31 december 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 31 december 2017
Voorganger:ds. van Lingen uit Nijkerk

• Welkom en afkondigingen
• Intochtslied: Psalm 93; 1, 2, 3 (4)
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Aanvangstekst: Genesis 1: 1-5
• Lied: Zing nu de Heer stem allen in NLB 654: 1, 2, 4
• Gebed van toenadering/verootmoediging
• Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
Romeinen 13, 8 en 12: 8Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
• Lied: Jesus le Christ (Jezus, U bent) HH 416
• Gebed om de Heilige Geest
• Moment met de kinderen
• Kinderen gaan naar de kindernevendienst
• Lezing: Genesis 3: 1-11
• Lied: In den beginne was het woord NLB 488: 1, 2, 3
• Lezing: Johannes 1: 1-18
• Lied: In den beginne was het woord NLB 488: 4, 5
• Preek/ Verkondiging
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel:
• Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
• Antwoordlied: Volheid van genade HH 155
• Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
• Inzameling van de gaven
• Slotlied: Ik mag hier aan uw kribbe staan NLB 475
• Zegen

btnluisteren btndownloaden