17 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 17 december 2017 - derde Advent
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 439: 1,3 Verwacht de komst des Heren
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 439: 4 O Jezus, maak mij arme
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Filippenzen 2:1-11
 • Psalm 17: 2,3 Gehoorzaam aan uw heilig woord
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Adventsproject en –lied
 • Schriftlezing: Exodus 33:7-11 en Exodus 40: 16 en 34-38
 • NlB 273: 1,4 Loof God die zegent al wat leeft
 • Joh 1: 14-18
 • NLB 441: 3,5 Hoe zal ik u ontvangen
 • Verkondiging
 • Graag bijgevoegde slide projecteren
 • 2017-12-17-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH365 Welk een vriend is onze Jezus
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • HH547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens collecten: Luisterlied

Als je eenzaam bent of in het duister
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
Zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn

Drukt de hele wereld op je schouders en spoken zorgen door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen
Die van je houdt en die echt in jou gelooft

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn

 • Slotlied: NLB 425 vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden