17 december 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst  op 17 december 2017
Voorganger:Dhr. Kees Verduijn Uit Barneveld - Vesper

VESPERDIENST 17 december 2017
De vesper is een eenvoudige gebedsdienst aan het einde van de dag. Deze gebedsdienst vormt een van de getijdegebeden, die dagelijks gebeden werd en wordt in de kloosters, maar ook in de Evensong in de Engelse kathedralen. Ook binnen de Protestantse Kerk worden op veel plaatsen Vesperdiensten gehouden.
De vorm en het karakter van de vesper past bij stilte, meditatie, gebed en inkeer. Kenmerk van deze diensten is hun geheimenisvolle karakter. Er is geen aankondiging van de onderdelen, geen uitleg, geen uitbundigheid. Alles wat overbodig is, is onnodig. Verstilling en verdieping zijn de kernwoorden. Dit alles werkt door in de vormgeving van de ruimte en de afzonderlijke stappen van de liturgie. Stilte is een wezenlijk onderdeel. Stilte biedt ruimte aan overdenking, aan inkeer en gebed, en aan ontmoeting – 'Bij God alleen verstilt mijn ziel'.
In de Advent bereiden we ons voor op de komst van de Heer. Vanouds is Advent een periode van inkeer en verwachting. De vesperdienst past hier goed in.
De liturgie van de vesper wijkt af van een gewone kerkdienst. We volgen de orde die is aangegeven in het dienstboek van de PKN. In plaats van en preek na de lezing is er voorafgaand aan de schriftlezing een korte inleiding op de lezing.
Een vast onderdeel van de vespers vormt de lofzang van Maria. Die zal vandaag ook centraal staan in de lezing en de inleiding op de lezing.
Vanwege het ingetogen karakter van deze gebedsdienst vragen we u om voorafgaand aan de dienst stil te zijn. Na de dienst vertrekken we ook weer in stilte uit de kerkzaal.
Aan de ommezijde vindt u de liturgie voor deze Vesperdienst

Namens de taakgroep Liturgie en Eredienst,
Ineke van den Brink
Ina Tamerus
Kees Verduijn

Liturgie Vesper 17 december 2017:

 • Voor de dienst: Luisterlied, :'Magnificat', Margaret Rizza
 • (Mededelingen)
 • Stilte
 • Aansteken van de adventskaarsen
 • Openingsgebed
 • Zingen: Lofprijzing lied 195 (Klein Gloria )
 • Psalmen:
 • - psalm 16 B: Behoed mij o God... (3x)
 • - lector leest psalm 113, gemeente zingt refrein Lied 113 B
 • - psalm 103 E: Bless the Lord my Soul... ( 3 x)
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Lofzang van Maria.
 • Stilte
 • Zingen: Lofzang van Maria (lied 157)
 • Gebeden
 • Slotlied 'Wie in de schaduw Gods mag wonen' (91 A: 1,3)
 • Zegenbede
 • Uitleidende Muziek

 btnluisteren btndownloaden