24 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 24 december 2017 - vierde Advent
Voorganger: Ds. R. van Laar

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Ps. 96: 1,6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Gez. 433: 1,3,5
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: 130a: 1,2 ("Uit angst en nood...")
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen, kinderlied
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Jesaja 63: 7-19; Johannes 1: 1-14
 • Lied: Gez. 437: 1,2,3,4,5,6,7
 • Preek/ Verkondiging over Jesaja 63: 19:
 • "Scheurde u maar de hemel open om af te dalen"
 • Thema: AFGEDAALD
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Gez. 438: 1,2,3,4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven: zingen: Hemelhoog: 145: 1,2,3,4,5 "O kom, o kom Immanuel..."
 • Slotlied: Gez. 440: 1,4
 • Zegen (3 x Amen)

 btnluisteren btndownloaden