25 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 25 december 2017 - eerste kerstdag
Voorganger: ds. Jaap Hansum
Thema: Vredevorst
Orgel: Marco Bouw
Trompet: Hans & Marco Klomp
Met medewerking van het projectkoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst

 • Zingen: NLB 491 Een kind ons geboren (2x koor, 1x gemeente)
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 477: 1,4 en 5 Komt allen tezamen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 478: 1 en 4 Komt verwondert u hier mensen
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Projectlied
 • Schriftlezing: Jesaja 9:1-6
 • Koor: Opwekking 331: Immanuël
 • Schriftlezing: Lukas 2:8-14
 • Zingen: HH 129 Er is een kindeke
 • Verkondiging: De Vredevorst
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 483 Stille nacht
 • Koor: Ere zij God
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze vader
 • Filmpje bij collecten
 • Orgel en trompettisten spelen NLB 486 Midden in de winternacht
 • Kinderen van peuterdienst komen binnen (orgel speelt: HH356 Kom aan boord)
 • Slotlied: NLB 487 Eer zij God in deze dagen (couplet 1: koor; refrein en vervolg met gemeente)
 • Zending en zegen
 • Zingen: Ere zij God

preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden