in de Gereformeerdekerk

- Welkom
- Intochtslied: 971: 1 en 3
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Lied 244: 1 en 3
- Gebed
- Schriftlezing uit: Lucas 11: 1 t/m 13
- Zingen: Lied 896: 3, 4 en 5
- Verkondiging
- Zingen: Lied 885
- Geloofsbelijdenis, gezongen, Lied 344
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 146: 1 en 3
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt.

 btnluisteren btndownloaden

11 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 11 augustus 2019
Voorganger: ds. W. Schaap uit Veenendaal
Welkom en mededelingen

 • Zingen: Psalm 65 : 1 en 2
 • Moment van inkeer en bezinning
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 65 : 3 en 4
 • Gebed van toenadering
 • Lied 295 als gebed om de verlichting met de Heilige Geest. De voorzang wordt gesproken door de voorganger; het refrein zingt de gemeente.
 • Kindermoment voor de kinderen van de onderbouw
 • Schriftlezing: Colossenzen 1 : 1 -14
 • Zingen: Psalm 68 : 7 en 11
 • Evangelielezing Lucas 19 : 12-27
 • Zingen Lied 339a
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen Lied 351
 • Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
 • Inzameling van de gaven. Wij luisteren daarbij naar zie ik sterren aan de hemel staan
 • DE TIEN WOORDEN ALS HEENZENDING (parafrase)
 • Slotlied : Zo vrolijk als een vlinder van ds A.F.Troost op de melodie van : Op bergen en in dalen.
Zo vrolijk als een vlinder,
zo vrij en opgewekt
als één die ongehinderd
de hemel heeft ontdekt,
geloof en hoop gekregen,
als vleugels aangedaan,
de loze dood ontstegen
ben ik mezelf voortaan
Wat knelde is gestorven,
wat kwelde is vergaan-
ons leven is verborgen
bij God: een nieuw bestaan.
Als Christus zal verschijnen
verschijnt Hij niet alleen,
dan zingen al de zijnen
in paaslicht om Hem heen.
Zo vrolijk als een vlinder
leef ik voor U, o Heer;
de nacht boeit mij steeds minder,
het daglicht des te meer.
Uw liefde zal mij laven-
ik ben van nu af aan
in uw graf mee begraven
en met U opgestaan!
 • Zegen

  btnluisterenbtndownloaden

4 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 4 augustus 2019 Gezamenlijke dienst in Maranathakerk

Voorganger:  Prop Dhr. J. Bassie

 • Mededelingen kerkenraad
 • Intochtslied: Lied 146C: 1, 3
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Psalm 85: 3, 4
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
  Ezechiël 47:8-12
  Openbaring 22:1-2
  Johannes 7:37-39
 • Zingen: Psalm 42: 1, 7
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 678: 2, 3, 4, 9
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Psalm 81: 1, 8, 14
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 978: 1, 4
 • Zending en Zegen

 btnluisteren btndownloaden

4 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 4 augustus 2019
Voorganger: ds. A. Juffer

 • Welkom door de ouderling van dienst; mededelingen
 • Stil gebed
 • Lied: Ps.49:1,2
 • Bemoediging en groet
 • Lied: Ps.49:5
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: Kol.3:1-10
 • Lied 908:3,4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Luc.12:13-21
 • Lied 250 uit Hemelhoog
 • Verkondiging
 • Lied 718
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling (ev. tijdens collecte: Hemelhoog 338, ‘k Stel mijn vertrouwen…)
 • Lied: Ps.73:10
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

1 augustus 2019, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Irene Beatrix Duister op 1 augustus 2019

Voorganger: Da A.L. Rijken-Hoevens
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Bij het binnen brengen van Irene in de kerk luisteren we naar het lied: “Als alles duister is”  (lied 598 uit de liedbundel 2013)
 • Welkom en bemoediging
 • Gedachtenis van Irene uit de familiekring Wessels
 • Zingen: “Heer, ik hoor van rijke zegen” ( lied 132 uit de bundel J. de Heer)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jesaja 41 : 10 ( Naardense Bijbelvertaling)
 • Zingen: psalm 42: 1 en 3
 • Schriftlezing: Mattheus 6: 25 t/m 34 ( Naardense Bijbelvertaling)
 • Meditatie: “Vreest niet….Ik ben je God” ( Jesaja 41: 10)
 • Zingen: De Heer is mijn herder ( lied 23 b uit de bundel 2013)
 • Gebeden: Dankgebed - Voorbede - Stil Gebed
 • Zingen: Zolang wij ademhalen ( lied 657 uit de bundel; 2013)
 • Uitgeleide
 • We zingen: “U zij de glorie, opgestane Heer” ( lied 634 uit de bundel 2013), twee verzen en daarna wordt Irene op deze melodie de kerk uitgedragen.

Bij het graf:

 • Inleidende woorden
 • Graflegging
  Onze Vader
 • Zegen
 • Dankwoord

Er is in de Maranathakerk gelegenheid tot condoleren en ontmoeting.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

28 juli 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 28 juli 2019 Gezamenlijke dienst in Gereformeerdekerk.

Voorganger:  Dhr. Bert Fluit

 • - Aanvang
 • - Welkom/mededelingen
 • - Zingen: Lied 984: 1, 4 en 6
 • - Stil gebed
 • - Bemoediging en groet
 • - Zingen: Psalm 84: 1 en 4               
 • - Woord
 • - Gebed opening van het Woord
 • - 1e Schriftlezing 1 Koningen 19: 19 - 21
 • - Zingen: Lied 802: 1
 •  - 2e Schriftlezing Lucas 9: 51 - 62
 •  -Zingen: Lied 833 2x
 • - Verkondiging  “Volg mij!”
 • - Zingen: Lied 970
 • - Afsluiting
 • - Zingen: Lied 340b  “Geloofsbelijdenis”
 • - Dankzegging – voorbeden
 • - Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
 • - Zingen: Lied 416
 • - Zegen….. en geef ons Uw shalom, Uw vrede - gevolgd door zingen 3x Amen

btnluisteren btndownloaden

28 juli 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 28 juli 2019
Voorganger: ds. J. Stelwagen

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: gezang 272:1, 2 en 4    
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: psalm 55:1 en 7 (psalm van de zondag)
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: lied 275 (Hemelhoog) (“Heer, ik kom tot U”)
 • Leefregel
 • Loflied: gezang 305
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen naar Knd
 • Lezing uit het OT: Genesis 18:20 t/m 33                                                                                                                                                                                                                 
 • Zingen: psalm 119A:1 en 4          
 • Lezing uit het NT: Lucas 11:1-13                                                                                                                                                                                                                              
 • Zingen: gezang 705:1                                                                                                                                                   
 • Verkondiging (thema: “Heer, leer ons bidden”)
 • Muzikale meditatie: eventuele suggestie: lied 214 (Hemelhoog) (“In bidden en in smeken, maak onze harten één”)
 • Antwoordlied: gezang 370
 • Gebeden
 • Collecte
 • Tijdens collecte: lied 101 (Hemelhoog) (“Als je bidt zal Hij je geven”)                                                      
 • Slotlied: Psalm 150A
 • Zegen
 • Orgelspel

 btnluisterenbtndownloaden