10 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 10 december 2017 - tweede Advent
Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • HH145: 1,2,5 O kom, o kom, Immanuël
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 286 Waar de mensen dwalen in het donker
 • Leefregel: Johannes 8,12
 • HH416 Jezus U bent het licht in ons leven (3x, alleen Nederlands)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Adventsproject en –lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 19: 1-6; 20: 1-3 en Jesaja 44: 6-8
 • Psalm 73,10 Wie heb ik in de hemel Heer?
 • Schriftlezing: Filippenzen 3: 7-17
 • NLB 919: 1,2,4 Gij die alle sterren houdt
 • Verkondiging
 • Plaat bij de preek:
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 512: 1,2,3,4 O Jezus hoe vertrouwd en goed
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten het volgende luisterlied: Ik val niet uit zijn hand
 • HH444 Als God, mijn God maar voor mij is.
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden