31 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst  op 31 december 2017 - Oudejaarsdienst in Maranathakerk
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 103c:1,2 Loof de koning heel mijn wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 103c: 3,4 Ja, Hij spaart ons en hij redt ons
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 90
 • Psalm 90: 1,6,8 Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen
 • Verkondiging - afbeedling bij verkondiging met als kernvers: Leer ons zó onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. (psalm 90,12 HSV)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH 367 Wij blijven geloven
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven: tijdens de collecte als luisterlied
 • Slotlied: NLB 90a: 1,3,6 O God, die droeg ons voorgeslacht
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

31 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 31 december 2017
Voorganger:ds. van Lingen uit Nijkerk

• Welkom en afkondigingen
• Intochtslied: Psalm 93; 1, 2, 3 (4)
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Aanvangstekst: Genesis 1: 1-5
• Lied: Zing nu de Heer stem allen in NLB 654: 1, 2, 4
• Gebed van toenadering/verootmoediging
• Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
Romeinen 13, 8 en 12: 8Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
• Lied: Jesus le Christ (Jezus, U bent) HH 416
• Gebed om de Heilige Geest
• Moment met de kinderen
• Kinderen gaan naar de kindernevendienst
• Lezing: Genesis 3: 1-11
• Lied: In den beginne was het woord NLB 488: 1, 2, 3
• Lezing: Johannes 1: 1-18
• Lied: In den beginne was het woord NLB 488: 4, 5
• Preek/ Verkondiging
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel:
• Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
• Antwoordlied: Volheid van genade HH 155
• Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
• Inzameling van de gaven
• Slotlied: Ik mag hier aan uw kribbe staan NLB 475
• Zegen

btnluisteren btndownloaden

25 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 25 december 2017 - eerste kerstdag
Voorganger: ds. Jaap Hansum
Thema: Vredevorst
Orgel: Marco Bouw
Trompet: Hans & Marco Klomp
Met medewerking van het projectkoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst

 • Zingen: NLB 491 Een kind ons geboren (2x koor, 1x gemeente)
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 477: 1,4 en 5 Komt allen tezamen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 478: 1 en 4 Komt verwondert u hier mensen
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Projectlied
 • Schriftlezing: Jesaja 9:1-6
 • Koor: Opwekking 331: Immanuël
 • Schriftlezing: Lukas 2:8-14
 • Zingen: HH 129 Er is een kindeke
 • Verkondiging: De Vredevorst
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 483 Stille nacht
 • Koor: Ere zij God
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze vader
 • Filmpje bij collecten
 • Orgel en trompettisten spelen NLB 486 Midden in de winternacht
 • Kinderen van peuterdienst komen binnen (orgel speelt: HH356 Kom aan boord)
 • Slotlied: NLB 487 Eer zij God in deze dagen (couplet 1: koor; refrein en vervolg met gemeente)
 • Zending en zegen
 • Zingen: Ere zij God

preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst  op 24 december 2017 -
KERSTNACHTDIENST 2017
Zaterdag 24 december 2017,
gezamenlijke kerstnachtdienst in de Maranathakerk te Lunteren, aanvang: 22 uur.
Voorgangers: ds. W.J.W. Scheltens
M.m.v. Together o.l.v. Jan Willem van Ree met Erik Onnink aan de piano
Organist: Marco Bouw
Thema: Wonderlijke nacht!

 • - Voor de dienst zingen we samen: Midden in de winternacht.
 • - Heerlijk klonk het lied der eng'len (Joh. de Heer, lied 70)
 • - Voor de dienst zingt de Together: Who is Jesus – Wie is Jesus
 • - Welkom.
 • - Samenzang: Lied 477: 1,2 (staande)
 • - Beginwoord en groet.
 • - Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan we zitten).
 • - Gebed.
 • - Together zingt: Mary, did you know?
 • - Gedicht: In de duisternis verwachten wij (J.W. Schulte Nordholt)
 • - Together zingt: Infant holy
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 1-7
 • - Together zingt: Sing Gloria
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 8-20.
 • - Samenzang: Lied 481: 1,2
 • - Aansluitend zingt Together: Hark the herald angels sing
 • - Meditatie: Wonderlijke nacht
 • - Samenzang: Lied 483: 1,2,3
 • - Gedicht: Wat beloofd is (Inge Lievaart)
 • - Samenzang: Lied 487: 1 (staande)
 • - Dankgebed.
 • - Collecte.
 • -Together zingt: Ere zij God
 • - Aansluitend het slotlied: Ere zij God (staande)
 • - Zegen
 • - Uitleidend Orgelspel


btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 24 december 2017 - vierde Advent
Voorganger: Ds. R. van Laar

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Ps. 96: 1,6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Gez. 433: 1,3,5
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: 130a: 1,2 ("Uit angst en nood...")
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen, kinderlied
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Jesaja 63: 7-19; Johannes 1: 1-14
 • Lied: Gez. 437: 1,2,3,4,5,6,7
 • Preek/ Verkondiging over Jesaja 63: 19:
 • "Scheurde u maar de hemel open om af te dalen"
 • Thema: AFGEDAALD
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Gez. 438: 1,2,3,4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven: zingen: Hemelhoog: 145: 1,2,3,4,5 "O kom, o kom Immanuel..."
 • Slotlied: Gez. 440: 1,4
 • Zegen (3 x Amen)

 btnluisteren btndownloaden

17 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst  op 17 december 2017
Voorganger:Dhr. Kees Verduijn Uit Barneveld - Vesper

VESPERDIENST 17 december 2017
De vesper is een eenvoudige gebedsdienst aan het einde van de dag. Deze gebedsdienst vormt een van de getijdegebeden, die dagelijks gebeden werd en wordt in de kloosters, maar ook in de Evensong in de Engelse kathedralen. Ook binnen de Protestantse Kerk worden op veel plaatsen Vesperdiensten gehouden.
De vorm en het karakter van de vesper past bij stilte, meditatie, gebed en inkeer. Kenmerk van deze diensten is hun geheimenisvolle karakter. Er is geen aankondiging van de onderdelen, geen uitleg, geen uitbundigheid. Alles wat overbodig is, is onnodig. Verstilling en verdieping zijn de kernwoorden. Dit alles werkt door in de vormgeving van de ruimte en de afzonderlijke stappen van de liturgie. Stilte is een wezenlijk onderdeel. Stilte biedt ruimte aan overdenking, aan inkeer en gebed, en aan ontmoeting – 'Bij God alleen verstilt mijn ziel'.
In de Advent bereiden we ons voor op de komst van de Heer. Vanouds is Advent een periode van inkeer en verwachting. De vesperdienst past hier goed in.
De liturgie van de vesper wijkt af van een gewone kerkdienst. We volgen de orde die is aangegeven in het dienstboek van de PKN. In plaats van en preek na de lezing is er voorafgaand aan de schriftlezing een korte inleiding op de lezing.
Een vast onderdeel van de vespers vormt de lofzang van Maria. Die zal vandaag ook centraal staan in de lezing en de inleiding op de lezing.
Vanwege het ingetogen karakter van deze gebedsdienst vragen we u om voorafgaand aan de dienst stil te zijn. Na de dienst vertrekken we ook weer in stilte uit de kerkzaal.
Aan de ommezijde vindt u de liturgie voor deze Vesperdienst

Namens de taakgroep Liturgie en Eredienst,
Ineke van den Brink
Ina Tamerus
Kees Verduijn

Liturgie Vesper 17 december 2017:

 • Voor de dienst: Luisterlied, :'Magnificat', Margaret Rizza
 • (Mededelingen)
 • Stilte
 • Aansteken van de adventskaarsen
 • Openingsgebed
 • Zingen: Lofprijzing lied 195 (Klein Gloria )
 • Psalmen:
 • - psalm 16 B: Behoed mij o God... (3x)
 • - lector leest psalm 113, gemeente zingt refrein Lied 113 B
 • - psalm 103 E: Bless the Lord my Soul... ( 3 x)
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Lofzang van Maria.
 • Stilte
 • Zingen: Lofzang van Maria (lied 157)
 • Gebeden
 • Slotlied 'Wie in de schaduw Gods mag wonen' (91 A: 1,3)
 • Zegenbede
 • Uitleidende Muziek

 btnluisteren btndownloaden

17 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 17 december 2017 - derde Advent
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 439: 1,3 Verwacht de komst des Heren
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 439: 4 O Jezus, maak mij arme
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Filippenzen 2:1-11
 • Psalm 17: 2,3 Gehoorzaam aan uw heilig woord
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Adventsproject en –lied
 • Schriftlezing: Exodus 33:7-11 en Exodus 40: 16 en 34-38
 • NlB 273: 1,4 Loof God die zegent al wat leeft
 • Joh 1: 14-18
 • NLB 441: 3,5 Hoe zal ik u ontvangen
 • Verkondiging
 • Graag bijgevoegde slide projecteren
 • 2017-12-17-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH365 Welk een vriend is onze Jezus
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • HH547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens collecten: Luisterlied

Als je eenzaam bent of in het duister
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
Zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je schouders en spoken zorgen door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen
Die van je houdt en die echt in jou gelooft

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn

 • Slotlied: NLB 425 vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

10 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst  op 10 december 2017
Voorganger:Dhr. Cock Kroon Uit Barneveld - Zangdienst

 • Sjofar: Sing to the King
 • Stil gebed, votum en Groet
 • Samenzang: Psalm 130 (Liedboek vd kerken): - Vers 1 allen,- Vers 2 dames,- Vers 3 heren,- Vers 4 allen
 • Sjofar: Meer dan 2000 winters geleden
 • Gebed
 • Sjofar: This I believe
 • Samenzang: Kom tot ons, de wereld wacht (NLB 433), vers 1, 3, 5
 • Lezing: 2 Petrus 3:1-16
 • Sjofar: Majesty
 • Samenzang: Vol verwachting blijf ik uitzien (Joh. de Heer nr. 769)

1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!
Refrein

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!
2. Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom tegemoet!
Refrein

3. O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;
'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.
Refrein

 • Meditatie: Vol verwachting klopt ons hart
 • Samenzang: Binnenkort komt de dag

Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en 'k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn
zal dat zijn

 • Sofar: Goede, genadige Redder
 • Gebeden
 • Collecte, tijdens de college zingt Interkerkelijk koor Sjofar: Hij alleen
 • Samenzang: Psalm 98 : 3 en 4 (NLB)
 • Lezing: 2 Petrus 3:17-18
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

10 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 10 december 2017 - tweede Advent
Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • HH145: 1,2,5 O kom, o kom, Immanuël
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 286 Waar de mensen dwalen in het donker
 • Leefregel: Johannes 8,12
 • HH416 Jezus U bent het licht in ons leven (3x, alleen Nederlands)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Adventsproject en –lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 19: 1-6; 20: 1-3 en Jesaja 44: 6-8
 • Psalm 73,10 Wie heb ik in de hemel Heer?
 • Schriftlezing: Filippenzen 3: 7-17
 • NLB 919: 1,2,4 Gij die alle sterren houdt
 • Verkondiging
 • Plaat bij de preek:
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 512: 1,2,3,4 O Jezus hoe vertrouwd en goed
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten het volgende luisterlied: Ik val niet uit zijn hand
 • HH444 Als God, mijn God maar voor mij is.
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

3 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst  op 3 december 2017
Voorganger:Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Psalm 25 : 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25 : 3
 • Gebed
 • Schriftlezing : Lucas 1 : 5 -25
 • Lied 464 :1,2,7 en 8
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 439 : 1,2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: 899:1
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 442
 • Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

3 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 3 december 2017 - eerste Advent
Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mede
 • NLB 444: 1,2,3 Nu daagt het in het oosten
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 444: 4,5 De zonne voor wier stralen
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel 1 Petrus 5, 8-11
 • NLB 598 Als alles duister is (3x)
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Adventsproject + lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 17: 8-16 (HSV)

8Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim 9Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. 10Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. 11En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. 12De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.13Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. 14Toen zei de HEER tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.15En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEER is mijn Banier! 16Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEER! De strijd van de HEER zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!

 • HH602 Liefde was het

Plaat tijdens verkondiging: met als kerntekst: 'Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.' (Exodus 17,9b)
2017-12-03-Ochtend

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 939 Op U alleen
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken HH 338 k stel mijn vertrouwen
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Filmpje Taakgroep Libanon
 • Inzameling van de gaven
 • Lied tijdens collecte (beeld en geluid): o kerk sta op
 • Of als alternatief: combo speelt adventsmedley of HH436/HH445
 • Slotlied: NLB 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

30 november 2017, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Rouwdienst op 30 november 2017-Afscheidsdienst Theo Heus

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Intochtsmuziek: George Samphire - The Lonely Shepherd
 • Woord van welkom
 • Herinneringen aan Theo door kinderen
 • Fotocollage met muziek: Bløf - Omarm me
 • Zingen: Psalm 139 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 139 : 2
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jozua 1 : 1-9
 • Samenzang: Hemelhoog 338-2x
 • Schriftlezing: Efeziërs 3 : 14-21
 • Samenzang: Hemelhoog 629
 • Overdenking
 • Luisterlied: Ik zal er zijn
 • Gebeden
 • Slotlied: Hemelhoog 627 : 1 en 2
 • Uittochtsmuziek: Als het leven soms pijn doet

Deze dienst wordt voortgezet op de begraafplaats.
Daar bidden we samen het Onze Vader en ontvangen we de zegen van God

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.
btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

26 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst  op 26 november 2017
Voorganger: Cock Kroon ~Jeugddienst met als thema Follow Jesus

 • Zingen voor de dienst (2x)
 • Opwekking 623 – Laat dit huis gevuld zijn (met tekst geprojecteerd om mee te zingen!)
 • Opwekking 652: Zing voor de Koning (aanleren)
 • Welkom & afkondigingen (Jouke)
 • Intochtslied
 • Opwekking 589 - Ik wil juichen voor U mijn Heer
 • Stil gebed, votum en groet
 • Luisternummer : Uw liefde is zo prachtig
 • Gebed
 • Opwekking 386: couplet 1 & 2 - Lof zij de Heer (= gezang 434)
 • Gezang 444: couplet 1 - Grote God U loven wij
 • Schriftlezing, Lukas 5:27-32 (Cock Kroon)
 • Zingen (2x)
 • Opwekking 625 – Bij U ben ik thuis
 • Opwekking 582, Jezus alles geef ik U
 • Overdenking nav thema (Cock)
 • Zingen (2x)
 • 1 Luisternummer, Out of Hiding – tekst in NL geprojecteerd.
 • Opwekking 429 God wijst mij een weg
 • Slotgebed
 • Collecten & zingen
 • Tijdens collecte spontaan: Opwekking 652: Zing voor de Koning (i.v.m. aanleren)
 • Slotlied
 • Opw. 733 Opwekkingsliederen – Loof de Heer (10.000 redenen)
 • Uitspreken Zegen en zegenlied
 • Evangelische liedbundel 207, I have decided

 

btnluisteren btndownloaden

26 november 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 26 november 2017
Voorganger:Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Dienst van de voorbereiding
 • Gemeente gaat staan
 • Moment van stilte en bezinning
 • Aanvangslied: NLB Psalm 62: 1 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB Psalm 62: 5
 • Gemeente gaat zitten
 • Smeekgebed
 • Glorialied: Hemelhoog 590
 • Dienst van het Woord
 • Gebed van de zondag
 • Moment met de kinderen / Kinderen gaan naar de kindernevendienst terwijl we zingen: Lied 285
 • Lezing: Psalm 95
 • Hebreeën 4: 1-13
 • Zingen: Lied: 315
 • Lezing: Lucas 21: 25-33
 • Zingen: Lied 333 (wordt drie keer gezongen)
 • Verkondiging "Beter toch maar alleen"
 • Gedenken van hen die ons voorgingen:

Dhr. Wouterus Brouwer - 89 jaar
Dhr. Aart Hutten - 67 jaar
Mevr. Gerritje van de Wakker-Uit de Bosch - 97 jaar
Mevr. Helena Fluit-bakker - 96 jaar
Dhr. Wouterus van Beek - 68 jaar
Mevr. Annie Kelderman-Blaauwbroek - 82 jaar
Mevr. Janny Blankenspoor-Witteveen - 91 jaar
Mevr. Gezina Brandina van Dreven-van de Pol - 85 jaar
Mevr. Willemijntje Lam-van de Broek - 97 jaar
Mevr. Willemina Cornelia Gerdina van Wijk-van Rossum - 63 jaar.

 • Gedicht:
 • Moment van stilte Gemeente gaat staan
 • Zingen: Lied 759
 • op de melodie gezang 303 ( De ware kerk des Heren)
 • Gemeente gaat zitten
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dienst van de gebeden
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Lied 416

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

19 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst op 19 november 2017

Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 105: 1,16 Loof God de Heer en laat ons blijde
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Psalm 105: 18 Die gunst heeft God zijn volk bewezen
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: 36: 2,3a Uw heil is als de hemel hoog
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Danklied: psalm 84:3 Welzalig die uit uw kracht leeft
 • Gebed
 • Schriftlezing: Exodus 17:1-7
 • NLB 655: 1,2,3 Zing voor de Heer een nieuw gezang
 • Schriftlezing: 1 Korintiërs 10: 1-13
 • Psalm 139:14 Doorgrondt o God mijn hart het ligt
 • Verkondiging 'Water uit de Rots'
 • Muzikale mediatie
 • Antwoordlied: NLB 342 in God de Vader op zijn troon
 • Gebeden
 • NLB 245 'k wil u o God mijn dank betalen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisterenbtndownloaden

19 november 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 19 november 2017
Voorganger: Ds J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 66:1 Breek aarde uit in jubelzangen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 66:2 Kom zie nu de geduchte werken
 • Gebed
 • Filmpje: Imago Dei – Trust Me https://www.youtube.com/watch?v=UMfRbQ6Tc3U
 • Kinderlied: HH430 Je hoeft niet bang te zijn
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 14: 9-31
 • Psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag
 • Verkondiging
 • 2017-11-19-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 904: 1 Beveel gerust uw wegen
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding: HH 523 Ik geloof in God de Vader
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: HH 600: 1 Jezus wat een heerlijke naam
 • Na tafel 2: HH 600: 2 Jezus wat een heerlijke naam
 • Na tafel 3: HH 600: 3 Jezus wat een heerlijke naam
 • Dankgebed
 • Slotlied: HH200 U zij de glorie
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

12 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst op 12 november 2017

Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 326 : 1, 5 en 6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Psalm 99: 1 tot en met 4
 • Gebed
 • Schriftlezing : Jesaja 62
 • Lied : 176: 1, 3 en 4
 • Schriftlezing: Openbaring 22 : 12-21
 • Lied: 756 : 1,4 6 en 8
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel voorspel lied
 • Antwoordlied 754
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Psalm 98 : 1 en 4
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied : 755
 • Gezongen amen (3x)

btnluisterenbtndownloaden

12 november 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 12 november 2017
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 103c: 1,2 Loof de koning, heel mijn wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 130c Uit de diepten
 • Leefregel: Filippenzen 4: 4-7
 • NLB 426 God zal je hoeden (3x: Nederlands – Engels - Nederlands)
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen (slide 1)
 • 2017-11-12-A
 • Kinderlied: HH 663 Vader ik aanbid U (slide 2)
 • 2017-11-12-B
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Gen 18: 1-9 en Sefanja 3: 14-21
 • HH609 Machtig God
 • Verkondiging (slide 3)
 • 2017-11-12-C
 • Muzikale meditatie
 • HH555 Dank U Vader van de lichten
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • NLB 978: 1,4 Aan u behoort o Heer der heren
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte: Vaders liefdesbrief
 • NLB 416 Ga met God
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

5 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst op 5 november 2017- Popsongdienst

Voorganger: Ds. J. Hansum

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

5 november 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 5 november 2017
Voorganger: Ds J. Oortgiesen

 • - Inleidend orgelspel
 • - Welkom en mededelingen
 • - Aanvangslied Psalm 33 vers 2 en 7
 • - Stil gebed, bemoediging en drempelgebed
 • - Zingen Psalm 33 vers 8
 • - Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • - Zingen kyrie en glorialied Lied 281, 1.2.3.6.8.10
 • - Groet
 • - Gebed om het licht van Gods Geest/gebed van de zondag
 • - Moment met de kinderen, waarna de kinderen naar de nevendienst gaan
 • - Eerste Schriftlezing Spreuken 9, 1-6 en 13-18
 • - Zingen Psalm 111 vers 6
 • - Tweede Schriftlezing Mattheus 25,1-13
 • - Zingen Hemelhoog 96 (alle verzen; op melodie 1!)
 • - Uitleg en verkondiging
  2017-11-05-Ochtend
 • - Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • - Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • - Zingen Antwoordlied Lied 751 in beurtzang: 1, 3 en 5 allen; 2 vrouwen en 4 mannen
 • - Dankgebed en voorbeden (met stil gebed en Onze Vader)
 • - Inzameling van de liefdegaven
 • - Slotlied Hemelhoog 579 vers 4 en 5
 • - Uitzending en zegen
 • (Gemeente zingt Amen)
 • - Orgelspel

 

btnluisteren btndownloaden