5 november 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 5 november 2017
Voorganger: Ds J. Oortgiesen

 • - Inleidend orgelspel
 • - Welkom en mededelingen
 • - Aanvangslied Psalm 33 vers 2 en 7
 • - Stil gebed, bemoediging en drempelgebed
 • - Zingen Psalm 33 vers 8
 • - Smeekgebed voor de nood van de wereld
 • - Zingen kyrie en glorialied Lied 281, 1.2.3.6.8.10
 • - Groet
 • - Gebed om het licht van Gods Geest/gebed van de zondag
 • - Moment met de kinderen, waarna de kinderen naar de nevendienst gaan
 • - Eerste Schriftlezing Spreuken 9, 1-6 en 13-18
 • - Zingen Psalm 111 vers 6
 • - Tweede Schriftlezing Mattheus 25,1-13
 • - Zingen Hemelhoog 96 (alle verzen; op melodie 1!)
 • - Uitleg en verkondiging
  2017-11-05-Ochtend
 • - Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • - Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • - Zingen Antwoordlied Lied 751 in beurtzang: 1, 3 en 5 allen; 2 vrouwen en 4 mannen
 • - Dankgebed en voorbeden (met stil gebed en Onze Vader)
 • - Inzameling van de liefdegaven
 • - Slotlied Hemelhoog 579 vers 4 en 5
 • - Uitzending en zegen
 • (Gemeente zingt Amen)
 • - Orgelspel

 

btnluisteren btndownloaden