3 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 3 december 2017 - eerste Advent
Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mede
 • NLB 444: 1,2,3 Nu daagt het in het oosten
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 444: 4,5 De zonne voor wier stralen
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel 1 Petrus 5, 8-11
 • NLB 598 Als alles duister is (3x)
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Adventsproject + lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 17: 8-16 (HSV)

8Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim 9Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. 10Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. 11En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. 12De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.13Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. 14Toen zei de HEER tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.15En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEER is mijn Banier! 16Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEER! De strijd van de HEER zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!

 • HH602 Liefde was het

Plaat tijdens verkondiging: met als kerntekst: 'Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.' (Exodus 17,9b)
2017-12-03-Ochtend

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 939 Op U alleen
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken HH 338 k stel mijn vertrouwen
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Filmpje Taakgroep Libanon
 • Inzameling van de gaven
 • Lied tijdens collecte (beeld en geluid): o kerk sta op
 • Of als alternatief: combo speelt adventsmedley of HH436/HH445
 • Slotlied: NLB 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden