10 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst  op 10 december 2017
Voorganger:Dhr. Cock Kroon Uit Barneveld - Zangdienst

 • Sjofar: Sing to the King
 • Stil gebed, votum en Groet
 • Samenzang: Psalm 130 (Liedboek vd kerken): - Vers 1 allen,- Vers 2 dames,- Vers 3 heren,- Vers 4 allen
 • Sjofar: Meer dan 2000 winters geleden
 • Gebed
 • Sjofar: This I believe
 • Samenzang: Kom tot ons, de wereld wacht (NLB 433), vers 1, 3, 5
 • Lezing: 2 Petrus 3:1-16
 • Sjofar: Majesty
 • Samenzang: Vol verwachting blijf ik uitzien (Joh. de Heer nr. 769)

1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!
Refrein

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv' ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!
2. Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb're zaal'gen onze Bruigom tegemoet!
Refrein

3. O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan;
'k vraag mij af dan, dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren: Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve 't wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij.
Refrein

 • Meditatie: Vol verwachting klopt ons hart
 • Samenzang: Binnenkort komt de dag

Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en 'k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn
zal dat zijn

 • Sofar: Goede, genadige Redder
 • Gebeden
 • Collecte, tijdens de college zingt Interkerkelijk koor Sjofar: Hij alleen
 • Samenzang: Psalm 98 : 3 en 4 (NLB)
 • Lezing: 2 Petrus 3:17-18
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden